Psalms 105

1Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. 2Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. 3Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne; iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. 4Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. 5Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja hänen suunsa tuomioita, 6te Aabrahamin, hänen palvelijansa, siemen, Jaakobin lapset, te hänen valittunsa. 7Hän, Herra, on meidän Jumalamme; hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan.

8Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti, säätämänsä sanan hamaan tuhansiin polviin, 9liittonsa, jonka hän teki Aabrahamin kanssa, ja Iisakille vannomansa valan. 10Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille iankaikkiseksi liitoksi. 11Hän sanoi: "Sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosanne". 12Heitä oli vähäinen joukko, vain harvoja, ja he olivat muukalaisia siellä. 13Ja he vaelsivat kansasta kansaan ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan. 14Hän ei sallinut kenenkään heitä vahingoittaa, ja hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä: 15"Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni". 16Ja kun hän kutsui nälänhädän maahan ja kokonaan mursi leivän tuen, 17oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen: Joosef oli myyty orjaksi. 18Hänen jalkojansa vaivattiin kahleilla, hän joutui rautoihin, 19siksi kunnes hänen sanansa kävi toteen ja Herran puhe osoitti hänet puhtaaksi. 20Niin kuningas lähetti ja päästätti hänet, kansojen hallitsija laski hänet irti. 21Hän pani hänet talonsa herraksi ja kaiken omaisuutensa haltijaksi, 22sitomaan mielensä mukaan hänen ruhtinaitansa ja opettamaan viisautta vanhimmille. 23Niin joutui Israel Egyptiin, Jaakob muukalaiseksi Haamin maahan. 24Ja Herra teki kansansa hyvin hedelmälliseksi ja väkevämmäksi heidän vihamiehiänsä.

25Hän käänsi näitten sydämen vihaamaan hänen kansaansa, kavalasti kohtelemaan hänen palvelijoitaan. 26Hän lähetti Mooseksen, palvelijansa, ja Aaronin, jonka hän oli valinnut. 27Nämä tekivät hänen tunnustekonsa heidän keskellään, tekivät ihmeitä Haamin maassa. 28Hän lähetti pimeyden ja pimensi kaiken, eivätkä he vastustaneet hänen sanojansa. 29Hän muutti heidän vetensä vereksi ja kuoletti heiltä kalat. 30Heidän maansa vilisi sammakoita aina kuningasten kammioita myöten. 31Hän käski, ja paarmoja tuli ja sääskiä koko heidän alueellensa. 32Hän antoi heille rakeita sateen sijaan, tulen leimauksia heidän maahansa. 33Ja hän hävitti heidän viini-ja viikunapuunsa ja murskasi puut heidän alueeltansa. 34Hän käski, ja heinäsirkkoja tuli ja tuhosirkkoja lukematon joukko; 35ne söivät kaiken ruohon heidän maastansa, söivät hedelmän heidän vainioiltansa. 36Ja hän surmasi kaikki heidän maansa esikoiset, kaikki heidän miehuutensa ensimmäiset. 37Sitten hän vei Israelin sieltä varustettuna hopealla ja kullalla, eikä ollut hänen sukukunnissaan kompastuvaista. 38Egypti iloitsi heidän lähdöstänsä, koska sen oli vallannut pelko heidän tähtensä. 39Hän levitti suojaksi pilven ja tulen valaisemaan yötä. 40He pyysivät, ja hän pani tulemaan viiriäiset, ja hän ravitsi heitä taivaan leivällä. 41Hän avasi kallion, ja vettä vuoti; se juoksi virtana kautta erämaan. 42Sillä hän muisti pyhän sanansa, muisti Aabrahamia, palvelijaansa. 43Niin hän vei kansansa pois sen iloitessa, valittunsa heidän riemuitessaan. 44Ja hän antoi heille pakanain maat, ja he ottivat omaksensa kansojen vaivannäöt, 45että he noudattaisivat hänen käskyjänsä ja ottaisivat hänen laeistansa vaarin. Halleluja!

Copyright information for FinPR