Psalms 47

1Veisuunjohtajalle; koorahilaisten virsi. Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. 2 Sillä Herra on korkein, peljättävä, kaiken maan suuri kuningas. 3 Hän kukistaa kansat meidän allemme ja kansakunnat jalkaimme alle. 4 Hän on valinnut meille perintömaamme, joka on Jaakobin, hänen rakkaansa, kunnia. Sela.

5 Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herra pasunain pauhatessa. 6 Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa meidän kuninkaallemme, veisatkaa. 7 Sillä Jumala on kaiken maan kuningas. Veisatkaa hänelle virsi. 8 Jumala on kansojen kuningas, Jumala istuu pyhällä istuimellansa. 9 Kansojen päämiehet kokoontuvat Aabrahamin Jumalan kansaksi. Sillä maan kilvet ovat Jumalan; hän on ylen korkea.

Copyright information for FinPR