Job 25

1Bildad, moun lavil Chwa a, pran lapawòl, li di konsa: 2-Bondye se chèf. Li fè tout moun respekte l'. Li fè tout moun nan peyi ki nan syèl la viv ak kè poze. 3Ki moun ki ka konte kantite zanj k'ap sèvi l'? Pa gen kote limyè Bondye a pa klere. 4Atò, moun ka konprann yo gen rezon devan Bondye? Pitit fanm pouse met atè ka san repwòch devan li? 5Nan je Bondye, menm lalin lan pa klere ase. Pa gen yonn nan zetwal yo ki bon nèt pou li. 6Ale wè pou moun, yon vètè, yon ti krebete! Kisa yo vo nan je Bondye?

Copyright information for FreCrl