Psalms 136

1Di Bondye mèsi, paske li gen bon kè. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 2Di Bondye ki gen pouvwa pase tout lòt bondye yo mèsi. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 3Di chèf ki pi gwo chèf pase tout chèf yo mèsi. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 4Se li menm sèl ki fè gwo mèvèy. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 5Avèk bon konprann li, li tè fè syèl la. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 6L'a bati tè a sou dlo yo. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou: 7Se li ki te kreye lalin ak solèy. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 8Solèy pou klere lajounen. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 9Lalin ak zetwal yo pou klere lannwit. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou!

10Se li menm ki te touye tout premye pitit gason moun peyi Lejip yo. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 11Li fè pèp Izrayèl la soti nan peyi Lejip. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 12Avèk kouraj li, ak fòs ponyèt li, Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 13Se li menm ki te fann Lanmè Wouj la de bò. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 14Li fè pèp Izrayèl la pase nan mitan. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 15Men, li pouse farawon an ak tout lame l' yo nan Lanmè Wouj la. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 16Se li ki mennen pèp li a lè pèp la te nan tout dezè a. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 17Li kraze wa ki te gen pouvwa. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 18Li touye gwo wa yo. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 19Siyon, wa peyi Amon an. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 20Og, wa peyi Bazan an. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 21Li pran peyi yo, li bay pèp li a. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 22Li bay moun pèp Izrayèl yo peyi sa yo pou yo rete. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou!

23Li pa t' bliye nou lè nou te anba kou. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 24Li delivre nou anba men moun ki t'ap peze nou yo. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 25Se li ki bay tout moun ak tout zannimo manje. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou! 26Di Bondye ki anwo nan syèl la mèsi. Wi, li p'ap janm sispann renmen nou!

Copyright information for FreCrl