Hebrews 4

Mino gelekelé oakalagú vi hilatave loko lo mololetonoi gakó nene haha amimó nenazo, nenemú lekelitokatí makolímohe makolímohe Isilae vegenakitana oko ámina gapoloka vo legesó okative loko lelegesá ligitize. Nene hanuvamú nomive. Ómasímini gakola lamaná Mosé lo kimimó áminagó leza lagataló vo holokave. Itó keza ámina gakó gelemóza, mukilite kigikagú ali milamago lemeko minamigove loko keitoka hutuvagó minamó. Leza monó gele alévolé oko gelenounimoláate ámina mino gelekelé oakalagú vo aniteaká noune. Nenemú Ómasímini gakó gili ahulakumú láa loko limó:

Neza mesaha oketuke keza mino gelekelé oakánegú vi hilaminigave loko alévolé oko lo hukoko lumó neve.
Nene mikasímini guhaiváa molake netá mukí loló o asú onoitotí mino gelekelé oko minake, alika ámina gakó limó.
Ámina mino gelekelé oaká gamenamú nene Ómasímo netá mukí loló o asú oake gamena nampa 7 neneló mino gilimó neve liki luhuva gizina gakó nene monó gotolaú neve. Lá okago, veletoka Isilae vegenakumú nene keza není mino gelekelé oakánegú vi hilaminigave, loko limó.

Leza Ómasímini mino gelekelé oakakú vo holatuni gapo nene ha neve. Lá onoimóza, gozapá vo holoakalímini gakó lamaná lo kimi vegená keza gili ahuliake vi hilamamó nenazo, nenemú itína vo holatuni gamena makó moloake, mota lo lukumu gakó nene alika Tevitini agepagú molokago, láa loko limó:

Lekeza itína nene Ómasímini anó lupa gilinitamó nene,
likigika hize lí iko minamilo.
Zosuá nene mino gelekelé oaká numuni apá gihiláa ale utó moloketamó nelina, Ómasímo alika haitó mino gelekelé gamenamú lamilinamó nenazo, nenemú Ómasímo haitó mino gelekelé gamenamú limó neve loko gelenoune.

Nenemú láa loko gilitunize: Ómasímini vegenala zuha lelí mino gelekelé oko minoaká holisi makó ha neve. 10 Ómasímo hoza ale asú oake mino gilimó ámina iki vegená makó keza Ómasímo mino gilitó mini milatamó nene hozáini aliliki nivitakutí mini gilikilí iki minamó gelekave.

11 Lá onoimó nenazo, lelitokatí makolímo Ómasímini gakola gili ahulakumú vegená gozapá gínikaha gapo miliki vamó áminaló vokatinazo, Ómasímini mino gelekelé oaká apatoka vo holatune loko amuza molatunize. 12 Ómasímini gakó gele ahuloakakumú makó láa loko gilitune: Ómasímini gakó nene alévolé oko minoakalímini neve. Itó amuzavagi neve. Itó amitá makó agepáa amegesaloka itó agómulaloka sánevetá nene avilegeko noimokitana nenazo, nenetunú hukomo lemeko lemenigi ligikagi itó helisate mapilihavetegi ómuvagi noko helegetoaká noive. Lá oake, áminatunú nene Ómasímo ligikámo geleakaláa itó gele laga oakalímini mogona ale utó moloaká noive. 13 Itó áisi netá mukí ale utó molamó nenazo, Ómasímini avogisaló nene hí netá asuguná oko minative. Aí avogisaló nene netá mukí halakeko nomive. Itó goní hoza alinogo uni vémini avogisaló nene utó okogó neve.
3 Age 95:11
,
4 Apí 2:2
,
5 Age 95:11
,
7 Age 95:7-8
,
8 Gapo 31:7; Zos 22:4
,
10 Apí 2:2


Izesú lelí guguni gizoaká ve sipisite noive

14 Lelí guguni gizoaká ve sipisi iteko minamó makó minoletonoi ve Ómasímini gipala Izesú áisi nene okulumakú iteko noive. Neneló minoletonoinazo, monola loaká nounimó nene ale gikitoko ale minatunize. 15 Itó guguni gizoaká ve sipisite eza gena liviseko láa noigo ánigo ámegeletosá amive. Lelitoka lemekú moloaká netá utó oaká noimó ámináminoko aitoka haitopaitolímini utó imóma nemóza, aitoka lihima hamoláa minamimó neve. 16 Lá onoimó nenazo, netá makolímohe makolímohe omo lovogisaloka noikoma, áisi nasahilí oletoko agika hize lemeko lelémo vatí itive loko leza nasahilila aleaká siá eza gizapa olimiaká noimómaló lehelele vizemiko anititune.

Copyright information for `GAH