Hebrews 5

Mikasiuka ve lelitokatí guguni giziaká ve napa napa keza Ómasímini vegenakumule loko Ómasiloka utó i amiiki lihimáikumú agepoka liká netá matá guguni gizi amiká amitave liki kilími etó iaká niave. Ve nenémináa kezagi keé lamamó minikanazo, negi nagi gatizá minunike otolova o vunimoláa lelikumú hulu iki milumavate gilitató niave. Nenemú keza keé lamamómave liki, vegenalitini lihimamú itó kezáini lihimáikumú netá matá guguni gizi amiaká niave. Itó ámina hoza ite minamó nene kezáini kigikagutí gakotó negopa, guguni gizoaká ve napa keza Ómasímo kelémo etó okake ámina hoza nene kigizakú molokave. Ámina hoza amelaho Alonani nene gozapá ká emane amunaloka ámináminoko Ómasímo amimóma neve.

Itó Kilistó eza ámináminoko ezáamú giligo itekago guguni gizoaká ve napa loló amimóma neve. Nene Ómasímo láa loko lomikago loló imóma neve:

Geza nene gipáne noanize.
Nénisi nene itínasa nene gelémo utó nomuluve.
Itó gakó makó láa loko lo amimó neve:

Géisi nene Melikisetekeni avevezahaló oko guguni gizo ameaká ve mino lúaló moloko minanogane.
Izesú eza mikasiuka mina gamenaló hilinogo noitotí alémo atiginá oaká zámuzagi mina veloka like sele napa like agómulagutí ive nogoza lemekago voká sipisi lotamó. Lá okago Ómasímini amakuka lemeko minamómave loko gele amimó. Eza Ómasímini gipala minamóza, gopa nene miluma maluma geleloko vitotí Ómasímini gakó gele aleakalímini mogonáa ánigo hee limó. Lá oake, guguni gizoaká ve napa loló itikumú vo milisegeko mina ve loló oake aí gakola gili aliaká a vegená mukitoka keí kugutó vizeaká nekisáa nomitímini améipo loló imó nene, 10 lelí guguni gizo ameaká ve sipisi Melikisetekeni avevezahaló minative loko Ómasímo lotató lá imó neve.
3 Liv 9:7
,
4 Gá 18:1
,
5 Age 2:7
,
6 Age 110:4
,
7 Mat 26:36-46; Mak 14:32-42; Luk 22:39-46


Monó ahulikatave loko kagata alimó

11 Nenémini gakó mukí nemóza, lekelisi geleakatini alínipagi minikago, lo likimitove loko gulumó gena okave. 12 Lekeza gamena hána monó gililiki iva iva iki minatitegi vegená lugáatini tisá lilí alina, etalinamóza, lekeza monó avogisáa nene goha lo lekemeakató mini milikave. Lekeza likigikámini nosá alévoleláa namitató niave. Hanuva aminikó niki minata lelegitó minikave. 13 Aminí niaká nia vegená nene hehe loko minoaká mogona ma gili hee lamanazo, vegená nenémináamú nene namuni niave loko loketatunize. 14 Nosánetá alévoleláa nene olopa vegenalitini mututoni neve. Kagata kigika koloso lamaná okago, netá golesámini itó lamanalímini mogona gili-liki nivake nenémini mogonáa gili vevesiaká nia vegenalitini mututoni lilí inamó neve.
12-13 1 Koli 3:2


Copyright information for `GAH