1 Corinthians 7

Iwana soka bolo i, ami dje mopell mal

Asa ye pepa bolo na awi mal ge, na ipon kandja dje yem worno. Iwa ta ana nainda ge, une wopake moya. Ba iwana djingdjang merke yenj ge pille, iwa po yene ana taimane inda. Alla ana er iwa taimane punda. Iwa ge yene game boll iwana yenj mal yenda, man we nadjinda. Alla game ge yene woge boll embe yenda, man we nadjinda. Game yene gakle kantau nayendo, woge kantau yendo. Alla, woge yene gakle kantau nayendo, game kantau yendo. Iwana soka bolo imbell ge, woge gakle i game naunda ge, kune nayendo. Alla, game yene gakle i woge naunda ge, kune nayendo. Djell djell namopell. Ba alla soka ege pende kamang yemboll dje pupill dal, soka djelldjell mopell kune yenda. Soka nomane taimane pandaka, ege pende djelldjell molo kamang yembell. Are soka er wo taimane bell, ge kune yenda. Man panda, soka yenekne gaklene kantau nayeneke, Satan wo kamalne tondaka, kulngab yagbell. Na kandja embe djindo ge, kandja kindine dongall ta dje ye naundo. Na ye wopake moye dje pille djindo. Na taimane moro mal, una porapora embe moye dje na nomana embe paro. Ba alla God una mor al yenekne wal gorwulle kayekaye aundo. Ta ge yene wal ta djell indaka, ta ge yene wal djell ta indaka, embe mal inj.

Iwana bolo nainj ge ne, ana kangill mor ge, na kandja embe dje aundo. Na kiwa moro mal embe, ga bolo naine ge wopake moye. Ba alla yenekne gaklene kantau yembon dje yene man pandaka, ga bolo ine mal. Ga po una boll djingdjang yembon dje pille we yene ge, kune nayenda. 10 Iwana bolo inj una mor al, na kandja dongall embe dje ye aundo. Ba na nadjindo, Iwa Kerman dje ye aundo. Game yene woge nakerda. 11 Ba alla game woge keri dal, game kiwa molo panda; er iwa gun napunda. Mo, man panda, yene woge moya al alla er yem punda. Alla ana wogane mor ge, ga yenekne gamane nakerne.

12 Ye una pende mor al, na kandja dje aundo ge, nanam djindo, God ta dje naundo. Agane pillgi dji iwa ta moyaka, yene game pillgi nadjinda ba alla, agane boll molo pano dje pi dal, agane ana ge nakerda. 13 Alla ambane pillgi pai ana ta moyaka, yene woge pillgi nadjinda ba alla, woge game boll molo pano dje pi dal, ambane ge woge nakerda. 14 Ge embe mal paro, woge pillgi nadjinda ba game pillgi djinda al ge, soka God nale al wopake mal mopell, ale napanda. Alla game pillgi nadjinda ba woge pillgi djinda al ge, soka God nale al wopake mal mopell, ale napanda. Man pandaka, yenekne wombane God nale al wopake namoye, ba nane mane pillgi djine al ge, wombane God nale al wopake mal moye.

15 Embe mal yene ba alla, woge ta pillgi nandji dal, une game kere er punda ge, kane worbon punda. Alla, game ta pillgi nandji dal, une woge kere er punda ge, kane worbon punda. Ni pillgi djinden una mopen ge, ni kaye naparo, iwana bolo imboll dje kandja djipill mal ge, ni boll napanda. Ba God nono una boll ami wopake mopon dje kandja dje wori pai. 16 Ana ni moren ge, ni ipon yemben al God ni wogan i yem worda mo naworda ge, ni nakanden. Mo, ni iwa moren ge, ni ipon yemben al God ni gaman i yem worda mo naworda ge, ni nakanden.

Una gaklene kelip toi mo natoi ge embe molo pane

17 Asa God ni pille yau toi won kune ge, ni asa mon mal embe molo pamben. Una pillgi djinj una dumo yemyem makai to mor al ge, na kandja embe dje awo wando. 18 Iwa ta gakle kelip toi moyaka God une yau tonda. Tonda poke une moya mal embe molo panda. Asa une gakle kelip toi mal ge molo panda, i yem woro pagyo dje nayenda. Iwa ta gakle kelip natoi moyaka God une yau tonda. Tonda poke une moya mal embe molo panda. Une po una yene gakle kelip tane dje nayenda. 19 Una gaklene kelip tonj natonj ge wal kerman, man. God lo dje nono aundo mal karkar yembon ge, wal kerman paro. 20 Asa God ni pille yau toi poke ge, ni asa mon mal embe molo pamben. 21 Asa God ni pille yau toi poke ge, ni nukogo una mon mo? Ni ke napupen. Ba alla kondwe ta yendaka, ni kiwa mopen ge, ni kondwe ge al ben. 22 Asa una ta nukogo una ta moi, ba alla God une pille yau tondaka, une God boll kiwa moya, God nale al une nukogo alla nayenda. Yei mal embe ge, asa una ta kiwa moya, ba alla God une pille yau tondaka, une God nuye kogoye una mal embe moya. 23 God top kerman awi al ye kiwa moi. Ge pille, ye una nune kogone alla nayene. 24 Embe mal ge, asa God ye pille yau toi poke ge, ni asa mon mal embe molo pamben.

Iwana bolo nainj una moi al, Pol kandja dje aundo

25 Ambo mor al ge, na kandja dongall ta naparo. Ba Iwa Kerman na wandill golo awi al ge, una na kandja kaima dje aundo una moro dje kaninj pille, na nanam nomana paro mal dje auno. 26 Ege ipon yero ge, una imb kerman kake mor pille, ye iwana bolo i mo nai ge, ye ipon mor mal embe molo pane. 27 Ye iwana bolo i dal, ye woge game nakerne. Ye iwana bolo nai dal, ye bolo imbon dje nayene. 28 Ba alla, are ye bolo i dal, ye ale napanda. Mo, ambo ta er iwa pi dal, ge ale napanda. Ba na man djindo ge, ye wopake moye dje pille djindo. Ege ipon yero ge, iwana bolo inj ge, imb merke kakne paro.

29 Na kandja ipon djindo ge, me embe paro. Ipon ege yero ge, ola dje pora djinda yendo. Ye gamane moi dal, ye gamane namoi una mal embe ye wanmoye. 30 Una kimb kallngane yene ge, nayei una mal embe wanmoye. Una wo piye ge, wo napi una mal embe wanmoye. Una wal top to ine mal ge, wal i nanoi una mal embe wanmoye. 31 Una wal makimb wal i no wanmoye ge, wal ge pille pla nayei una mal embe moye. Una singare embe yene ge, dumo makimb ipon yero ge pora djinda yendo pille, ga singare embe yene mal.

32 Ye makimb al wanmor al ge, ye nomane natane, ye kiwa moye dje pille na djindo. Iwa ta ana nainda ge, une Iwa Kerman yendo mal pille pla yenda, une Iwa Kerman nomane paro mal yeno dje pille moya. 33 Ba alla iwa ana inda ge, yene nomane soka panda. Wal makimb wale pille pla yenda, yene game wopake piya mal embe yeno dje pille moya. Ana er iwa napine ge ne, ambo kambono moye ge, ga Iwa Kerman yendo mal pille aune. Yenekne nomane gaklene i Iwa Kerman aumbon dje piye, Iwa Kerman kogoye embe yembon dje yene. Ba alla, ana er iwa pine ana moye ge, wal makimb wale pille aune. Ga yenekne wogane wopake piye mal embe yembon dje yene. 35 Na kandja embe dje aundo ge, ye kaye worno dje nayendo. Ye ami dje wopake moye dje pille djindo. Ye singare du dje yeneke, ye nomane taimane pandaka, Iwa Kerman kogo taimane yene dje na djindo.

36 War ambo bolo imbell we djineke, ambo molo kapak toi mal pandaka, war ambo ge pille na singare kune nayeno paro dje kandaka, bolo imbell mal pandaka, une yeno dje pro mal yenda, soka bolo ibell, wambo naparo. 37 Ana ni naimben, kiwa mopen we djine ba, iwa ta yene kiwa moyo dje piya. Yene nomane gle dje pandaka ana nomane napandaka, ana ino dje napiya ge, yene kiwa moya, wambo naparo. 38 Embe mal pai pille, war ambo boll bolo inda ge, une wopake yenda. Ba alla une ambo boll bolo nainda ge, une wopake kaima yenda.

39 Ana woge boll molo pambell. Ba woge goi dal, ana ge kiwa moya. Une er iwa gun ta puno dje pi dal, une er punda mal. Ba iwa gun ta pi dal, une Iwa Kerman boll pillgi djinda iwa moya. 40 Embe moya ba na nomana embe mal paro. Ana ge kiwa molo punda ge, une wopake moya. Alla na kandja embe djindo ge, na God Murble boll moro dje kando.

Copyright information for `GAM