Hebrews 4

KAYAKNU DANAB AH DILAG HIK AWAK

Aria Kayak Nug tatam nai qaḵa aum daaṯe. Nug inam aum. “Ag dahil hik awak aoglagnu elele daaṯeb,” amunu danab laa ag oolagp̱anu nug hik awak amu eṯa ii aomanu amu ig dab meta auta aotu! Aḏinu? Ig anuḵa Israel ag Nai Ena doop̱ig bia, ig ele doomut amge ag am hamu bia doonna, ag oolagp̱a genab ii doop̱ig amunu Nai Ena ag doop̱ig ele amu, ii ehanaṯom. Aria ig Jesusnu oonigp̱a genab doomut ele amu, ig amunu Kayak aum bia aaḵu Kayaknu hik awak aoṯem amge laa ag oolagp̱a genab ii dooṯeb ele, Kayak Nug ahilagnu inam aum. “Da op̱oḏil be, nai dahil g̱agaṯag qeṯen inam ami. ‘Ag hik awak dahil iinab aomna!’” Nug hik awak aben amu ii babaiṯom amunu ag ii aop̱ig, anam iiṯa. Nug hik awak aben amu matu dig mak haenp̱a babaiṯom daaṯe. Ag oolagp̱a genab ii doop̱ig amunu ag ii aop̱ig. Amu Kayak naip̱a nai laap̱a Kayak Nug deḏ eblaih aḏitnu inam aṯe. “Kayak Nug uḏat nuhig oh ha malowa amu Nug deḏ eblaih aḏitp̱a hik awom.” Aria Kayak Nug hik awak laa, danab ag hik aoglagnu babaiṯa malom. Nug ele deḏ eblaih aḏitp̱a hik awom amge Israel dilagnu Nug inam aṯe. “Ag dahil hik awak iinab aomna,” amunu ig anidṯem, danab ag hik aoglagnu daaṯeb amge danab ag anuḵa Nai Ena doona, tap̱aeg neum ele, ag oolagp̱a genab ii doop̱ig amu, ag ii aop̱ig amge hik awak amu babaiṯom daaṯe amunu laa ag aoglag. Amunu Kayak Nug deḏ baula, deḏ amuam onig, “Gemu,” meum. Tatam meum, dimp̱a maḏ kuḏum laa uue, Kayak Nug Dawit oḏep̱a nai tatam anak daaṯe amubia aawo beum. Nai amuam inam. “Gemu ag Nug oḏe doon amu ag aib hep̱eg, oolag ituom.” Amu Josua nug danab amu Kayaknu hik awak maṯalo amu Kayak Nug dimp̱a deḏ laanu ii maṯilo amunu Kayak Nug nuhiḵud danab ag hanhan hik enanag aon daaglagnu hik awak amu babaiṯom daaṯe. Amuam deḏ eblaih aḏit elenu hik awaknab ahilag. 10 Aḏinu? Aun nug Kayaknu hik awak aoṯe, nug uḏat nuhig ii heṯe. Nug hik aoṯe, Kayak Nug hab wan ele ha malowa deḏ eblaih aḏitp̱a hik awom amubia. 11 Amunu ig ele hik awak amu aot daagnignu amu Kayak Nug amunu aḏi aṯe amu ig hetu! Ig anuḵa Israel ag Kayak oḏe tap̱aeg neum bia padal meḵunignu ii hemata.

12 Kayak nai am keeke bau, uḏat haaha daaṯe. Nug am qep laa aeg laih laih ele, uḏat nuhig enanag heṯe amu, Kayak nai nug uḏat nuhigp̱a qep amubia eḏidṯe. Nug keeke qata eṯaknab daaṯep am oḵula aoḵunu elele. Danab nug dab makp̱a aḏi dab meṯe amu nug oop̱a aḏi dooṯe amu Kayak nai keeke amu oh epeḏiadṯe. 13 Amu keeke laip̱u laa Kayak Nug amegp̱a loḵumak iinab daaṯe. Iiṯa, keeke oh am Nug amegp̱a miagib amahlakp̱a daaṯeb. Amu dimp̱a ig Nug noobp̱a daata, ihinig haknu maṯignig.

MANA MEṮAK IḴI AMU JESUS

14 Anam daaṯe amunu ig oop̱a genab doyak ihinig, ig heut miag atiṯe ele amu, ig amu aḏat auta aotu! Aḏinu? Ig ihinig mana meṯak danab dilag iḵi, Nug hab aṯan teum daaṯe. Nug am Jesus, Kayak Beḵa, Nug daaṯe. 15 Ele amu ihinig mana meṯak danab dilag iḵi, Nug am danab laa ihinignu oo ii dooḵunu laa iiṯa, hip̱unin heḵunu eeḏak kobol oh ihinigp̱a beṯe amu, amu ele nuhigp̱a beum amge Nug hip̱unin laa iinab heum amunu keeke nuhigp̱a beum bia ihinigp̱a beebe, ig gai iiṯa bia daautut amu Nug ihinignu oo doyak dooḵunu elelenab daaṯe. 16 Amunu Kayak Nug ihinignu oo gai iiṯa dooḵunu, ug haenp̱a Nug ig ehaniṯak oḵai hamu megaḵunu amu ig ii baḏaṯa, Kayak gumiṯa goḵunig.

Copyright information for `GAW