Hebrews 9

MANA MEṮAK TATAMNU AMU AG DOḎ TIIGP̱A HEP̱IG

Aria nug tituana nai qaḵak tatamnup̱a amu Kayak Nug ḏo laala ele meṯid haknu amu danab ag ep̱elagp̱a mana meṯak lag doḏ gaḏap̱a hena galaglagnu ele meum. Doḏ gaḏa mana meṯak lag amu oop̱a, maḵulak anuqakp̱a amu lam, balal amu bret, ag Kayak medap̱ig ele amu, keeke amu oh agup̱a daap̱ig. Lag oo maḵulak amuam onig, “Gun Aben.” Aria lag oop̱a, lamen naḏi dimugp̱a, lag oo maḵulak laa, maḵulak amunu ag, “Gunnab Aben,” aṯeb, amup̱a dayom. Aben amup̱a amu ab kah muṯuḏig ele ahaḵunu qaḏab golp̱a hak amu nug tituana nai qaḵak kunup, ag amu adp̱a hewona, ad amu qaḏep̱a oop̱a ele gol mewona, ag nug ameg am golp̱aib hep̱ig amu, keeke aḏit amu a agup̱a daapiḏ. Amu ḵunup amu oop̱a amu gol id laa, amup̱a ag bret onig mana inap̱ig, aria Aronnu bu, ita beum ele amu, men otala aḏit, amup̱a ḏo nai yaalaṯak ele amu, keeke amu oh kunup amu oop̱a daap̱ig. Kunup amu aṯan am engel aḏit, onilah oḵai ele amu, a doṯolah daapiḏ. A Kayak aben amup̱a daaṯe amu danab ah ip̱uanadpiḏ. A waalahp̱a amu hip̱unin uhuqa meṯaknu tiig goḵaḏak aben dayom, amuam kunup ameg golp̱aib hak. Amge gemu amu keeke amunu oh mehuqaknu haen iiṯa

Aria, keeke oh anam babaiṯak daye amu mana meṯaknu danab ag haen oh lag oo maḵulak dimiṯim amup̱a uḏat ahilag heḵulagnu nodap̱ig amge mana meṯak danab dilag iḵi, nugib am lag oo maḵulak oop̱anab amup̱a hip̱unin nuhig amu danab oh dilag ele, doḏ tiilagp̱a mana meṯak heḵunu maḏ laip̱u oop̱a, haen laip̱uib noa heṯom. Nug hamu iinab noṯom. Iiṯa! Nug doḏ tiig awa, amu ele goṯom. Kobol amup̱a Kayak Ouḏi Nug inam ip̱unigṯe. Haen danab ag lag amup̱a Kayak binag mep̱ig ele amu, danab ah oh ag Kayak noobp̱a tutuḵu waḵulagnu ib iiṯa. Ib amuam oo nak. Mana meṯak lag amu nug ig gemu haen imu daaṯem amu keeke ip̱unigṯe. Lag amup̱a keeke ḏo iḏu iḏu Kayak meṯanna amu mana meṯak iḏu iḏu ele hep̱ig amge keeke amu oh, danab hep̱ig ele amu, oolag bap̱aiṯa heeb, ag tutuḵu elelenab beḵulagnu elele iiṯa. 10 Mana meṯak anam amu e lanak keeke, le lanak keeke amu le laaiṯak kobol, ele. Ḏo amu oh am danab beḏulagnuib. Kayak Nug ḏo amu oh danab ag dim lamidp̱eg uḵeb, dimp̱a Nug eḏua keeke oh elele medaḵunu heum.

KRISTUS NUG NUḴA NUG TIIGP̱A HIP̱UNIN UHUQA MEGṮE

11 Anam dayom amge Kristus Nug itiṯak ena diigdiig, Kayak megaḵunu dab meṯe ele amu, Nug amunu mana meṯak danab dilag iḵi daaḵunu uḏia dayom. Amu Nug mana meṯak lag elelenab, mana meṯak lag tatamnu eḏiṯak amu, uḏat nuhig heḵunu oop̱a noum. Mana meṯak lag amu danab ag ep̱elagp̱a ii hep̱ig, amu ele wan imup̱an keeke iiṯa. 12 Kristus Nug meme tiig amu bulmakau tiig ele awa, mana meṯak lag amunu Gunnab Abenp̱a ii noum. Iiṯa! Nug nuḵa Nug tiig awa, haen laip̱u aaḵuib Gunnab Aben amup̱a noa, Nug tiigp̱a Nug ig eḏua hanhannu awiḵom. 13 Am inam bia. Ḏo alagp̱a danab laala Kayak noobp̱a beḏulag uḏig wak ele daap̱ig amu, mana meṯaknu danab ag meme amu bulmakau dawai tiilag amu bulmakau balat manaeg, uhuḏ meum ele amu, ag tiig uhuḏ amu ele aon, danab dubuṯid ele amu qaḏelagp̱a taoḏeg, Kayak amegp̱a danab amu ag beḏulagib op̱ia awak daap̱ig 14 amunu gemu ig Kristus tiigp̱a genab op̱ia awaknab daagnig. Nug beḏup̱a eheḏ laa iiṯanab, Nug Ouḏi bauklel ele g̱agaṯagp̱a, Nug nuḵa Nug beḏu, mana meṯak bia, Kayak meṯom amunu Nug tiig ig beḏunigib ii ihom. Iiṯa! Nug ig oonig ele iha amu kobol laa oh, bauklel iiṯa ele amu, Nug amu ele op̱ie uḵom. Anam amu ig Kayaknu uḏat bauklel ele amu aḏat auta aognig.

KRISTUS TIIG NUG TITUANAK BAU G̱AGAṮAG QEṮOM

15 Amunu Kayak Nug danab onilagp̱a eum ele amu, ag itiṯak haen ohnu ele, Kayak anuḵa Nug beḵod madaḵunu nai qaḵa aum amu, ag amu aoglagnu, Kristus Nug tituanak baunu gamag danab daaṯe. Kayak Nug amu madaḵunu elele daaṯenu diig am Kristus mauhom amunu danab ag tituanak alag waap̱a daana, eheḏ hep̱ig amu mauhak amup̱anu ag uhuqak aoṯeb.

16 Danab nug dimp̱a mauhḵu amu doya, nug aun en nuhig aoḵunu dab meṯe amu nug nai amu uḏugp̱a ya, onig ele yeeb, danab laa ele nug anṯa onig yeeb am, g̱agaṯag aaḵu daaḵu. Aria danab laa oh ag tatam keeke mameg mauhom doop̱eg amu keeke mameg nug laa, nuhig keeke aoḵun yom ele amu, nug keeke aoḵu. Keeke mameg ii mauhom haenp̱a amu laa nug keeke ii aoma. Nai amuam mauhak dimp̱a aaḵuib keeke mamegnu dab mak g̱agaṯag qedṯe. 18 Diig amunu danab ag anuḵa tituanak tatamnu g̱agaṯag qeṯaglagnu amu ag doḏ aqaeg mauhna, tiilag goḵaḏṯap̱ig. 19 Tatam amu Moses nug ḏo oh danab dooglagnu mehuqa malowa, dimp̱a nug bulmakau nag amu meme nag ele diia aqa, ag tiilag le ele kobolia, nug sipsip uḏig kokoḏ amu ud laa onig hisop gumup̱a ita, amu tiig le ele amu ḏo yaalaṯaknu buk qaḏep̱a taoḏ qeṯowa amu danab oh ele taoḏ aqom. 20 Nug aum. “Tiig imu tituanak Kayak Nug ag dim lamidḵulagnu maṯom ele amu g̱agaṯag qedaṯe,” awa aum. 21 Anamib nug tiilag mana meṯak lag doḏ gaḏap̱a hak taoḏ qedaṯa, uḏat lag amup̱a heṯeb ele, amunu keeke naunau laa oh ele taoḏ aqaṯom.

KRISTUS HAEN LAIP̱UIB HIP̱UNIN UHUQA MEGAḴUNU MAUHOM

22 Aria ḏo kobolp̱a, tiigp̱aib keeke oh op̱ia awak daaḵunu dayom. Amu tiig ii ne amu Kayak Nug hip̱unin ii uhuqṯe. 23 Mana meṯak keeke amu, ag hab aṯan kobol niiṯe doṯog ip̱unigṯe ele amu, ag ib amup̱a op̱ia awak beḵununab dayom amge hab aṯannu mana meṯak lag genab, nug op̱ia awak daaḵunu amu doḏ tiilag taoḏ aqaḵunu elele iiṯa. Iiṯa, keeke laa doḏ tiig eḏiṯaknab aaḵuib am elele. 24 Amuam Kristusnu mauhakp̱a beum. Kristus Nug mana meṯak lag, Kayak Nug laugnab doṯog, danab ag ep̱elagp̱a hep̱ig ele amu, oop̱a ii noum. Iiṯa! Nug hab aṯan ap̱anab uḵom amunu gemu Nug Kayak noobp̱a miag atia teum dayaya, danab ig ehaniḵaḵa daaṯe. 25 Maḏ ohp̱a wan imup̱a mana meṯak danab dilag iḵi nug doḏ tiilag awa, lag oo gunnab, aben amup̱a qaḏabp̱a taoḏṯeb. Tiig amuam, nug tiig iiṯa, am doḏ tiilag. Wan imup̱an mana meṯak danab dilag iḵi amu ahilag uḏat am anam amge Jesus Nug amubia ii heum. Iiṯa. Nug nuḵa Nug beḏu mana meṯak bia Kayak meṯom amu Nug kobol amu he, haen kuḏum heḵunu ii daaṯe, laip̱uib heum. 26 Nug laa heṯeb bia helo amu Nug haen kuḏum, Kayak dig ma, wan heum uḏie, gemu haen imu ele guiṯak awawa daalo amge anam iiṯa. Haen nakok malele, Kristus Nug haen laip̱u aaḵuib wanp̱a na, hip̱unin uhuqḵunu nuḵa beḏu Kayak meṯom. 27 Amu danab oh ag haen laip̱uib mauhona, dimp̱a ag heṯoḏiakp̱a daaglag, 28 amubia Kristus Nug nuḵa haen laip̱u aaḵuib, Nug beḏu mana meṯak bia Kayak meṯowa, Nug danab kuḏum dilag hip̱unin uhuqa madaḵunu heum. Nug anam heum amu dimp̱a Nug baula eḏua uḏiḵu amge hip̱unin uhuqḵunu iiṯa. Nug danab ameg mena daaṯeb ele amu eḏua diiḵunu uḏiḵu.

Copyright information for `GAW