1 John 4

OHONGAHO SUMASA MA TTOKAHO QAHURA

Dzairamane nookare. Too abi oberaobera samanei haba gegebetorai. Oho quba qaru baaorai eto nokoho tete pureke qaupuitainohe nokoke toronaite moomi apenei Ohongaho nena, nokoqaho noo qusubaitare. Oonihe tete apeta Ohongaho nenake gesina naataqu oi era. Qesai hee, Oore Dzesu Kiristui meenipamu abiho sama eeteqi baataiqa hiibaqu nokoio Ohongaho nena.

Qate qesai oho bai hiibaqu nokoi Ohongaho nenanidzara. Ohongaho ibo biranatakoiqi hiirorai oi ao ttokata ooraita oho isaki oioni. Oi Saatai ttokata nokoho torota baura eetemi noko oho totohota hiirorai. Oonihe, khameto name, Kiristu beedzaeho maikhatai nikeho toro baura eetemi nike oho isakita too abi oberaoberake suunaite soubidzaridzoni. Nokoi ttokaho nena ooqi ttokaho sinasina hiiremi ttoka abi nookorai.

Qate napai Ohongaho nena oomi paha apenei Ohongaho nena oorai nokoi napaho noo nookoraihe, mainaho nena nokoi napaho noo nookaamanipamu. Ooqata tete mee ma tete obera paana naatemi napa ao batabidzaridzoni.

OHONGAI DZASAHO MAIKHATA

Dzairamane, Ohongai dzasaho tete biraitemi napamae qesaho dzasa eete nokoke hoobire qaarare. Oi apenei dzasa quba eetorai nokoi Ohongaho biidzanita noke gesinani. Ohongai dzasaho maikhata oonita teei abiho dzasa eetaama naataqu noi Ohonga ruumeni.

Nooka, Kiristui napake eehahaita quba Ohongai Khata teena nome dzoobiremi ttokata biranatemi Ohonga dzasa eetoraiho khooba ota paana naatorai. 10 Napai te Ohongaho dzasa eetaranihe noomae napaho dzasa eete Khata nome dzoobiremi noi kahosa napahoho quba napake basara eetemi oorai oio dzasaho khoobani.

11 Oonita dzairamane, Ohongai napaho dzasa oonomake eetemi napai ikanomake eete qesaho dzasa eetaama naataqu? Baamu. 12 Ohongake abi moo pobitaamanihe, Ohongai dzasa eeteqi napake tuuhoro qaami napai qesaho quba dzasa eete qaama dzasa oi napata meenoma naatakoi.

13 Noi Sumasa nome napake moitemi napai Kiristuho toro atimami noi oho qesa napaho toro atimami napai ota noke gesina naatare. 14 Oi Ohongai Khata nomeke dzoobiremi noi abi minaraho ingona naatetake nanai moo pobiteqi oho isere moosobita nookare.

15 Oonita teei Ohongaho khata Dzesuke raraku biiremi Ohonga noho toro atimami noi oho qesa Ohongaho torota atimaridzoni. 16 Ohongaio dzasaho khooba oonita teei noho teteta atimami Ohongai oho qesa noho torota atimakoi. Oho quba Ohonga napaho dzake eetoraike napa gama nooka tani naataridzoni.

17 Ohongai dzasaho khooba oomi dzasa oi napahota meenomanipamu naatemi napai noma gama ne teenanita noi ipita abike maripa eetaquta napai naane attike eetaqu? Baamu. 18 Atti ma dzasa oi te qesa dzaira eetoraidzara. Oi Ohongai abiho dzasa eetemi dzasa oi abi oho toro meenoma naataamake oomi attiho isaki naatakoi. Oi teei kahosaho ipike saridzakoiqi hiireqi atti eetaridzo. Oonihe, Ohongai teeho dzasa eetemi dzasa oi nota meenoma naateqa attike qirutomakoita tete mooro.

19 Qate napai dzasa eetorai oi teeho quba bahe, 20 Ohongai bosata napaho quba dzasa eetemi suimorai. Oonita teei Ohonga dzaira eetaqu noi paha abi dzaira eetakoi. Oho nooke napa Ohongaho toota nookami husi ma pai oioni. Oho qubake teei temu nomeke ibo eeteqi oho heeta abike ikobeteqa hee, Oo anai Ohonga dzaira eetoraiqa hiibaqu noi obera abi. Oi noi temu nome moo pobitoraihe noke ibo eetorai. Oonita Ohongake noi moo pobitaamake ikabeteqi noke dzaira eetaqu? Bamu.

Copyright information for `GHS