1 Thessalonians 2

PAUROI TTESARONIKA ABIHO BAURA EETETAHO POMA

Nanai nikeho neta qeemata oi teqaha sapara naatara oke nikemae gesina. Oi nike nookami Piripi nagapata abi mimi nokoi nanake sesero eete midzahubaitetahe nanai teqaha oho quba noo dzaheitara. Baamu, Ohongaho pengata battigara naateqi nanai paha nikeho torota biranate kaipoma Ohongaho sinabidza nikeho quba paanaiteta.

Oonita nanai te oberama nike ikobeteqi sama pati nanameke qohatareiqi nikeho toro baabara. Bamu, Ohongai nanake mee hiireqi sinabidza nomeke nanaho boto ma toota mootomi hiirorai. Hiireqi te abiho hasahasa saridza quba eetoraidzaranihe Ohongaho baura qaupuita quba eetoraimi nanaho qupake noi mee hiirorai.

Oi Ohonga moomi nanai te pasena nesema qeemaqi nikeke ttenitteniqi hiibara oke paha nikemae gesina. Nanaho dzapake abi qesa ma nikei ai qusubaitareiqi te qupadzomara.

Oi qesai sama nokome qusubaiteqi tee ma teeta qeemaqi hee, Nanaio Kiristuho qaheuba Qaru abi oonita nanake tuhobare oiqi hiirorai. Qate nanamae teqaha oho totohota hiiroraidzaranihe kokora paimanei khametoke roherohe eetoraiho isakita nanai nikeke tuuhoro baaorai. Oonita nanai nikeho dza minake eete nikeho torota inobeteqi qupa naname nikeho torota mootota. Oonomake eete Ohongaho sinabidza nikeke moitemi nike nanaho qeseba khameto naate oorai.

Oonita nike eto heme baura eete nanake kokora eetaino hiireqi nanai etebake sama baura minake eeteqi qupibake nikeke Ohongaho sinabidza hiire qaata oke eto ruume naataino. 10 Ohongaho pengata nike moomi nanai nikeho bisata ngiingiamake ooqi qupa sasarima oora ma qaara qidzake eetemi nike nooka hiisi eeteta.

11 Oonita mai teei khameto nomeke iso keke keba ma dzapata dzeimoraiho pomake eeteqi nanai nike qogo ma saga hiireta ma ttapuiteta. Ohongai aoke quba tongo ma dzapa pobi nomeke nikeke moiteta oonihe nike oora ma qaara qidzake eetemi noho torota isanata qubake nanai paha nike sinasina samaneke hiireta.

NOKOI NOOKA HISI EETEQI HEME SARIDZETA

13 Oonoma eete qaami nike nanaho toota Ohongaho noo nookami abiho noo bahe Ohongaho sinabidzanipamu naatemi nike ttidza qidzaqidzama ai tataumami noo oi paha nikeke qanoqanonomaitorai. Oho qubake nanai Ohonga hasa hiirorai hiirorakoi. 14 Oi bosata Dzutea habata abi samane Dzesu Kiristuho dzapata atimaqi noho oko ma boto naatemi Dzuta abi qesamane nokohoi nokoke biisi naate sesero eeteta oonita nike nokoho ttaiqa naate qesamane nikemeho botota heme saridzemi nike peperatama naatemi nana hasa hiirorai.

15 Dzuta abi naga nokoi agobake Ohongaho too abike teete qaaqi oho qesa Dzesuke teeteta. Teeteqi nanake hotou biirorai ma abi samaneke dzakidzaki eetorai, oke Ohonga nookami qanganipamu. 16 Nanai nagapa abi maina painake sinabidza hiiremi qidzanatorai. Oonihe Dzuta abi bai hiireqi kahosa nokomeho baga minaite baaoraihe poiqa oma baga oi ao nokomaeho irita taasubi.

PAUROI TTESARONIKA ABIKE PAHA MOORARE HIIRETA

17 Qate dzairamane qidza naname, nanaho qupai nikeho torota agoba oorai oke eete baaorai oonihe nanai samaqama nike bodza hoteqa teeke qaateqi mainata qaariti poiqa nike paha nesema moora quba dza minake eetorai. 18 Oonita nana, oi ana Pauro sama namehoke hiire, nanai aoke qupi qesata nikeho torota biranaatarotahe oke boohimi Saatai qupi samaneke tete siireta.

19 Oonita nikemae nanaho too puba ma papara naatorai. Ma nikeio nanaho qupa qidzaqidza ma nanaho dzapa pobi oni. Dzesu Soopara napameho pengata hiire qeete.

Copyright information for `GHS