1 Timothy 4

IKOIKO ABIHO POMA QESA

Qate Sumasai hee, Kebanoke qesai ai tataumaho tete mee oke qaateqa gisi mainaho patta saridzeqi abike ikobete togo ma meke teenaitemi abi muunakoi. Oiqi Sumasai hiiroraita tomanomai nookare.

Oi abi qesa nokoi qupa khata nokome gimuttake eete abi ikobeteqa totoho eranomata hiibakoi. Hee, Abi ma paimane etoqa qesa naataino, eto patta qesaqesa muunaino oke eete hiibakoi.

Oonihe Ohongai patta minarake biraitemi ai tatauma tupuhota kotanga naatorai nokoi patta oke gama aima Ohonga dzoobe hiireqa muunaridzoni. Oi napai Ohonga pupu hiiremi noi oho agoago eetemi muunaquho isaki naatorai, tete qidza oioni.

TIMOTTEOI BAURAHO KOTANGA NAATAREIQI PAURO HIIRETA

Oonita Timotteo nii Dzesu Kiristuke bageke eete tuuhoroqa oohoke abi qupanomaitare. Anai niike mekeqoma bapotopotoqi ai tatauma noo samaneke niike banaite baaqorai. Oonita teena oke nii gesina naate abi nokoke moitemi oi nokoho patta qidza naate qaarare.

Qate noo meeama ma gotta ma pai sepe oke eto qaupuitainohe ai tataumaho teteta sama ma gisi niimeke qaasumare. Oi sama qaasumaqui isakiqata niike hoobidzakoi, oonihe ai tataumata qupa ma gisi niimeke qaasumaqu oio meenomanipamu. Oho quba oora ma qaara niihoi poiqa qidzanatakoi ma ipi bodzata qaraqara niihoi paha meupunoma naatakoi.

Oi noo sepe bahe meenipamu oonita abi minarai oke qusubaitaridzoni. Oonita erake qupadzomare. 10 Ohonga qaraqara tatanganoma noi abi ai tataumanomaho ingona mainipamu paha ai tataumaama minaraho ingona mai (nokoho beebe eetorai). Oonita napai noho qupa toobake eeteqa kaipota abi minaraho quba heme baura samaneke eetorakoi. Noo samane oonomake oko ma boto tupu noko qupanomaitare.

12 Nii dzobadzoba niimeta ooraihe oora ma qaara niihoi sasari naatemi nii ai tatauma ma kokora qidza nokoke banaiteqi sinasina hiire qaamake nokoi bamu niike ngiingi ma baaba eetaquhe tete niihoke suimakoi.

13 Oonita nii isaisa baura samaneke eete abike qogo ma saga hiireqi bapotopoto qaamake kebanoke ana nikeho torota biranatakoi.

14 Oonita sinabidzaho abi mimi ttutturateqi baura niihoho qaamodzamodza hiireqi boto nokome niiho irita mootoqi qanoqanonomaiteta oke nii eto ruume naatainohe Ohongaho baura oke qere biire qaarare. 15 Baura ota baatigara naate qaamake abi minarai niike mooqa hee, Oo abi meenomaniqi hiibakoi.

16 Oonita sama niimeke qaasumaqi noo hiiremi banaita baura niihoi meenoma naate qaarakoi. Oke nii eete qaaqa sama niimeke hoobidzakoi ma abi qesa samaneke qidzaitakoi, dzoobe.

Copyright information for `GHS