2 Thessalonians 2

KAHOSA MAIKHATA BASESANOMA

Oonihe dzairamane naname, Dzesu Kiristu Soopara napahoi kebanoke biranatemi napai gama noho dzagata ttutturatakoi. Oho quba nike etoqa qupani mae tooma erake hiibaino, Oo Kiristuho bodza ao dzamoiteiqi hiibaino oho qesa eto teei nanaho qaseqase eete gee teeke qeeteqi oonomaho totohota hiibaino.

Qate, etoqa teei nike poma teema teeta ikobetaino. Oi oho bodza biranataamake oomi bosata abi hii kharai Ohongake papatanipamuke eete kahosaho dzubinanipamu oi biranate paana naatakoi, noi abiho isaki baatanoma tee oni. Noi sama nome qusubaiteqa qaheuba biiriho isakita habeseqa hee, Anaio qoberoba minarake riitorai, Ohongake riite ooraiqi hiireqa abi minarai noomaeho subesube hiiba qubake noi tototo hiibakoi.

Anai bosata nikeho bisata ooqi oke hiiremi nookatanita qupadzomare. Oi Ohonga noomae noke poiqa qaanatemi paana naataamake oorai oke nike paha gesina oi teeho bahe noho bodza biranatemake paana naatakoi.

Oonita oho poma qesaqesa aoke abi qase dzoomoraihe noho bodzanipamu biranatemi Ohongai noke qaanataama naatemi biranatakoi. Oonita basesaho maikhatai khina khoina ma ikoiko samanema biranate paana naatakoi.

Oi Saata noomae noke isakinomaitemi noi noho puita qooroqa qaseqase ma obaoba ma mumure oberaobera samaneke abiho neseta paanaitakoi. Oonihe Soopara Dzesu Kiristui baaqa Sumasa noho toona biranatorai ooma abi qanga oke ngausa eeteqa baura nohoke bikhi bakha eetakoi.

10 Oonihe sinabidzai abi qesa samaneke qidzaitemi qidzanatarorihe abi samanei oho goottae naateqa abi qanga ikoikonoma nohota atimare qupadzomakoi. 11 Oho quba Ohongai qaanataama naateqa hiiremi nokohota qupa dzohidzohi obera oi nokohota dzuubami nokoi oonomaho ikoikota atimakoi.

12 Oi erake eete oorai. Abi qesai noo mee arabireqi tete qanga oonomaho dzaodzao eete qaamake Ohonga oho ipike nokoke batabidzakoi.

AI TATAUMANOMAI TETE MAINATA QEEMAKOI

13 Qate Dzairamane naname, Soopara napahoi nikeho quba dzasa eeteqi dzapa hiireqi Sumasa nomema nike dzeima qaimi nike sinabidza meeke ai tataumami qidzaitemi ponapona nohoho isaki naate ooraike paha kebanoke Dzesu Kiristu Soopara napameho dzapa pobita oorakoi. Oonita nanai nikeho quba Ohongaho torota dzoobe hiire qaarakoi.

15 Oho quba dzairamane, nanai tooma bapotopotorai mae geeta qeete banaitorai oho sinasinake nike aimanipamuke eete ota qooro tatanga naatare.

16 Oionita mooro. Ohonga mai ma Soopara Dzesu Kiristu nopoi napaho quba dzasa eeteqi baruna heenata qaraqara tatanga moitemi napaho paramu ma too tetateta qidza naate oorai. 17 Oho quba noi paha qupa nikehoke kharuba teeteqa hoobiremi nike too ma samama gama baura qidza samaneke eetorare.

Copyright information for `GHS