James 4

QUPA BURISI EETAQUHO NOO

Khooba apeho quba qaa ma dzauba nikeho bisata biranatorai bahe, pasena nikeho qupa ma samata baura eetemi biranatorai, oi mee. Nike teeho quba rumubaqi saridzaama naatorai, oi nike pupu qaateqi saridzare hou eete ao ttire eeteqi teeta ma tanga qupadzomorai.

Ma nike pupu hiireqi oberama dza nikemeqaho noo hiiremi meeama naatorai. Idzii, nike atapa sama sesenomaho tomidza naasubita nookare. Ttoka abi eetoraiho masake eetaqui Ohongaho ibo. Oonita apei oho masake eetaqu noi Ohongaho ibo eetakoi.

Oi sinabidzai hee, Ohongai ao napake Sumasa moitemi noke qusubaitaama naataquko noi hairiamake ttire eetakoiqi hiiremi nike qupadzomami habata tuumorai mae? Oi baamu. Sinabidza teei hee, Basesanomake Ohongai ibo eetoraihe, abi qupa kebanomake noi baruna heenata beedzaenomaitakoiqi hiiremi oorai.

Oonita napai beedzae oho isakita oorai. Oho quba nike Ohongake dzaga bobotoqa Saataqake basesa eetemi noi nike papate atti tuumakoi. Oi nike Ohongaho dzagata inobetemi noi paha nikeho dzagata inobetakoi.

Oho qubake kahosa abi nike ao qupa ma boto akobetare.
Ma qupa nikeme pobitemi sesesei oorare. Nike qupa qangaqanga eete tti ma ttaka hiibare. Nike qakiqaki eete qaariti poiqa qupa bame eetare. 10 Nike oonomake eete Soopara napameho pengata subatemake meenipamu noi nike ai qusubaitakoi.

QOMAQOMA HIIBAQUHO NOO

11 Paha, eto qesaho obera hiibaino. Dzairamane, teei dzaira nomeho obera hiibaquko noi oora ma qaaraho sinasina obera hiibakoi. Oi noi dzaira nome qanga hiireqa sinasina qidza oke qanga hiibakoi. Oonita nii sinasina qidza oke qusubaitaama naate oke qomaqoma hiibaquko bamu isanataqu.

12 Nookare. Ohonga teena maripa Maikhatai oora ma qaaraho sinasina oke mootota. Noi noqenipamu abike ingonaitareiqa ingonaitakoi, ngausa eetareiqa ngausa eetakoi. Oonita nii Ohonga apei temu niimeke ao hairiamake iiga ma qomaqoma hiibaqu?

ETO OHONGA RIITAINOHO NOO

13 Qate qesa ma nikei totoho erake hiirorai. Hee, Oo nanai isanate poiqani mae iihaike meusu nagapata tuumaqa tii teenaho nakuta pisinisi baura eeteqa oma mina saridzakoiqa hiirorai. 14 Idze, iihaike biranataquhoke nike ruumeni.

Oi nikeho qaraqarai sumasa qaunaho isakita biranahiqake ao dzaetakoita qupadzomare.
15 Totoho oho habarake nike hee, Ohonga Sooparai hiiremake nanai ooqake eetakoi mae erake eetakoiqi hiibaridzo.

16 Oonita teei Ohongaho pengata quba qidza qupadzomaqi eetareiqa eetakoi, oonihe oke eetaama naataquko nohota kahosanoma naatakoi. Oho quba nike Ohonga ruume naate qupa ma sama qusuba baura eetemi oho tete sapara naatakoi.

Copyright information for `GHS