Revelation of John 10

ANGEROI DZOHANEKE BUKHU TEEKE MOITEMI MUUNATA

Oke eetemi ana Dzohanei moohimi paha angero beedzae minanoma teei qusuta qurateta. Oonihe papara nohoi qusuho bane, ma ttoba ma sasa nohoio qauna ma dzorobi. Qate nese ma pati nohoi eteho qesani qate oko nohoi suba eepanomaho isaki. Noi quratemi oko pobi nohoi besata qooromi oko mage ttokata qoorota.

Qate gee saposapo gattiqa teei noho botota oomi noi geeba oke uhutota.
Uhutoqi sokata minake eetemi oi raioniho totohoho isaki naateta. Oke eete sokatemi para sebeni paha kaitomaqi noo bamenoma hiireta. Noo bamenoma hiiremi ana oho noo geeta qeetare boohimi qusuta totoho teei biranateqi hiireta, Baamu, para totoho sebeni hiire noo oke nii etoqa geeta qeetainohe oke paha saruba saabare.

Oke hiiremi ana moomi angero oko pobi besana qoorota ma oko mage ttokana qoorota noi qamuni hiireqi boto pobi nomeke qusubaiteta. Qusubaiteqi Ohonga qaraqara tatanganomai ttoka ma haba ma besa mapo gama mootoqi oho nakuna ooraike korabete soubireta dzapa nohoho quba eeteqi angeroi eraiqi hiireta, Bodza minake beebe eete qaarihe oi ao bamu naate.

Oonita angero naba sebeni noi suu nome huitemake oionita Ohongai agobake too abi kokoranoma nomeho torota hee, Ana pobi nameke mainipamu eeteqake abi bise baisanomaho ipi ma ari moitakoiqi hiireta naru oi ao meenoma naatakoi.

Oiqi hiiremi qusuta totoho bosana hiireta oi paha anake hee, Angero besa ma ttokana qoororaiho botota gee saposapo gattiqa oorai oke nii aimare. Hiiremi anai angero oho torota qeemaqi gee oho quba hiiremi noi anake hee, Oore oke nii aimaqa muunare. Oi nii oke etteimami here obaho meke eetakoihe oi qausuta quratemake mari eetakoi, oonihe oke isanate muunaridzoni.

10 Hiimi gee oke ana boto nohota aima muunami toota here obaho meke eetetanihe ttidzata mari eeteta. 11 Oke eetemi totoho teei anake hee, Maqa nii abi ma haba noo maina painaho torota isere nahoke mooto baaorai ma nokoho abi qiba ma qesaho torota noo hiirorai teena oke nii ipibidzare. Oiqi hiiremi ana nookaqi meke ma mari oho khooba ao qupadzomata.

Copyright information for `GHS