Revelation of John 5

DZOHANEI GEE ATTINOMA SENGINOMA MOOTA

Qate Ohongai poro qere ota qooro oomi boto pobi nohota gee senginoma teei oomi ana moota. Moohimi oho qetaqetai nakuta oota ma sasata dzapa ma pasarai oomi oho geeba sebenike ee dzusama suutomi oota.

Oomi angero beedzaenoma teei sokateqi hiireta, Apei geeba erake isanate sengi geemaqu? Oke hiireqi qiri eetemi eehe, qusu ma ttoka minarata abi teei sengi oke geemaqa oho mee isaitaquho isaki te oorara.

Abi oonomai bamu naatemi ana Dzohanei dzasa minake eete tti hiireta. Tti hiiremi abi mimihota teei ana pobi hiireta, Maqa, eto tti hiibaino. Dzutaho quni ma manihota teei oho isaki oorai oi Tabitiho sooro ma saina noke qesai hee, Dzutaho Raioniqi hiirorai noi suqobidza maikhata. Oonita noi sengi geeba sebeninoma oke geehiqa gee isaitaquho isaki ooraita mooro.

Oiqi hiiremi ana moomi poro qereta qaraqaraho isaki eserisa eseri nokoho bisa ma abi mimi 24 nokoho bisa qapunipamuta abiho Hoo Dzooba teei qooro oota. Oonihe noho samai sipisipi khatake kahosaho quba kiridza qeeroraiho tomidza naatemi noho nese sebeni ma qiba toqena sebeni oota (oi Ohongaho Sumasai ttoka ma haba gama igabiroraiho qahura naateta).

Oonita napaho Hoo Dzooba noi poro qereta baaqi Ohonga maiho boto pobita gee bamenoma senginoma oke aimata. Aihimi qaraqaraho isaki eserisa eseri ma abi mimi 24 nokoi Hoo Dzooba napaho, oko toro nohota pomai kotorota. Pomai kotoroqi goriho ttuba samane nokome ota mootomi oho nakuta ura moromoronoma peiteta, oio qaheuba abi minarai hasa ma pupu dzoobirorai oho qahurani.

Qate paha nokoi kui nokome aimaqi Hoo Dzooba napahoho dzapa qiraiteqi naa usaqe erake hiireta,

Buububuu! Nii Ohongaho quba eeteqi
abi noo maina paina haba samaneta oorai
ma quni ma mani samane nokoke ingonaitareiqi
dzuu niimeke perebireta
oho qubake nii niiqe gee senginoma geebanoma
oke aima geemaquho isaki oorai, dzoobe!
10 Nii abi samaneke ingonaiteqi
hiiremi nokoi Ohongaho quba eeteqi
ttiihu barabara abi tupu mina naate ooraiqi
ttoka ma haba minarake soopara eetorakoi, uububuu!
11 Naa oke hiire qaasuhimi ana moo nookami angero kitu ma hoho mina, hattatti ttauseni heagopago nokoi poro qere ma qaraqaraho isaki eserisa eseri ma abi mimi 24 oke gama rome biireta. 12 Rome biireqi garuruiqi Hoo Dzooba napahoke hee,

Meenipamu, abi niike kabira bagenomaho isakita
dzuubetetanita beedzae ma tatanga
ma ttuma ma gesina ma dzapa pobi ma agoago
ma dzakapa oi gama niihoi keke!
13 Oiqi hiiremi idze! Ana nookami Ohongaho boto popo minara oi qusuna ma katana, ma obana ma torana, ma ika ma ikana, oi gama too teenaite kaitomaqi hiireta,

Oore, nee ma bau, beedzae ma tatanga
ma dzapa pobi minara
oi Ohonga mai poro qerena qoororai
ma Khatai abiho Hoo Dzooba naate oorai
nopoqaho isaki kekeni!
14 Noo oke quba minarai hiiremi qaraqaraho isaki eserisa eseri nokoi totoho oke qaupuiteqi hee, Oi meenipamu ooniqi hiiremi paha abi mimi 24 nokoi gama pomai kotoroqi Ohongaho hasama gegema hiireta.

Copyright information for `GHS