Revelation of John 9

ANGERO NABA PAIPU NOI SUU HUITETA

Qate angero naba 5 noi bodza ota suu huitemi taamaho isaki teei paha uubaqi ttokata taateta. Oonihe noi qaruho isaki oonita Ohongai noke Iibadza nagake bodza hoteqaho isakiqata saqobareiqi oho gehigehi noke moiteta. Moitemi noi oho tete geemami idze, eepa minaho qaunaho qesa ota biranateqi ete ma dzasidzake gama pupubireta.

Oonihe qaunai paha hiiburoqi oi punara samanenipamuho tomidza naatetahe ipi nokohoi besabesaho ipi toqenaho qesani. Qate noi nokoke erake pobi hiireta, Eto kuna ma eebeke hesataino ma abi penga nokohoke geebanomaiteta nokoke eto hesatainohe qesa oho geebaama nokoqake sesero eetareiqi hiireta.

Oi baatanipamuho isaki bahe besabesai abi heme moitoraiqaho isakita nokoke heme moite qaamake dzasidza boto teena baamu naatakoi. Oi qahura ape bahe bame minanipamu ttoka abiho irita biranatemi nokoi baata quba hiibakoihe bitta eetemi baatai nokoke bamu mai eetaqu.

Qate punara hiirorai oi oosi mae qaaho ttangi qaanomaho qesa ma oi abiho nese ma penganoma nokoi paha abi mimi gori paparanomaho birabira. Punarai oho isakita hiiburoqi biranateta. Oi paha qiba gee nokohoio paimaneho ubaridzaho isaki. Ma too nokohoi hoo ttonginomaho qesa ma sasa oi qaini qoringinomaho qesa. Ma hira mae paraparaho isaki nokohoio husu minanomanipamu, neeho ngingi husu hiiroraiho isaki.

10 Oonita hiibi too pasere nokoho oi besabesa ipi toqenanomaho qesanita ooma nokoi abike sesero eete qaamake dzasidza boto teenaho isaki naatakoi. 11 Qate qaa abi mina nokohoio Iibadzaho nena, dzapa nohoi Rubenga oke Heboro noota hee, Abatto oniqi hiiroraini qaate Girisi noota hee, Aporio ooniqi hiirorai.

12 Oke eeteqi quba bamenoma bosabosa bamu naatemi oho samaqata quba bamenoma eseri paha biranateta.

ANGERO NABA SIKISI SUU HUITETA

13 Oi angero naba 6 noi suu huitemi ana Dzohanei nookami goriho haqa Ohongaho dzagata oorai ota toqena eserisa eseri tototo hiirorai nokoi angero suunoma naba 6 noke eraiqi hiireta. 14 Hee, Angero bise baisenoma eserisa eseri ete peitoraiho neta qahitotomi oorai, oi oba Euparata robena, nokoke poiqa saqoromi oho qaa biranatare.

15 Hiiremi bodza ma sau samaneke abi teetareiqi ao beebe eetota nokoi biranate abi samaneke teetemi taparihota teenai baateta oke keke eete tuuma haba igabireta. 16 Qate oosiho qaa abi oona biranate qaa eetotaho dzareke ana nookami tu hattatti mirioni (200,000,000) oni.

17 Oi ana Dzohanei nese qooroqi moomi oosi ma abi oi ttangiho qesanita nokoi qaini qoringinoma eepanoma oi dzadza dzuunoma, eepa tooho qesanita qupadzomare. Oosiho isaki oi hoo ttonginomaho qesa ma too nokohota eepa ma qauna ma mukena ma qauso oi gama ota biranateta. 18 Quba oi gama oho toota biranatemi abi samanei baateta oi taparihota teei baatemi eseri eehahake oota, oke eete haba igabireta.

19 Oonihe oho isaki oi tume ma dzaganoma. Toota biranateta oke ao hiire, qate tume nokohoio dzotata qibaho isaki, ooma nokoi paha abike teeteta.

20 Quba qaanoma oi khooba apeho quba biranateta bahe abi samanei gisi ma songena ma ohonga oberaobera ma neemi gisigisi eema korabetorai, ma omama korabetorai, barasima korabetorai, gorima korabetorai, oi abi nokomaeho boto popo keke. Oonihe quba oi noomae qooro tuuma quba bitta eetorai, moora quba bitta eetorai, ma nooka quba bittake eetoraita nokoi ikake eete quba oke ohonga upubirorai? Quba oke gama qaatareiqi heme ma baata oi biranatetahe baamu. Nokoi beedzae eete baura nokome oke ipibireta.

21 Oho qesa nokomae abike taangama teete qaata, ma googa ma baru nokome eete qaata, ma gume ma meera eete qaata oke keke ipibiretai ipibiroraiqi qaataama oonita oio heme oho khooba.

Copyright information for `GHS