Deuteronomy 2

ወተመየጥነ ፡ ወሖርነ ፡ ውስተ ፡ ገዳም ፡ ፍኖተ ፡ ባሕረ ፡ [ኤ]ርትራ ፡ በከመ ፡ ይቤለኒ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወዖድናሁ ፡ ለደብረ ፡ ሴይር ፡ ብዙኀ ፡ መዋዕለ ። ወይቤለኒ ፡ እግዚአብሔር ፤ ኮነክሙ ፡ ዐዊዶቶ ፡ ለዝንቱ ፡ ደብር ፡ ግብኡ ፡ እንከሰ ፡ ልመንገለ ፡ መስዕ ። ወአዝዞሙ ፡ ለሕዝብ ፡ ወበሎሙ ፡ ናሁ ፡ ተሐውሩ ፡ አንትሙ ፡ እንተ ፡ አድዋሊሆሙ ፡ ለአኀዊክሙ ፡ ለደቂቀ ፡ ዔሳው ፡ እለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስተ ፡ ሴይር ፡ ወይፈርሁክሙ ፡ ጥቀ ። ዑቁ ፡ ኢትትቃተሉ ፡ ምስሌሆሙ ፡ እስመ ፡ ኢእሁበክሙ ፡ እምውስተ ፡ ምድሮሙ ፡ ርስተ ፡ ወኢምሥጋረ ፡ እግር ፡ እስመ ፡ መክፈልቶ ፡ ወሀብክዎ ፡ ለዔሳው ፡ ደብረ ፡ ሴይር ። ተሣየጡ ፡ እክለ ፡ በኀቤሆሙ ፡ በወርቅክሙ ፡ ወተሴሰዩ ፡ ወማየኒ ፡ በመስፈርት ፡ ንሥኡ ፡ በኀቤሆሙ ፡ በወርቅክሙ ፡ ወስተዩ ። እስመ ፡ ባረከከ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክከ ፡ በኵሉ ፡ ግብረ ፡ እደዊከ ፤ አእምር ፡ እፎ ፡ ዐደውካሁ ፡ ለዝንቱ ፡ ገዳም ፡ ዐቢይ ፡ ዘግሩም ፡ ውእቱ ፡ ናሁ ፡ አርብዓ ፡ ዓመ ፡ ሀለወ ፡ ምስሌከ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክከ ፡ እንዘ ፡ አልቦ ፡ ዘያኀጥአከ ፡ እምዘ ፡ ነበብከ ። ወተዐደውናሆሙ ፡ ለአኀዊክሙ ፡ ለደቂቀ ፡ ዔሳው ፡ እለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስተ ፡ ሴይር ፡ ኀበ ፡ ፍኖተ ፡ አራባ ፡ እምነ ፡ ኤሎም ፡ ወእምነ ፡ ጋስዮን ፡ ጋቤር ፡ ወእምዝ ፡ ተመየጥነ ፡ ወተዐደውነ ፡ ፍኖተ ፡ ገዳም ፡ ዘሞአብ ። ወይቤለኒ ፡ እግዚአብሔር ፡ ኢትፃረርዎሙ ፡ ለሞአባውያን ፡ ወኢትትቃተሉ ፡ ምስሌሆሙ ፡ እስመ ፡ ኢእሁበክሙ ፡ ርስተ ፡ እምነ ፡ ምድሮሙ ፡ እስመ ፡ ለደቂቀ ፡ ሎጥ ፡ ወሀብክዎሙ ፡ ርስቶሙ ፡ ሴይር ። 10 ወአሚን ፡ (ወ)ቀደሙ ፡ ነቢረ ፡ ውስቴታ ፡ ሕዝብ ፡ ዐቢይ ፡ ጥቀ ፡ ወጽኑዓን ፡ ከመ ፡ እለ ፡ ውስተ ፡ አቂም ። 11 ራፋን ፡ ይከውኑ ፡ እሙንቱኒ ፡ ከመ ፡ እለ ፡ ውስተ ፡ አቂም ፡ ወሞአባውያን ፡ ዛሚን ፡ ይብልዎሙ ። 12 ወኮሬዎስ ፡ ውስተ ፡ ሴይር ፡ ይነብሩ ፡ ቀዲሙ ፡ ወደቂቀ ፡ ዔሳው ፡ አጥፍእዎሙ ፡ ወቀጥቀጥዎሙ ፡ እምቅድመ ፡ ገጾሙ ፡ ወነበሩ ፡ መካኖሙ ፡ ከመ ፡ ገበርዋ ፡ እስራኤል ፡ ለምድረ ፡ ርስቶሙ ፡ እንተ ፡ ወሀቦሙ ፡ እግዚአብሔር ። 13 ወይእዜኒ ፡ ተንሥኡ ፡ ወገዐዙ ፡ አንትሙ ፡ ወሑሩ ፡ ውስተ ፡ ቈላተ ፡ ዛሬድ ፡ ወተዐደውናሁ ፡ ለቈላተ ፡ ዛሬ[ድ] ። 14 ወመዋዕሊሁ ፡ በዘ ፡ ቦንቱ ፡ [ሖርነ ፡] እምቃዴስ ፡ በርኔ ፡ እስከ ፡ ተዐደውናሁ ፡ ለቈላተ ፡ ዛሬድ ፡ ሠላሳ ፡ ወሰመንቱ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ሞቱ ፡ ኵሎሙ ፡ ዕደው ፡ ዘይእቲ ፡ ትውልድ ፡ እለ ፡ መስተቃትላን ፡ እሙንቱ ፡ ወጠፍኡ ፡ እምነ ፡ ማእከለ ፡ ትዕይንት ፡ በከመ ፡ መሐለ ፡ ሎሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ እግዚእ ። 15 እስመ ፡ እደ ፡ እግዚአብሔር ፡ ሀለወት ፡ ላዕሌሆሙ ፡ ከመ ፡ ታጥፍኦሙ ፡ እምነ ፡ ማእከለ ፡ ትዕይንት ፡ እስከ ፡ ወድቁ ። 16 ወኮነ ፡ እምዘ ፡ ወድቁ ፡ ኵሎሙ ፡ ውእቶሙ ፡ ዕደው ፡ መስተቃትላን ፡ ወሞቱ ፡ እምነ ፡ ማእከለ ፡ ሕዝብ ፤ 17 ወነበበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወይቤሎ ፤ 18 ናሁ ፡ ተሐውር ፡ አንተ ፡ ውስተ ፡ አድዋለ ፡ ሞአብ ፡ ዘሴይር ። 19 ወትበጽሑ ፡ ቅሩቦሙ ፡ ለደቂቀ ፡ ዐማን ፡ ኢትፃረርዎሙ ፡ ወኢትትኣኀዙ ፡ ቀትለ ፡ ምስሌሆሙ ፡ እስመ ፡ ኢእሁበክሙ ፡ እምነ ፡ ምድሮሙ ፡ ለደቂቀ ፡ አማን ፡ ርስተ ፡ እስመ ፡ ለደቂቀ ፡ ሎጥ ፡ ወሀብክዎሙ ፡ መክፈልቶሙ ፡ ይእቲ ። 20 ወረፋይን ፡ ትት[ኌ]ለቍ ፡ እስመ ፡ ረፋይን ፡ ይነብሩ ፡ ውስቴታ ፡ ቀዲሙ ፡ ወዐማናውያንሰ ፡ ዞሜን ፡ ይብልዎሙ ። 21 ሕዝብ ፡ ዐቢይ ፡ ወብዙኅ ፡ ወጽኑዓን ፡ ወኀያላን ፡ ከመ ፡ እለ ፡ አቂም ፡ ወአጥፍኦሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ እምቅድመ ፡ ገጾሙ ፡ ወተወረስዎሙ ፡ ወነበሩ ፡ ህየንቴሆሙ ። 22 ከመ ፡ ገብሩ ፡ (ለ)ደቂቀ ፡ ዔሳው ፡ እለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስተ ፡ ሴይር ፡ በከመ ፡ አስዐሮሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለኮራውያን ፡ እምቅድመ ፡ ገጾሙ ፡ ወተወረስዎሙ ፡ ወነበሩ ፡ ህየንቴሆሙ ፡ እስከ ፡ ዛቲ ። 23 ወሔዋውያንኒ ፡ እለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስተ ፡ አሴሮት ፡ እስከ ፡ ጋዜስ ፡ ወቀጰዶቅያ ፡ (ወ)አጥፍእዎሙ ፡ ወነበሩ ፡ ህየንቴሆሙ ። 24 ወይእዜኒ ፡ ተንሥኡ ፡ ወገዐዙ ፡ አንትሙ ፡ ወተዐደውዎ ፡ ለቈላተ ፡ አርኖን ፡ ናሁ ፡ አግባእክዎ ፡ [ውስተ ፡ እዴከ ፡] ለሴዎን ፡ ንጉሠ ፡ ሔሴቦን ፡ [አሞርያዊ ፡] ወለምድሩ ፡ ወምልካ ፡ ወተዋረሳ ፡ ወአኀዞሙ ፡ ወተቃተሎሙ ። 25 ወበዛቲ ፡ ዕለት ፡ [አቅድም ፡] አምጽኦ ፡ ላዕለ ፡ ኵሉ ፡ አሕዛብ ፡ እለ ፡ ሀለው ፡ መትሕተ ፡ ሰማይ ፡ ከመ ፡ ይፍርሁከ ፡ ወይርዐዱ ፡ እምኔከ ፡ ወይደንግፁ ፡ እምከመ ፡ ሰምዑ ፡ ስመከ ፡ ወትእኅዞሙ ፡ ፍርሀት ፡ እምቅድመ ፡ ገጽከ ። 26 ወፈነውከ ፡ ተናብልተ ፡ እምነ ፡ ገዳም ፡ ዘ[ቄ]ድሞት ፡ ኀበ ፡ ሴዎን ፡ ንጉሠ ፡ ሔሴቦን ፡ በቃለ ፡ ሰላም ፡ እንዘ ፡ ትብል ፤ 27 እኅልፍአ ፡ እንተአ ፡ ምድርከ ፡ ወፍኖተ ፡ አሐውር ፡ ኢእትገሐስ ፡ ኢለየማን ፡ ወኢለፀጋም ። 28 እክለኒ ፡ በወርቅየ ፡ ትሁበኒ ፡ ወእሴሰይ ፡ ወማየኒ ፡ በወርቅየ ፡ ትሁበኒ ፡ ወእሰቲ ፡ ወዳእሙ ፡ እኅልፍ ፡ በእግርየ ፤ 29 በከመ ፡ ገብሩ ፡ ሊተ ፡ ደቂቀ ፡ ዔሳው ፡ እለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስተ ፡ ሴይር ፡ ወሞኣባውያንኒ ፡ እለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስተ ፡ አሮየር ፡ እስከ ፡ ተዐደውክዎ ፡ ለዮርዳንስ ፡ ውስተ ፡ ምድር ፡ እንተ ፡ ወሀበነአ ፡ እግዚአብሔርአ ፡ አምላክነአ ። 30 ወአበየ ፡ ሴዎን ፡ ንጉሠ ፡ ሔሴቦን ፡ አኅልፎተነ ፡ እንተ ፡ ኀቤሁ ፡ እስመ ፡ አጽንዐ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክነ ፡ መንፈሶ ፡ ወአእከዮ ፡ በልቡ ፡ ከመ ፡ ይግባእ ፡ ውስተ ፡ እዴነ ፡ በይእቲ ፡ ዕለት ። 31 ወይቤለኒ ፡ እግዚአብሔር ፡ ናሁ ፡ አኀዝኩ ፡ አግብኦ ፡ ውስተ ፡ እዴከ ፡ በቅድመ ፡ ገጽከ ፡ ለሴዎን ፡ ንጉሠ ፡ ሔሴቦን ፡ አሞርያዊ ፡ ወምድሮሂ ፡ ወአኀዝ ፡ ተወረሳ ፡ ምድሮ ፡ ርስተ ። 32 ወወፅአ ፡ ሴዎን ፡ ወተቀበለነ ፡ ውእቱ ፡ ወኵሉ ፡ ሕዝቡ ፡ ከመ ፡ ይትቃተለነ ፡ በኤያስ ። 33 ወአግብኦ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክነ ፡ ውስተ ፡ እደዊነ ፡ ወቀተልናሁ ፡ ሎቱ ፡ ወለኵሉ ፡ ደቂቁ ፡ ወለኵሉ ፡ ሕዝቡ ። 34 ወነሣእነ ፡ ኵሎ ፡ አህጉሪሁ ፡ በውእቶን ፡ መዋዕል ፡ ወአጥፋእናሆን ፡ ለኵሉ ፡ አህጉሪሁ ፡ ወአንስቲያሆሙኒ ፡ ወደቂቆሙኒ ፡ ወአልቦ ፡ ዘአትረፍነ ፡ ነፋጺተ ፡ እምኔሆሙ ፤ 35 ዘእንበለ ፡ እንስሳሆሙ ፡ ዘማህረክነ ፡ ለነ ፡ ወበርበርነ ፡ አህጉሮሙ ፡ ዘነሣእነ ፤ 36 እምነ ፡ አሮኤር ፡ እንተ ፡ ማዕዶተ ፡ ፈለገ ፡ አርኖን ፡ ወሀገረኒ ፡ እንተ ፡ ሀለወት ፡ ውስተ ፡ ቈላት ፡ እስከ ፡ ደብረ ፡ ገላአድ ፡ ወአልቦ ፡ ሀገረ ፡ እንተ ፡ አምሰጠተነ ፡ እስመ ፡ ኵሎ ፡ አህጉረ ፡ አግብአ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክነ ፡ ውስተ ፡ እደዊነ ። 37 ዘእንበለ ፡ ውስተ ፡ ምድረ ፡ ደቂቀ ፡ ዐሞን ፡ ዘኢበጻሕነ ፡ ወኵሎ ፡ ዘውስተ ፡ ፈለገ ፡ ያቦቅ ፡ ወአህጉ[ረ] ፡ ዘውስተ ፡ ቴርኔ ፡ በከመ ፡ አዘዘነ ፡ እግዚአብሔር ፡ ኤምላክነ ።
Copyright information for Geez