Exodus 8

ወይቤሎ ፡ እግዚእ ፡ ለሙሴ ፡ በሎ ፡ ለአሮን ፡ እኁከ ፡ ስፋሕ ፡ በእዴከ ፡ በትረከ ፡ ዲበ ፡ አፍላግ ፡ ወዲበ ፡ አሥራግ ፡ ወዲበ ፡ አዕያግ ፡ ወአውፅእ ፡ ቈርነናዓተ ። ወሰፍሐ ፡ አሮን ፡ እዴሁ ፡ ዲበ ፡ ማያተ ፡ ግብጽ ፡ ወአውጽአ ፡ ቈርነናዓተ ፡ ወዐርገ ፡ ቈርነናዓት ፡ ወከደኖ ፡ ለምድረ ፡ ግብጽ ። ወገብሩ ፡ ከማሁ ፡ ሐራስያን ፡ በሥራያቲሆሙ ፡ ወአውጽኡ ፡ ቈርነናዓተ ፡ ዲበ ፡ ምድረ ፡ ግብጽ ። ወጸውዖሙ ፡ ፈርዖን ፡ ለሙሴ ፡ ወለአሮን ፡ ወይቤሎሙ ፡ ጸልዩ ፡ ዲቤየ ፡ ኀበ ፡ እግዚእ ፡ ከመ ፡ ይሰስል ፡ ቈርነናዓት ፡ እምኔየ ፡ ወእምሕዝብየ ፡ ወእፌንዎ ፡ ለሕዝብ ፡ ወይሡዑ ፡ ለእግዚእ ። ወይቤሎ ፡ ሙሴ ፡ ለፈርዖን ፡ ዐድመኒ ፡ ማዕዜ ፡ እጸሊ ፡ ዲቤከ ፡ ወዲበ ፡ ዐበይትከ ፡ ወዲበ ፡ ሕዝብከ ፡ ከመ ፡ ይማስን ፡ ቈርነናዓት ፡ እምኔከ ፡ ወእምሕዝብከ ፡ ወእምአብይቲክሙ ፡ እንበለ ፡ ውስተ ፡ ተከዚ ፡ ይተርፍ ። ወይቤሎ ፡ ፈርዖን ፡ ለጌሠም ፡ ወይቤ ፡ ኦሆ ፡ በከመ ፡ ትቤ ፡ ከመ ፡ ታእምር ፡ ከመ ፡ አልቦ ፡ ባዕደ ፡ ዘእንበለ ፡ እግዚእ ። ወይሴስል ፡ ቈርነናዓት ፡ እምኔከ ፡ ወእምአብያቲክሙ ፡ ወእምዐበይትከ ፡ ወእምሕዝብከ ፡ እንበለ ፡ ውስተ ፡ ተከዚ ፡ ይተርፍ ። ወወፅኡ ፡ ሙሴ ፡ ወአሮን ፡ እምኀበ ፡ ፈርዖን ፡ ወአውየው ፡ ኀበ ፡ እግዚእ ፡ በእንተ ፡ ሙስና ፡ ቈርነናዓት ፡ በከመ ፡ አዘዘ ፡ ፈርዖን ። ወገብረ ፡ እግዚእ ፡ በከመ ፡ ይቤ ፡ ሙሴ ፡ ወሞተ ፡ ቈርነናዓት ፡ እምአብያት ፡ ወእምአህጉር ፡ ወእምአሕቁል ። 10 ወአስተጋብእዎ ፡ ክምረ ፡ [ክምረ] ፡ ወጼአት ፡ ምድር ። 11 ወሶበ ፡ ርእየ ፡ ፈርዖን ፡ ከመ ፡ ኮነ ፡ ዕረፍት ፡ ከብደ ፡ ልቡ ፡ ወአበየ ፡ ሰሚዖቶሙ ፡ በከመ ፡ ነበበ ፡ እግዚእ ። 12 ወይቤሎ ፡ እግዚእ ፡ ለሙሴ ፡ በሎ ፡ ለአሮን ፡ ስፋሕ ፡ በእዴከ ፡ በትረከ ፡ ወዝብጥ ፡ መሬተ ፡ ምድር ፡ ወይወፅእ ፡ ጻጾት ፡ ዲበ ፡ ሰብእ ፡ ወዲበ ፡ እንስሳ ፡ ወዲበ ፡ ኵሉ ፡ ምድረ ፡ ግብጽ ። 13 ወሰፍሐ ፡ አሮን ፡ በእዴሁ ፡ በትሮ ፡ ወዘበጠ ፡ መሬተ ፡ ምድር ፡ ወወጽአ ፡ ጻጾት ፡ ዲበ ፡ ሰብእ ፡ ወዲበ ፡ እንስሳ ፡ ወውስተ ፡ ኵሉ ፡ መሬተ ፡ ምድር ፡ ወጽአት ፡ ጻጾት ፡ ውስተ ፡ ኵሉ ፡ ምድረ ፡ ግብጽ ። 14 ወገብሩ ፡ ከማሁ ፡ ሐራስያን ፡ በሥራያቲሆሙ ፡ ወአውጽኡ ፡ ጻጾተ ፡ ወስእኑ ፡ ወወጽአት ፡ ጻጾት ፡ ዲበ ፡ ሰብእ ፡ ወዲበ ፡ እንስሳ ። 15 ወይቤልዎ ፡ ሐራስያን ፡ ለፈርዖን ፡ አጽባዕተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ውእቱ ፡ ዝንቱ ፡ ወጸንዐ ፡ ልቡ ፡ ለፈርዖን ፡ ወአበየ ፡ ሰሚዖቶሙ ፡ በከመ ፡ ነበበ ፡ እግዚእ ። 16 ወይቤሎ ፡ እግዚእ ፡ ለሙሴ ፡ ጊሥ ፡ በጽባሕ ፡ ወቁም ፡ ቅድሜሁ ፡ ለፈርዖን ፡ ናሁ ፡ ኀበ ፡ ማይ ፡ ይወጽእ ፡ ውእቱ ፡ ወበሎ ፡ ከመዝ ፡ ይቤ ፡ እግዚእ ፡ ፈኑ ፡ ሕዝብየ ፡ ከመ ፡ ይፀመዱኒ ። 17 ወእመ ፡ አበይከ ፡ ፈንዎተ ፡ ሕዝብየ ፡ ናሁ ፡ አነ ፡ እፌኑ ፡ ዲቤከ ፡ ወዲበ ፡ ዐበይትከ ፡ ወዲበ ፡ ሕዝብከ ፡ ወዲበ ፡ አብያቲከ ፡ ጽንጽያ ፡ ከልብ ፡ ወይመልእ ፡ አብያተ ፡ ግብጽ ፡ ጽንጽያ ፡ ከልብ ፡ ወውስተሂ ፡ ምድር ፡ እንተ ፡ ሀለው ፡ ውስቴታ ። 18 ወእሴባሕ ፡ በይእቲ ፡ ዕለት ፡ በምድረ ፡ ጌሴም ፡ እንተ ፡ ውስቴታ ፡ ሀለው ፡ ሕዝብየ ፡ ወኢይሄሉ ፡ ህየ ፡ ጽንጽያ ፡ ከልብ ፡ ከመ ፡ ታእምር ፡ ከመ ፡ አነ ፡ ውእቱ ፡ እግዚእ ፡ ለኵሉ ፡ ምድር ። 19 ወእፈልጥ ፡ ማእከለ ፡ ሕዝብየ ፡ ወማእከለ ፡ ሕዝብከ ፡ ወጌሠመ ፡ ይከውን ፡ ዝነገር ። 20 ወገብረ ፡ እግዚእ ፡ ከማሁ ፡ ወመጽአ ፡ ጽንጽያ ፡ ከልብ ፡ ወበዝኀ ፡ ውስተ ፡ አብያተ ፡ ፈርዖን ፡ ወውስተ ፡ አብያተ ፡ ዐበይቱ ፡ ወውስተ ፡ ኵሉ ፡ ምድረ ፡ ግብጽ ፡ ወማሰነት ፡ ምድር ፡ እምጽንጽያ ፡ ከልብ ። 21 ወጸውዖሙ ፡ ፈርዖን ፡ ለሙሴ ፡ ወለአሮን ፡ ወይቤሎሙ ፡ ሑሩ ፡ ሡፁ ፡ ለአምላክክሙ ፡ በዛ ፡ ምድር ። 22 ወይቤሎ ፡ ሙሴ ፡ ኢይትከሀል ፡ ከመዝ ፡ ይኩን ፡ እስመ ፡ ዘያሐርሙ ፡ ግብጽ ፡ ንሠውዕ ፡ ለአምላክነ ፡ ወእመ ፡ ሦዕነ ፡ ዘያሐርሙ ፡ ግብጽ ፡ በቅድሜሆሙ ፡ ይዌግሩነ ። 23 ምሕዋረ ፡ ሠሉስ ፡ ዕለት ፡ ንሑር ፡ ውስተ ፡ ሐቅል ፡ ወንሡዕ ፡ ለእግዚእ ፡ አምላክነ ፡ በከመ ፡ ይቤለነ ። 24 ወይቤሎ ፡ ፈርዖን ፡ አነ ፡ እፌንወክሙ ፡ ትሡዑ ፡ ለእግዚእ ፡ አምላክክሙ ፡ በሐቅል ፡ ወባሕቱ ፡ ኢትትኤተቱ ፡ ወርኁቀ ፡ ኢተሐውሩ ፡ ወጸልዩ ፡ እንከ ፡ ዲቤየ ፡ ኀበ ፡ እግዚእ ። 25 ወይቤሎ ፡ ሙሴ ፡ ናሁ ፡ አነ ፡ እወጽእ ፡ እምኀቤከ ፡ ወእጼሊ ፡ ኀበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወይሴስል ፡ ጽንጽያ ፡ ከልብ ፡ እምፈርዖን ፡ ወእምዐበይቱ ፡ ጌሠመ ፡ ወኢትድግም ፡ እንከ ፡ አስተአብዶ ፡ ከመ ፡ ኢትፈኑ ፡ ሕዝበ ፡ ይሡዑ ፡ ለእግዚእ ። 26 ወወፅአ ፡ ሙሴ ፡ እምኀበ ፡ ፈርዖን ፡ ወጸለየ ፡ ኀበ ፡ እግዚአብሔር ። 27 ወገብረ ፡ እግዚእ ፡ በከመ ፡ ይቤ ፡ ሙሴ ፡ ወአሰሰለ ፡ ጽንጽያ ፡ ከልብ ፡ እምፈርዖን ፡ ወእምዐበይቱ ፡ ወእምሕዝቡ ፡ ወኢተርፈ ፡ ወኢአሐቲ ። 28 ወአክበደ ፡ ልቦ ፡ ፈርዖን ፡ ወበዝንቱሂ ፡ ጊዜ ፡ ወአበየ ፡ ፈንዎተ ፡ ሕዝቦ ።
Copyright information for Geez