Genesis 15

ወእምድኅረ ፡ ዝንቱ ፡ ነገር ፡ ኮነ ፡ ቃለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ኀበ ፡ አብራም ፡ በራእይ ፡ ወይቤሎ ፡ ኢትፍራህ ፡ አብራም ፡ አነ ፡ ኣጸንዐከ ፡ ወዐስብከ ፡ ብዙኅ ፡ ጥቀ ፡ ውእቱ ፡ በኀቤየ ። ወይቤሎ ፡ አብራም ፡ ምንት ፡ ውእቱ ፡ እግዚኦ ፡ ዘትሁበኒ ፡ ወናሁ ፡ እመውት ፡ እንዘ ፡ አልብየ ፡ ውሉደ ፡ ወናሁ ፡ ወልደ ፡ ማሴቅ ፡ ዘደማስቆ ፡ ዘይብልዎ ፡ ኢያውብር ፡ ዘእምነ ፡ ትውልደ ፡ ዘመድየ ፡ ውእቱ ፡ ይወርሰኒ ። ይቤ ፡ አብራም ፡ እስመ ፡ ሊተ ፡ ኢወሀብከኒ ፡ ዘርአ ፡ ትውልደ ፡ ዘመድየ ፡ ይወርሰኒ ። ወበጊዜሃ ፡ ኮነ ፡ ቃለ ፡ እግዚአብሔር ፡ እንዘ ፡ ይብል ፡ ኢይወርሴከ ፡ ውእቱሰ ፡ ካልእ ፡ ይወጽእ ፡ እምኔከ ፡ ወውእቱ ፡ ይወርሰከ ። ወአውጽኦ ፡ አፍአ ፡ ወይቤሎ ፡ ነጽር ፡ ውስተ ፡ ሰማይ ፡ ላዕለ ፡ ወኈልቆሙ ፡ ለከዋክብት ፡ ለእመ ፡ ትክል ፡ ኈልቆቶሙ ፡ ወይቤሎ ፡ ከማሁ ፡ ውእቱ ፡ ዘርእከ ። ወአምኖ ፡ አብራም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ወተኈለቆ ፡ ሎቱ ፡ ጽድቀ ። ወይቤሎ ፡ አነ ፡ ውእቱ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክከ ፡ ዘአውጻእኩከ ፡ እምነ ፡ ምድረ ፡ ከላዴዎን ፡ ከመ ፡ አሀብካሃ ፡ ለይእቲ ፡ ምድር ፡ ትትዋረሳ ። ወይቤሎ ፡ [እግዚኦ ፡ በምንት ፡ ኣአምር ፡ ከመ ፡ እወርሳ ። ወይቤሎ ፡] ንሣእ ፡ ለከ ፡ ለህመ ፡ ዘሠለስቱ ፡ ዓመቱ ፡ ወጠሌ ፡ ዘሠለስቱ ፡ ዓመቱ ፡ ወበግዐ ፡ ዘ፫ዓመቱ ፡ ወማዕነቀ ፡ ወርግበ ። 10 ወንሣእ ፡ ከማሁ ፡ ኵሎ ፡ ዘንተ ፡ ወምትሮሙ ፡ እምነ ፡ ማእከሎሙ ፡ ወለአዕዋፍሰ ፡ ኢትምትሮን ። 11 ወወረዱ ፡ እልክቱ ፡ አዕዋፍ ፡ ላዕለ ፡ ዝክቱ ፡ ዘመዶሙ ፡ ዘተመትሩ ፡ ወነበረ ፡ አብራም ፡ ኀቤሆሙ ። 12 ወሶበ ፡ የዐርብ ፡ ፀሓይ ፡ ድንጋፄ ፡ መጽኦ ፡ ለአብራም ፡ ወናሁ ፡ ግሩም ፡ ጽልመት ፡ ወዐቢይ ፡ መጽአ ፡ ላዕሌሁ ። 13 ወይቤልዎ ፡ ለአብራም ፡ አእምሮ ፡ አእምር ፡ ከመ ፡ ሀለዎ ፡ ለዘርእከ ፡ ፈላሴ ፡ ይኩን ፡ ውስተ ፡ ምድር ፡ እንተ ፡ ኢኮነት ፡ እንቲአአሆሙ ፡ ወይቀንይዎሙ ፡ ወይሣቅይዎሙ ፡ ወያጼዕርዎሙ ፡ አርባዕተ ፡ ምእታ ፡ ዓመተ ። 14 ወለውእቱሰ ፡ ሕዝብ ፡ እለ ፡ ይሣቅይዎሙ ፡ አነ ፡ እኬንኖሙ ፡ ወእምድኅረ ፡ ዝንቱ ፡ ይወጽኡ ፡ ዝየ ፡ ምስለ ፡ ብዙኅ ፡ ንዋይ ። 15 ወአንተሰ ፡ ተሐውር ፡ ወትገብእ ፡ ኀበ ፡ አበዊከ ፡ በርሥእ ፡ ሠናይ ። 16 ወበራብዕ ፡ ትውልድ ፡ ይገብኡ ፡ ዝየ ፡ እስመ ፡ እስከ ፡ ይእዜ ፡ ኢተፈጸመ ፡ ኀጣውኢሆሙ ፡ ለአሞሬዎን ። 17 ወሶበ ፡ ኮነ ፡ ጊዜ ፡ ይዕረብ ፡ ፀሓይ ፡ መጽአ ፡ ነድ ፡ ወመጽአ ፡ እሳት ፡ ወመጽአ ፡ እቶን ፡ ዘይጠይስ ፡ ኀለፈ ፡ እንት ፡ ማእከሉ ፡ ለውእቱ ፡ ዘመተረ ። 18 ወበይእቲ ፡ ዕለት ፡ አቅመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለአብራም ፡ ዘአሰፈዎ ፡ ወይቤሎ ፡ ለዘርእከ ፡ እሁባ ፡ ለዛቲ ፡ ምድር ፡ እምነ ፡ ፈለገ ፡ ግብጽ ፡ እስከ ፡ ፈለግ ፡ ዐቢይ ፡ ፈለገ ፡ ኤፍራጦስ ፤ 19 ዘቄኖስ ፡ ወዘቄኔዜዎስ ፡ ወዘቄሜኔሎስ ፤ 20 ወዘቄጥዮስ ፡ ወዘፌሬዜዎስ ፡ ወዘፈራዮን ፤ 21 ወዘአሞሬዎስ ፡ ወዘከናኔዎን ፡ ወዘጌርጌሴዎስ ፡ ወ[ዘኢያቡሴ]ዎስ ።
Copyright information for Geez