Genesis 17

ወእምዝ ፡ አመ ፡ ኮኖ ፡ ለአብራም ፡ ፺ወ፱ዓመቱ ፡ አስተርአዮ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለአብራም ፡ ወይቤሎ ፡ አነ ፡ ውእቱ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወአሥምር ፡ ቅድሜየ ፡ ወኩን ፡ ንጹሐ ። ወእሠይም ፡ ኪዳነ ፡ ማእከሌየ ፡ ወማእከሌከ ፡ ወኣበዝኀከ ፡ ጥቀ ። ወወድቀ ፡ አብራም ፡ በገጹ ፡ ወይቤሎ ፡ እግዚአብሔር ። ናሁ ፡ እሠይም ፡ ኪዳንየ ፡ ማእከሌከ ፡ ወትከውን ፡ አበ ፡ ብዙኅ ፡ አሕዛብ ። ወኢይሰመይ ፡ እንከ ፡ ስምከ ፡ አብራም ፡ አላ ፡ ትሰመይ ፡ አብራሃም ፡ እስመ ፡ አበ ፡ ብዙኅ ፡ አሕዛብ ፡ ረሰይኩከ ። ወኣስተባዝኀከ ፡ ጥቀ ፡ ፈድፋዶ ፡ ወእሬስከ ፡ ከመ ፡ ይፃእ ፡ እምኔከ ፡ አሕዛብ ፡ ወነገሥት ። ወእሠይም ፡ ኪዳንየ ፡ ማእከሌየ ፡ ወማእከሌከ ፡ ወማእከለ ፡ ዘርእከ ፡ እምድኅሬከ ፡ በመዋዕሊሆሙ ፡ ከመ ፡ ይኩንከ ፡ ሕገ ፡ ዘለዓለም ፡ ከመ ፡ አነ ፡ ውእቱ ፡ አምላክ ። ወእሁባ ፡ ለዛቲ ፡ ምድር ፡ ለዘርእከ ፡ እንተ ፡ ውስቴታ ፡ ተኀድር ፡ ወኵሎ ፡ ምድረ ፡ ከናአን ፡ ከመ ፡ ይኰንንዋ ፡ ለዓለም ፡ ወእከውኖሙ ፡ አምላኮሙ ። ወይቤሎ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለአብራሃም ፡ አንተ ፡ ዕቀብ ፡ ሕግየ ፡ ወዘርእከ ፡ እምድኅሬከ ፡ በመዋዕሊሆሙ ። 10 ወዛቲ ፡ ይእቲ ፡ ሥርዐትየ ፡ እንተ ፡ ተዐቅብ ፡ ማእከሌየ ፡ ወማእከሌክሙ ፡ ወማእከለ ፡ ዘርእከ ፡ [እምድኅሬከ ፡] ከመ ፡ ትግዝሩ ፡ ኵሎ ፡ ተባዕተክሙ ። 11 ትግዝሩ ፡ ከተማ ፡ ነፍስትክሙ ፡ ወይኩንክሙ ፡ ሥርዐተ ፡ ማእከሌየ ፡ ወማእከሌክሙ ። 12 ወለሕፃን ፡ ትገዝሩ ፡ በሳ[ምን]ት ፡ ዕለት ፡ ወኵሎ ፡ ተባዕተክሙ ፡ በመዋዕሊክሙ ፡ ወልደ ፡ ቤትክሙኒ ፡ ወኵሎ ፡ ዘተሣየጥክሙ ፡ በወርቅክሙ ፤ 13 ወትከውን ፡ ሥርዐትየ ፡ ውስተ ፡ ሥጋክሙ ፡ ኪዳንየ ፡ ዘለዓለም ። 14 ወዘኢተገዝረ ፡ ከተማ ፡ ነፍስቱ ፡ በሳ[ምን]ት ፡ ዕለት ፡ ለትደምሰስ ፡ ይእቲ ፡ ነፍስ ፡ እምነ ፡ ዘመዳ ፡ እስመ ፡ ኀደገት ፡ ሥርዐትየ ። 15 ወይቤሎ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለአብርሃም ፡ ሶራ ፡ ብእሲትከ ፡ ኢትሰመይ ፡ እንከ ፡ ሶራ ፡ አላ ፡ ይኩን ፡ ስማ ፡ ሳራ ። 16 እስመ ፡ እባርካ ፡ ወእሁባ ፡ ውሉደ ፡ እምኔከ ፡ አሕዛብ ፡ ወነገሥተ ፡ አሕዛብ ፡ [ይወጽኡ ፡ እምኔሃ ።] 17 ወወድቀ ፡ አብርሃም ፡ በገጹ ፡ ወሥሕቀ ፡ ወሐለየ ፡ በልቡ ፡ እንዘ ፡ ይብል ፡ እንዘ ፡ ምእትኑ ፡ ዓመት ፡ ሊተ ፡ እወልድ ፡ ወልደ ፡ አነ ፡ ወሳራኒ ፡ እንተ ፡ ትስዓ ፡ ዓም ፡ [ላቲ ፡] ትወልድ ። 18 ወይቤሎ ፡ አብርሃም ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ዝንቱ ፡ ይስማኤል ፡ እንከሰ ፡ ወእቱ ፡ ይሕየወኒ ፡ በቅድሜከ ፡ ኣስተበቍዕ ፡ እግዚኦ ። 19 ወይቤሎ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለአብርሃም ፡ ኦሆ ፡ ወናሁ ፡ ሳራኒ ፡ ብእሲትከ ፡ ትወልድ ፡ ለከ ፡ ወልደ ፡ ወትሰምዮ ፡ ስሞ ፡ ይስሐቅ ፡ ወኣቀውም ፡ ሥርዐትየ ፡ ኀቤሁ ፡ ለኪዳን ፡ ዘለዓለም ፡ ወለዘርኡ ፡ እስከ ፡ እምድኅሬሁ ። 20 ወበእንተ ፡ ይስማኤልኒ ፡ ናሁ ፡ ሰማዕኩከ ፡ ወእባርኮ ፡ ወኣበዝኆ ፡ ወኣስተባዝኆ ፡ ጥቀ ፡ ወዐሠርተ ፡ ወክልኤተ ፡ አሕዛበ ፡ ይወልድ ፡ ወእገብሮ ፡ ሕዝበ ፡ ዐቢየ ። 21 ወኪዳንየሰ ፡ ኣቀውም ፡ ምስለ ፡ ይስሐቅ ፡ ዘትወልድ ፡ ለከ ፡ ሳራ ፡ በዝንቱ ፡ ጊዜ ፡ በካልእት ፡ ዓመት ። 22 ወሶበ ፡ ፈጸመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ተናግሮቶ ፡ ዐርገ ፡ እምኀቤሁ ፡ ለአብርሃም ። 23 ወነሥኦ ፡ አብርሃም ፡ ለይስማኤል ፡ ወልዱ ፡ ወለኵሉ ፡ ልደ ፡ ቤቱ ፡ ወለኵሉ ፡ ተባዕት ፡ [ዘ]ተሣየጠ ፡ በወርቁ ፡ ወለኵሉ ፡ ሰብአ ፡ ቤቱ ፡ ለአብርሃም ፡ ወገዘሮሙ ፡ ከተማ ፡ ሥጋ ፡ ነፍስቶሙ ፡ በከመ ፡ ይቤሎ ፡ እግዚአብሔር ። 24 ወይእተ ፡ አሚረ ፡ ትስዓ ፡ ወትስዓቱ ፡ ይመቱ ፡ ሎቱ ፡ አመ ፡ ተገዝረ ፡ ከተማ ፡ ነፍስቱ ፡ አብርሃም ። 25 ወይስማኤልኒ ፡ ወልዱ ፡ ዐሠርቱ ፡ ወሠለስቱ ፡ ዓመቱ ፡ አመ ፡ ተገዝረ ፡ ከተማ ፡ ሥጋ ፡ ነፍስቱ ። 26 ወበጊዜሃ ፡ ለይእቲ ፡ ዕለተ ፡ ተገዝረ ፡ አብርሃም ፡ ወይስማኤል ፡ ወልዱ ፤ 27 ወኵሉ ፡ ሰብአ ፡ ቤቱ ፡ ተገዝሩ ።
Copyright information for Geez