Leviticus 14

ወነበቦ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወይቤሎ ፤ ዝንቱ ፡ ውእቱ ፡ ሕጉ ፡ ለዘለምጽ ፡ በዕለተ ፡ ነጽሐ ፡ የሐውር ፡ ኀበ ፡ ካህን ። ወይወፅእ ፡ ካህን ፡ አፍአ ፡ እምትዕይንት ፡ ወይሬእዮ ፡ ካህን ፡ ወናሁ ፡ ኀደጎ ፡ ሕብረ ፡ ለምጹ ፡ ለዘለምጽ ። ወሐዊሮ ፡ ኀቤሁ ፡ ካህን ፡ ያመጽእ ፡ ውእቱ ፡ ዘነጽሐ ፡ ክልኤ ፡ ደዋርሀ ፡ ሕያዋተ ፡ ወንጹሓተ ፡ [ወዕፀ ፡ ጽኍድ ፡] ወለየ ፡ ክዑበ ፡ ወቈጽለ ፡ ህሶጱ ። ወይኤዝዝ ፡ ካህን ፡ ወይጠብሕዋ ፡ ለይእቲ ፡ ዶርሆ ፡ ውስተ ፡ ማይ ፡ ጥዑም ፡ ውስተ ፡ ንዋየ ፡ ልሕኵት ። ወያ መጽእ ፡ ዕፀ ፡ ጽኍድ ፡ ወይነሥኣ ፡ ካህን ፡ ለእንታክቲ ፡ ዶርሆ ፡ እንተ ፡ ሕያውት ፡ ወያግዕዛ ፡ ውስተ ፡ ገዳም ፡ ጠሚዖ ፡ ውስተ ፡ ደማ ፡ ለእንታክቲ ፡ እንተ ፡ ጠብሑ ። ወእምዝ ፡ ይጠምዕ ፡ ዝክተ ፡ ዕፀ ፡ ጽኍድ ፡ ወለየኒ ፡ ዘክዑብ ፡ ወቈጽለ ፡ ህሶጱ ፡ ውስተ ፡ ደማ ፡ ለእንታክቲ ፡ ዶርሆ ፡ እንተ ፡ ጠብሑ ፡ ውስተ ፡ ማይ ፡ ጥዑም ፡ ወይነዝኆ ፡ ስብዕ ፡ ለውእቱ ፡ ዘነጽሐ ፡ ዘለምጽ ፡ ወንጹሐ ፡ ይከውን ። ወየኀፅብ ፡ ኣልባሲሁ ፡ ውእቱ ፡ ዘነጽሐ ፡ ወይትላጸይ ፡ ኵሎ ፡ ሥዕርቶ ፡ ወይትኀፀብ ፡ በማይ ፡ ወንጹሐ ፡ ይከውን ፡ ወ[እም]ዝ ፡ ይበውእ ፡ ውስተ ፡ ትዕይንት ፡ ወይነብር ፡ አፍአ ፡ እምቤቱ ፡ ሰቡዐ ፡ መዋዕለ ። ወበሳብዕት ፡ ዕለት ፡ ይትላጸይ ፡ ኵሎ ፡ ሥዕርተ ፡ ርእሱ ፡ ወጽሕሞ ፡ ወኀንገዞ ፡ ወኵሎ ፡ ሥዕርቶ ፡ ይትላጸይ ፡ ወየኀፅብ ፡ አልባሲሁ ፡ ወሥጋሁኒ ፡ የኀፅብ ፡ በማይ ፡ ወንጹሐ ፡ ይከውን ። 10 ወበሳ[ምን]ት ፡ ዕለት ፡ ያመጽእ ፡ ክልኤተ ፡ አባግዐ ፡ ንጹሓነ ፡ እለ ፡ ዓመት ፡ ሎሙ ፡ ወዓዲ ፡ አሐደ ፡ በግዐ ፡ ንጹሐ ፡ ዘዓመት ፡ ወሠለስተ ፡ መስፈርተ ፡ ስንዳሌ ፡ ለመሥዋዕት ፡ ዘልውስ ፡ በቅብእ ፡ ወአሐደ ፡ ግምዔ ፡ ቅብእ ። 11 ወያቀውም ፡ ካህን ፡ ዘያነጽሖ ፡ ለውእቱ ፡ ብእሲ ፡ ዘነጽሐ ፡ ወዝንቱኒ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ኀበ ፡ ኆኅተ ፡ ደብተራ ፡ ዘመርጡል ። 12 ወይነሥእ ፡ ካህን ፡ አሐደ ፡ በግዐ ፡ ወያበውኦ ፡ በእንተ ፡ ንስሓ ፡ ወውእተሃ ፡ ግምዔ ፡ ቅብእ ፡ ወይፈልጦሙ ፡ ፍልጣነ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ። 13 ወይጠብሕዎ ፡ ለውእቱ ፡ በግዕ ፡ ውስተ ፡ መካን ፡ ኀበ ፡ ይጠብሑ ፡ ዘመሥዋዕት ፡ ወዘበእንተ ፡ ኀጢአትኒ ፡ በመካን ፡ ቅዱስ ፡ እስመ ፡ ዘበእንተ ፡ ኀጢአት ፡ ከመ ፡ ዘንስሓ ፡ ውእቱ ፡ ለካህን ፡ ቅዱስ ፡ ለቅዱሳን ፡ ውእቱ ። 14 ወይነሥእ ፡ ካህን ፡ እምነ ፡ ደም ፡ ዘንስሓ ፡ ወይወዲ ፡ ካህን ፡ ውስተ ፡ እዝኑ ፡ እንተ ፡ የማን ፡ ለዘ ፡ ነጽሐ ፡ ወውስተ ፡ ከተማ ፡ እዴሁ ፡ ወውስተ ፡ ከተማ ፡ እግሩ ፡ እንተ ፡ የማን ። 15 ወይነሥእ ፡ ካህን ፡ እምነ ፡ ቅብእ ፡ ዘውስተ ፡ ግምዔ ፡ ወይሰውጥ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ እንተ ፡ ፀጋም ። 16 ወይይጠምዕ ፡ ካህን ፡ አጽባዕቶ ፡ እንተ ፡ የማን ፡ ውስተ ፡ ውእቱ ፡ ቅብእ ፡ ዘሀለወ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ እንተ ፡ ፀጋም ፡ ወይነዝኅ ፡ እምውእቱ ፡ ቅብእ ፡ ስብዕ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ። 17 ወዘተረፈሰ ፡ ቅብእ ፡ ዘሀሎ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ ይወድዮ ፡ ካህን ፡ ውስተ ፡ ከተማ ፡ እዝኑ ፡ እንተ ፡ የማን ፡ ለውእቱ ፡ ዘነጽሐ ፡ ወውስተ ፡ ከተማ ፡ እዴሁ ፡ እንተ ፡ የማን ፡ ወውስተ ፡ ከተማ ፡ እግሩ ፡ እንተ ፡ የማን ፡ በመካነ ፡ ደም ፡ ዘንስሓ ። 18 ወዘተርፈ ፡ ቅብእ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ ለካህን ፡ ይወድዮ ፡ ካህን ፡ ውስተ ፡ ርእሱ ፡ ለዘነጽሐ ፡ ወያስተሰሪ ፡ ሎቱ ፡ ካህን ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ። 19 ወይገብር ፡ ካህን ፡ ዘበእንተ ፡ ኀጢአት ፡ ወያስተሰሪ ፡ ሎቱ ፡ ካህን ፡ ለውእቱ ፡ ዘነጽሐ ፡ በእንተ ፡ ኀጢአቱ ፡ ወእምዝ ፡ ይጠብሕ ፡ ካህን ፡ ዘመሥዋዕት ። 20 ወያበውእ ፡ ካህን ፡ ዘመሥዋዕትኒ ፡ ወዘቍርባንኒ ፡ ውስተ ፡ ምሥዋዕ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወያስተሰሪ ፡ ሎቱ ፡ ካህን ፡ ወይነጽሕ ። 21 ወእመሰ ፡ ነዳይ ፡ ውእቱ ፡ ወአልቦ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ ያመጽእ ፡ ማሕስአ ፡ በግዕ ፡ አሐደ ፡ ዘይፈልጡ ፡ በእንተ ፡ ንስሓ ፡ በዘ ፡ ያስተሰርዩ ፡ ሎቱ ፡ ወአሐቲ ፡ በመስፈርተ ፡ ስንዳሌ ፡ ዘልውስ ፡ በቅብእ ፡ ለመሥዋዕት ፡ ወአሐደ ፡ ግምዔ ፡ ቅብእ ፤ 22 ወክልኤተ ፡ መዓንቀ ፡ አው ፡ ክልኤተ ፡ እጕለ ፡ ርግብ ፡ በዘቦ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ ወትኩን ፡ አሐቲ ፡ በእንተ ፡ ኀጢአት ፡ ወአሐቲ ፡ ለመሥዋዕት ። 23 ወያበውኦን ፡ በሰምንት ፡ ዕለት ፡ በዘያነጽሕዎ ፡ ወይወስድ ፡ ኀበ ፡ ካህን ፡ ኀበ ፡ ኆኅተ ፡ ደብተራ ፡ ዘመርጡል ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ። 24 ወይነሥኦ ፡ ካህን ፡ ለውእቱ ፡ በግዕ ፡ ዘንስሓ ፡ ወውእቱ ፡ ግምዔ ፡ ቅብእ ፡ ወያነብሮ ፡ ቍርባነ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ። 25 ወይጠብሖ ፡ ለውእቱ ፡ በግዕ ፡ ዘንስሓ ፡ ወይነሥእ ፡ ካህን ፡ እምነ ፡ ደሙ ፡ ለዘንስሓ ፡ ወይወዲ ፡ ውስተ ፡ ከተማ ፡ እዝኑ ፡ እንተ ፡ የማን ፡ ለዘ ፡ ነጽሐ ፡ ወውስተ ፡ ከተማ ፡ እዴሁ ፡ እንተ ፡ የማን ፡ ወውስተ ፡ ከተማ ፡ እግሩ ፡ እንተ ፡ የማን ። 26 ወይሰውጥ ፡ እምውእቱ ፡ ቅብእ ፡ ካህን ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ እንተ ፡ ጸጋም ። 27 ወይነዝኅ ፡ ካህን ፡ በአጽባዕቱ ፡ እንተ ፡ የማን ፡ እምነ ፡ ውእቱ ፡ ቅብእ ፡ ዘውስተ ፡ እዴሁ ፡ እንተ ፡ ጸጋም ፡ ስብዕ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ። 28 ወእምነ ፡ ውእቱኒ ፡ ቅብእ ፡ ዘሀለወ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ ለካህን ፡ ይወዲ ፡ ውስተ ፡ ከተማ ፡ እዝኑ ፡ እንተ ፡ የማን ፡ ለውእቱ ፡ ዘነጽሐ ፡ ወውስተ ፡ ከተማ ፡ እዴሁ ፡ እንተ ፡ የማን ፡ ወውስተ ፡ ከተማ ፡ እግሩ ፡ እንተ ፡ የማን ፡ በመካነ ፡ ደሙ ፡ ለዘ ፡ [ንስሓ] ። 29 ወዘተረፈሰ ፡ ቅብእ ፡ እምነ ፡ ዘሀለወ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ ለካህን ፡ ይወድዮ ፡ ውስተ ፡ ርእሱ ፡ ለዘ ፡ ነጽሐ ፡ ወያስተሰሪ ፡ ሎቱ ፡ ካህን ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ። 30 ወይገብር ፡ አሐተ ፡ እምነ ፡ ውእቶን ፡ መዓንቅ ፡ ወእመኒ ፡ እምነ ፡ እጕለ ፡ ርግብ ፡ እምነ ፡ ዘቦ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፤ 31 አሐቲ ፡ በእንተ ፡ ኀጢአት ፡ ወአሐቲ ፡ ለቍርባን ፡ ምስለ ፡ መሥዋዕት ፡ ወያስተሰሪ ፡ ሎቱ ፡ ካህን ፡ ለውእቱ ፡ ዘነጽሐ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ። 32 ዝንቱ ፡ ውእቱ ፡ ሕጉ ፡ ለዘወፅአ ፡ ሕብረ ፡ ለምጽ ፡ ወለዘ ፡ አልቦኒ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ በዘያነጽሕዎ ። 33 ወነበቦሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወለአሮን ፡ ወይቤሎሙ ፤ 34 እምከመ ፡ ቦእክሙ ፡ ውስተ ፡ ምድረ ፡ ከናአን ፡ እንተ ፡ እሁበክሙ ፡ አነ ፡ ትትዋረስዋ ፡ ወእፌኑ ፡ ትእምርተ ፡ ለምጽ ፡ ውስተ ፡ አብያታ ፡ ለይእቲ ፡ ምድር ፡ እንተ ፡ ታጠርዩ ፤ 35 ወእመቦ ፡ ለዘወፅአ ፡ ውስተ ፡ ቤቱ ፡ ይንግሮ ፡ ለካህን ፡ ወይብል ፡ ከመ ፡ ትእምርተ ፡ ለምጽ ፡ ርኢኩ ፡ ውስተ ፡ ቤትየ ። 36 ወይኤዝዝ ፡ ካህን ፡ ያፍልሱ ፡ ንዋዮ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ፡ እንበለ ፡ ይባእ ፡ ካህን ፡ ለርእዮታ ፡ ለይእቲ ፡ ትእምርተ ፡ ለምጽ ፡ ወኢይረኵስ ፡ ኵሉ ፡ ዘሀለወ ፡ ውስተ ፡ ውእቱ ፡ ቤት ፡ ወእምዝ ፡ ይበውእ ፡ ካህን ፡ ይርአዮ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ። 37 ወይሬእያ ፡ ለይእቲ ፡ ትእምርተ ፡ ለምጽ ፡ ካህን ፡ ወናሁ ፡ ሀለወት ፡ ይእቲ ፡ ትእምርተ ፡ ለምጽ ፡ ውስተ ፡ አረፍቱ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ፡ እመኒ ፡ ታኅመለምል ፡ ወእመኒ ፡ ታቅየሐይሕ ፡ ወርእየታኒ ፡ የአኪ ፡ እምነ ፡ አረፍት ። 38 [ወ]ወፂኦ ፡ ካህን ፡ እምነ ፡ ውእቱ ፡ ቤት ፡ በኀበ ፡ ኆኅት ፡ ያጸንሖ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ፡ ሰቡዐ ፡ ዕለት ። 39 ወይመጽእ ፡ ካህን ፡ በሳብዕት ፡ ዕለት ፡ ወይሬእዮ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ፡ ወናሁ ፡ ተዘርወት ፡ ይእቲ ፡ ሕብር ፡ ውስተ ፡ አረፍቱ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ። 40 ወይኤዝዝ ፡ ካህን ፡ ወያወፅኡ ፡ እበኒሁ ፡ ዘኀበ ፡ ሀለወት ፡ ይእቲ ፡ ትእምርተ ፡ ለምጽ ፡ ወያወፅእዎ ፡ አፍአ ፡ እምነ ፡ ሀገር ፡ ውስተ ፡ መካን ፡ ርኩስ ። 42 ወያመጽኡ ፡ ካልአ ፡ እብነ ፡ ውቁረ ፡ ወይወድዩ ፡ ውስተ ፡ መካኖን ፡ ለውእቶን ፡ እበን ፡ ወያመጽኡ ፡ ካልአ ፡ መሬተ ፡ ወይመርግዎ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ። 43 ወለእመሰ ፡ ገብአት ፡ ካዕበ ፡ ይእቲ ፡ ሕብር ፡ ወወፅአ[ት] ፡ ውስተ ፡ ውእቱ ፡ ቤት ፡ እምድኅረ ፡ አውፅኡ ፡ እበኒሁ ፡ ወእምድኅረ ፡ ገስገስዎ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ፡ ወእምድኅረ ፡ መረግዎ ፤ 44 ወይበውእ ፡ ካህን ፡ ወይሬኢ ፡ ለእመ ፡ ተዘርወት ፡ ይእቲ ፡ ሕብር ፡ ዘውእቱ ፡ ቤ[ት] ፡ ለምጽ ፡ እንተ ፡ ኢተኀድግ ፡ ይእቲ ፡ ውስተ ፡ ውእቱ ፡ ቤት ፡ ወርኩስ ፡ ውእቱ ። 45 ወይነሥትዎ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ፡ ዕፀዊሁተኒ ፡ ወእበኒሁኒ ፡ ወኵሎ ፡ መሬቶ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ፡ ይክዕው ፡ አፍአ ፡ እምሀገር ፡ ውስተ ፡ መካን ፡ ርኩስ ። 46 ወዘቦአ ፡ ውስተ ፡ ውእቱ ፡ ቤት ፡ በኵሉ ፡ መዋዕል ፡ እምዘ ፡ አዕለልዎ ፡ ርኩስ ፡ ውእቱ ፡ እስከ ፡ ሰርክ ። 47 ወዘቤተ ፡ ውስተ ፡ ውእቱ ፡ ቤት ፡ የኀፅብ ፡ አልባሲሁ ፡ ወዘበልዐ ፡ በውእቱ ፡ የኀፅብ ፡ አልባሲሁ ። 48 ወእመሰ ፡ መጽአ ፡ ካህን ፡ ወቦአ ፡ ወርእየ ፡ ወናሁ ፡ ኢተዘርወት ፡ ይእቲ ፡ ሕብር ፡ ውስተ ፡ ውእቱ ፡ ቤት ፡ እምድኅረ ፡ መረግዎ ፡ ለውእቱ ፡ ያነጽሖ ፡ ካህን ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ፡ እስመ ፡ ኀደገቶ ፡ ይእቲ ፡ ሕብር ። 49 ወይነሥእ ፡ በዘ ፡ ያነጽሖ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ፡ ፪ደዋርሀ ፡ ወዕፀ ፡ ጽኍድ ፡ ወለየ ፡ ክዑበ ፡ ወቈጽለ ፡ ህሶጱ ። 50 ወይጠብሕ ፡ አሐተ ፡ እምውእቶን ፡ ደዋርህ ፡ ውስተ ፡ ንዋየ ፡ ልሕኵት ፡ ውስተ ፡ ማየ ፡ ጥዑም ። 51 ወይነሥእ ፡ ዝክተ ፡ ዕፀ ፡ ጽኍድ ፡ ወለየ ፡ ክዑበ ፡ ወቈጽለ ፡ ህሶጱ ፡ ወዶርሆ ፡ እንተ ፡ ሕያውት ፡ ወይጠምዖ ፡ ውስተ ፡ ውእቱ ፡ ደመ ፡ ዶርሆ ፡ እንተ ፡ ጠብሑ ፡ ውስተ ፡ ማየ ፡ ጥዑም ፡ ወይነዝኆ ፡ ቦሙ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ፡ ስብዕ ። 52 ወያነጽሖ ፡ ለውእቱ ፡ ቤት ፡ በደማ ፡ ለይእቲ ፡ ዶርሆ ፡ ወበማየ ፡ ጥዑም ፡ ወበዶርሆ ፡ እንተ ፡ ሕያውት ፡ ወበውእቱ ፡ ዕፀ ፡ ጽኍድ ፡ ወበቈጽለ ፡ ህሶጹ ፡ ወበለይ ፡ ክዑብ ። 53 ወይፌንዋ ፡ ለይእቲ ፡ ዶርሆ ፡ እንተ ፡ ሕያውት ፡ አፍአ ፡ እምሀገር ፡ ወያግዕዛ ፡ ውስተ ፡ ገዳም ፡ ወያስተሰሪ ፡ በእንተ ፡ ውእቱ ፡ ቤት ፡ ወይነጽሕ ፡ ቤቱ ። 54 ዝንቱ ፡ ውእቱ ፡ ሕጉ ፡ ለኵሉ ፡ ትእምርተ ፡ ለምጽ ፡ ወለሕብሩ ፤ 55 ለለምጸ ፡ ልብስኒ ፡ ወለቤትኒ ፤ 56 ወዘትእምርተ ፡ ርምየትኒ ፡ ወዘሕንብርብሬኒ ፤ 57 በዘ ፡ ታአምሩ ፡ እመ ፡ ርኩስ ፡ ውእቱ ፡ ወእመ ፡ ንጹሕ ፡ ውእቱ ፡ ዝንቱ ፡ ውእቱ ፡ ሕጉ ፡ ለለምጽ ።
Copyright information for Geez