Leviticus 25

ወነበቦ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ በደብረ ፡ ሲና ፡ ወይቤሎ ፤ ንግሮሙ ፡ ለደቂቀ ፡ እስራኤል ፡ ወበሎሙ ፡ አመ ፡ ቦእክሙ ፡ ውስተ ፡ ምድር ፡ እንተ ፡ አነ ፡ እሁበክሙ ፡ ወታዐርፍ ፡ [ምድር ፡] እንተ ፡ አነ ፡ እሁበክሙ ፡ ወታሰነብት ፡ ለእግዚአብሔር ። ስድስተ ፡ ዓመተ ፡ ትዘርእ ፡ ገራህተከ ፡ ወስድስተ ፡ ዓመተ ፡ ትገምድ ፡ ወይነከ ፡ ወታስተጋብእ ፡ ፍሬሁ ። ወበሳብዕ ፡ ዓም ፡ ሰንበ[ት] ፡ ዕረፍት ፡ ውእቱ ፡ ለምድር ፡ ወታሰነብት ፡ ለእግዚአብሔር ፤ ገራህተከኒ ፡ ኢትዘርእ ፡ ወዐጸደ ፡ ወይንከኒ ፡ ኢትገምድ ። ወዘለሊሁኒ ፡ ይበቍል ፡ ውስተ ፡ ገራህትከ ፡ ኢተዐፅድ ፡ ወአስካለኒ ፡ ዘቅዱስ ፡ ኢትቀሥም ፡ ዘይእቲ ፡ ዓመት ፡ እስመ ፡ ዕረፍታ ፡ ለምድር ፡ ውእቱ ። ወይኩን ፡ ውእቱ ፡ ዘሰንበታ ፡ ለምድር ፡ መብልዐ ፡ ለከ ፡ ወለገብርከ ፡ ወለአመትከ ፡ ወለገባኢከ ፡ ወለፈላሲኒ ፡ ዘየኀድር ፡ ኀቤከ ፤ ወለእንስሳከ ፡ ወለአራዊተ ፡ ምድርከኒ ፡ ይኩንክሙ ፡ መብልዐ ፡ ኵሉ ፡ እክሉ ። ወትኌልቍ ፡ ለከ ፡ ሰብዐተ ፡ ዕረፍተ ፡ ዘሰብዐቱ ፡ ዓመት ፡ ዘምስብዒት ፡ ወእምዝ ፡ ትሬሲ ፡ ለከ ፡ ፯ሰናብተ ፡ በዘ ፡ ትዜንው ፡ በመጥቅዕ ፡ ውስተ ፡ ኵሉ ፡ ምድርክሙ ፡ በበ፵ወ፱ዓመት ። ወበሳብዕ ፡ ወርኅ ፡ በዕለተ ፡ አስተ[ስር]ዮ ፡ ትዜንው ፡ በመጥቅዕ ፡ ውስተ ፡ ኵሉ ፡ ምድርክሙ ። 10 ወቀድስዋ ፡ ለይእቲ ፡ ዓመት ፡ [ዘ፶ ፡] ኵላ ፡ ዓመታ ፡ ወስብኩ ፡ ተኀድጎ ፡ ውስተ ፡ ኵሉ ፡ ምድርክሙ ፡ ለኵሉ ፡ እለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስቴታ ፡ እስመ ፡ ዓመተ ፡ ተኀድጎ ፡ ውእቱ ፡ ወተአምረ ፡ ይኩንክሙ ፡ ውይእቱ ፡ ኵሉ ፡ ውስተ ፡ ጥሪቱ ፡ ወይሑር ፡ ኵሉ ፡ ውስተ ፡ ሀገሩ ። 11 ትእምርተ ፡ ተኀድጎ ፡ (ወ)ይኩንክሙ ፡ ውእቱ ፡ ዓመት ፡ ዘኀምሳ ፡ ኵላ ፡ ዓመታ ፡ ኢትዘርኡ ፡ ወኢተዐፅዱ ፡ እንበለ ፡ ዘለሊሁ ፡ በቍለ ፡ ወኢትቀሥሙ ፡ ዘተቀደሰ ፡ ባቲ ። 12 እስመ ፡ ትእምርተ ፡ ተኀድጎ ፡ ውእቱ ፡ ወቅዱሰ ፡ ይኩንክሙ ፡ ወብልዑ ፡ ዘእምውስተ ፡ ገዳም ፡ እክል ። 13 ወበይእቲ ፡ ዓመት ፡ ዘትእምርተ ፡ ተኀድጎ ፡ የአቱ ፡ ኵሉ ፡ ውስተ ፡ ጥሪቱ ። 14 ወእመኒ ፡ ቦ ፡ ዘሤጠ ፡ ኀበ ፡ ካልኡ ፡ ወእመኒ ፡ ቦ ፡ ዘተሣየጠ ፡ በኀበ ፡ ካልኡ ፡ ኢያጽኅቦ ፡ ለካልኡ ። 15 እምድኅረ ፡ ዓመተ ፡ ትእምርት ፡ ይሠይጥ ፡ ለካልኡ ፡ ወበመዋዕለ ፡ ይዘራእ ፡ እክል ፡ በውእቱ ፡ ዓመት ፡ ይፈድየከ ። 16 በአምጣነ ፡ ብዝኆሙ ፡ ለእማንቱ ፡ ዓመት ፡ ያበዝኅ ፡ ጥሪቶ ፡ ወአመ ፡ ይትኀደጉ ፡ ውእቶሙ ፡ ዓመት ፡ የኀድግ ፡ ተሣይጦ ፡ ወበመዋዕለ ፡ ይዘራእ ፡ እክል ፡ ይፈድየከ ። 17 ወኢያጽኅብ ፡ ሰብእ ፡ ለካልኡ ፡ ወፍራህ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክከ ፡ እስመ ፡ አነ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክክሙ ። 18 ወግበሩ ፡ ኵሎ ፡ ኵነኔየ ፡ ወኵሎ ፡ ፍትሕየ ፡ ወዕቀብዎ ፡ ወግበርዎ ፡ ወትነብሩ ፡ ውስተ ፡ ምድርክሙ ፡ ተአሚነክሙ ። 19 ወትሁበክሙ ፡ ምድር ፡ ፍሬሃ ፡ ወትበልዑ ፡ ወትጸግቡ ፡ ወትነብሩ ፡ ውስቴታ ፡ እንዘ ፡ ትትአመኑ ። 20 ወእመሰ ፡ ትብሉ ፡ ምንተ ፡ ንበልዕ ፡ በውእቱ ፡ ሳብዕ ፡ ዓም ፡ ለእመ ፡ ኢዘራእነ ፡ ወለእመ ፡ ኢያስተጋባእነ ፡ እክለነ ፤ 21 እፌኑ ፡ በረከትየ ፡ ለክሙ ፡ አመ ፡ ሳድስ ፡ ዓም ፡ ወትገብር ፡ ፍሬሃ ፡ ዘሠለስቱ ፡ ዓመት ፡ እክል ። 22 ወትዘርኡ ፡ እምኔሁ ፡ በሳምንኒ ፡ ዓም ፡ ወትበልዑ ፡ እምውእቱ ፡ እክል ፡ ከራሚ ፡ እስከ ፡ ታስዕ ፡ ዓም ፡ እስከ ፡ አመ ፡ ይበጽሕ ፡ እክላ ፡ ትበልዑ ፡ ብሉየ ፡ ከራሜ ። 23 ወምድርኒ ፡ ኢትሠየጥ ፡ ስሉጠ ፡ እስመ ፡ እንቲአየ ፡ ይእቲ ፡ ምድር ፡ ወእስመ ፡ አንትሙ ፡ ግዩራነ ፡ ወፈላስያነ ፡ ኮንክሙ ፡ ቅድሜየ ። 24 ወበኵሉ ፡ ደወለ ፡ ምድርክሙ ፡ ኀበ ፡ ምኵናነ ፡ ዘዚአክሙ ፡ ታቤዝው ፡ ምድረ ። 25 ለእመ ፡ ነደየ ፡ ካልእከ ፡ ዘምስሌከ ፡ ወሤጠከ ፡ ምድሮ ፡ ወእምዝ ፡ መጽአ ፡ ዘቅሩቡ ፡ ዘይኰስዮ ፡ ታቤዝዎ ፡ ዘሤጠ ፡ እኁሁ ። 26 ወእመኒ ፡ ዘአልቦ ፡ ዘይኰስዮ ፡ ውእቱ ፡ ወእምዝ ፡ ረከበ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ ወአእከለ ፡ ለቤዝወቱ ፤ 27 ወይኌልቁ ፡ ሎቱ ፡ ዓመተ ፡ ዘእምአመ ፡ ሤጠ ፡ ወይፈድዮ ፡ በመጠነ ፡ በጽሐ ፡ ለውእቱ ፡ ብእሲ ፡ ዘኀቤሁ ፡ ሤጠ ፡ ወይገብእ ፡ ሎቱ ፡ ገራህቱ ። 28 ወእመሰ ፡ ኢረከበ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ በአምጣነ ፡ ይፈድዮ ፡ ይከውን ፡ ገራህቱ ፡ ለዘተሣየጦ ፡ እስከ ፡ አመ ፡ ዓመተ ፡ ተኀድጎ ፡ ወየሐውር ፡ በዓመተ ፡ ተኀድጎ ፡ ወያገብእ ፡ ሎቱ ፡ ገራህቶ ። 29 ወለእመቦ ፡ ዘሤጠ ፡ ቤቶ ፡ ወበውስተ ፡ ሀገር ፡ እንተ ፡ ባቲ ፡ ቅጽረ ፡ እስከ ፡ ይፌጽም ፡ መዋዕለ ፡ ይእቲ ፡ ዓመት ፡ ይከውኖ ፡ ለቤዝዎ ፡ ወያቤዝውዎ ። 30 ወእመሰ ፡ ተፈጸመት ፡ ኵላ ፡ ይእቲ ፡ ዓመት ፡ ወኢቤዘወ ፡ ስሉጠ ፡ ይከውኖ ፡ ውእቱ ፡ ቤት ፡ ለዘተሣየጠ ፡ ወየሐትትዎ ፡ ሎቱ ፡ ውእተ ፡ ቤተ ፡ ዘሀለወ ፡ ውስተ ፡ ሀገር ፡ እንተ ፡ ባቲ ፡ ቅጽረ ፡ ወይከውኖ ፡ ለውሉዶ ፡ ውሉዱ ፡ ወኢይነሥእዎ ፡ እምኔሁ ፡ አመ ፡ ተኀድጎ ። 31 ወአብያተሰ ፡ ዘውስተ ፡ ሀገር ፡ እንተ ፡ አልባቲ ፡ ቅጽረ ፡ ዐውዳ ፡ ከመ ፡ ገራህተ ፡ ምድር ፡ ይትቤዘው ፡ ወበኵሉ ፡ ጊዜ ፡ ያቤዝውዎ ፡ ወአመ ፡ ተኀድጎኒ ፡ ያገብእዎ ። 32 ወአህጉረ ፡ ሌዋውያንኒ ፡ ይትቤዘው ፡ በኵሉ ፡ ጊዜ ፡ አብያቲሆሙ ፡ ዘውስተ ፡ አህጉሪሆሙ ፡ ወያቤዝውዎሙ ፡ ለሌዋውያን ። 33 ወኵሉ ፡ ዘተቤዘወ ፡ በኀበ ፡ ሌዋውያን ፡ ወእመኒ ፡ አብያት ፡ ዘውስተ ፡ አህጉሪሆሙ ፡ ዘገብአ ፡ ለአብዕልቲሁ ፡ ተሠይጦ ፡ ዘአግብኡ ፡ አመ ፡ ተኀድጎ ፡ በደወለ ፡ ዚአሆሙ ፡ እስመ ፡ አብያተ ፡ አህጉሪሆሙ ፡ ለሌዋውያን ፡ ውእቱ ፡ [ምኵናን] ፡ ዘዚአሆሙ ፡ ይኩን ፡ በማእከሎሙ ፡ ለደቂቀ ፡ እስራኤል ። 34 ወገራውህኒ ፡ ዘደወለ ፡ አህጉሪሆሙ ፡ ኢይሠየጥ ፡ እስመ ፡ ደወሎሙ ፡ ውእቱ ፡ ዘለዓለም ። 35 ወእመኒ ፡ ነደየ ፡ ካልእከ ፡ ዘምስሌከ ፡ ወስእነ ፡ ተገብሮ ፡ በኀቤከ ፡ ተዐቅቦ ፡ ከመ ፡ ግዩር ፡ ወፈላስ ፡ ወየሐዩ ፡ ካልእከ ፡ ምስሌከ ። 36 ወኢትንሣእ ፡ እምኔሁ ፡ ርዴ ፡ ወኢእመ ፡ ብዙኀ ፡ አጐንደየ ፡ ወፍራህ ፡ አምላክከ ፡ እስመ ፡ አነ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወይሕየው ፡ ካልእከ ፡ ምስሌከ ። 37 ወኢትሁቦ ፡ ወርቀከ ፡ በርዴ ፡ ወ[እክለከኒ] ፡ ኢትትረደዮ ። 38 እስመ ፡ አነ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘአውፃእኩክሙ ፡ እምነ ፡ ምድረ ፡ ግብጽ ፡ ከመ ፡ አሀብክሙ ፡ ምድረ ፡ ከናአን ፡ ወእኩንክሙ ፡ አምላክክሙ ። 39 ወእመ ፡ ተፀነሰ ፡ ካልእከ ፡ ወተሠይጠ ፡ ኀቤከ ፡ ኢይትቀነይ ፡ ለከ ፡ ከመ ፡ ገብር ። 40 አላ ፡ ከመ ፡ ገባኢ ፡ ወከመ ፡ ፈላሲ ፡ ይኩንከ ፡ እስከ ፡ ዓመተ ፡ ተኀድጎ ፡ ይትቀነይ ፡ ለከ ። 41 ወአመ ፡ ዓመተ ፡ ተኀድጎ ፡ ይወፅእ ፡ ውእቱ ፡ ወደቂቁ ፡ ምስሌሁ ፡ ወይገብእ ፡ ውስተ ፡ አዝማዲሁ ፡ ወውስተ ፡ ደወሉ ፡ ወየሐውር ፡ ብሔሮ ። 42 እስመ ፡ አግብርተ ፡ ዚአየ ፡ እሙንቱ ፡ እለ ፡ አውፃእኩ ፡ እምነ ፡ ምድረ ፡ ግብጽ ፤ ኢይሠየጡ ፡ ከመ ፡ ይሠየጥ ፡ ገብር ። 43 ወኢ[ታ]ጠውቆ ፡ በጻማ ፡ ወፍራህ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክከ ። 44 ወገብረሰ ፡ ወአመተኒ ፡ መጠነ ፡ ረከብከ ፡ እምውስተ ፡ አሕዛብ ፡ እለ ፡ ዐውድክሙ ፡ እምኔሆሙ ፡ ታጠርዩ ፡ ገብረኒ ፡ ወአመተኒ ። 45 ወእምውስተ ፡ ደቂቆሙኒ ፡ ለእለ ፡ የኀድሩ ፡ ምስሌክሙ ፡ እምኔሆሙ ፡ ታጠርዩ ፡ ወእምውስተ ፡ አዝማዲሆሙኒ ፡ ኵሎሙ ፡ እለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስተ ፡ ምድርክሙ ፡ ለጥሪትክሙ ፡ ይኩኑክሙ ። 46 ወለውሉድክሙኒ ፡ እምውስቴቶሙ ፡ ተከፈልዎሙ ፡ ወይኩኑክሙ ፡ ለጥሪትክሙ ፡ ለዓለም ፡ ወለዘ ፡ እምውስተ ፡ አኀዊከ ፡ ዘእምደቂቀ ፡ እስራኤል ፡ አሐዱ ፡ አሐዱ ፡ ኢያጥቆ ፡ ለካልኡ ፡ በጻማ ። 47 ወእመሰ ፡ ረከበ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ ውእቱ ፡ ግዩር ፡ ወእመኒ ፡ ዝክቱ ፡ ፈላስ ፡ ዘኀቤከ ፡ ወይቤለከ ፡ ሰብአቲሁ ፡ አቤዝወኒዮ ፡ ለዝንቱ ፡ ግዩር ፡ አው ፡ ለዝክቱ ፡ ፈላስ ፡ ዘኀቤከ ፤ 48 እምድኅረ ፡ ተሣየጥካሆሙ ፡ እመኒ ፡ ዘሰብአቲሁ ፡ ለውእቱ ፡ ግዩር ፡ ታቤዝዎ ፡ ወይቤዝዎ ፡ አሐዱ ፡ እምውስተ ፡ ሰብአቲሁ ፤ 49 እመኒ ፡ እምውስተ ፡ አኀወ ፡ አቡሁ ፡ ወእመኒ ፡ ወልደ ፡ እኁሁ ፡ ለአቡሁ ፡ ይቤዝውዎ ፡ አው ፡ እምውስተ ፡ ሰብአቲሁ ፡ አው ፡ እምነ ፡ ሥጋሁ ፡ አው ፡ እምውስተ ፡ ነገዱ ፡ ይቤዝዎ ፡ ወለእመሰ ፡ ረከበ ፡ ውስተ ፡ እዴሁ ፡ ለሊሁ ፡ ይቤዙ ፡ ርእሶ ። 50 ወየሐስቡ ፡ ሎቱ ፡ ለዘተሣየጦ ፡ እምዓመት ፡ ዘተሣየጦ ፡ እስከ ፡ ዓመተ ፡ ተኀድጎ ፡ ወይሬስዩ ፡ ሎቱ ፡ ወርቀ ፡ ሤጦ ፡ ከመ ፡ ዘዕለቱ ፡ ለገባኢ ፡ ዘእምዓመት ፡ እስከ ፡ ዓመት ፡ ዘሀለወ ፡ ምስሌሁ ። 51 ወእመ ፡ ወሰከ ፡ እምነ ፡ ሰማንቱ ፡ ዓም ፡ ይሁብ ፡ ቤዛሁ ፡ እምውስተ ፡ ወርቀ ፡ ሤጡ ። 52 ወእመሰ ፡ ሕዳጥ ፡ ተርፈ ፡ ዓመት ፡ እስከ ፡ ዓመተ ፡ ተኀድጎ ፡ የኀስቡ ፡ ሎቱ ፡ ዓመቲሁ ፡ ወይሁብ ፡ ቤዛሁ ፤ 53 ከመ ፡ ዐስበ ፡ ገባኢ ፡ ዘእምዓመት ፡ እስከ ፡ ዓመት ፡ ዘሀለወ ፡ ምስሌሁ ፡ ወአኮ ፡ ዘለለ ፡ ዓመት ፡ ዘጻመወ ፡ ሎቱ ፡ በቅድሜሁ ። 54 ወእመሰ ፡ ኢተቤዘወ ፡ ከመዝ ፡ አመ ፡ ዓመተ ፡ ተኀድጎ ፡ ይወፅእ ፡ እምኔሁ ፡ ምስለ ፡ ደቂቁ ። 55 እስመ ፡ አግብርተ ፡ ዚአየ ፡ እሙንቱ ፡ ደቂቀ ፡ እስራኤል ፡ እል ፡ አውፃእኩ ፡ እምነ ፡ ግብጽ ፡ ወአነ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክክሙ ።
Copyright information for Geez