Psalms 101

ጸሎት ፡ ባሕታዊ ፡ ሶበ ፡ ይቴክዝ ፤ ወይክዑ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ፡
ኵሎ ፡ ስእለቶ ።
ስምዐኒ ፡ እግዚኦ ፡ ጸሎትየ ፤
ወይብጻሕ ፡ ቅድሜከ ፡ ገዐርየ ።
ወኢትሚጥ ፡ ገጸከ ፡ እምኔየ ፡ በዕለተ ፡ መንዳቤየ ፤
አፅምእ ፡ እዝነከ ፡ ኀቤየ ፡
አመ ፡ ዕለተ ፡ እጼውዐከ ፡ ፍጡነ ፡ ስምዐኒ ።
እስመ ፡ ኀልቀ ፡ ከመ ፡ ጢስ ፡ መዋዕልየ ፤
ወነቅጸ ፡ ከመ ፡ ሣዕር ፡ አዕጽምትየ ።
ተቀሠፍኩ ፡ ወየብሰ ፡ ከመ ፡ ሣዕር ፡ ልብየ ፤
እስመ ፡ ተረስዐኒ ፡ በሊዐ ፡ እክል ።
እምቃለ ፡ ገዐርየ ፡ ጠግዐ ፡ ሥጋየ ፡ ዲበ ፡ አዕጽምትየ ።
ወኮንኩ ፡ ከመ ፡ አዱገ ፡ መረብ ፡ ዘገዳም ፤
ወኮንኩ ፡ ከመ ፡ ጉጓ ፡ ውስተ ፡ ቤት ፡ ሌሊተ ።
ተጋህኩ ፡ ወኮንኩ ፡ ከመ ፡ ዖፍ ፡ ባሕታዊ ፡ ውስተ ፡ ናሕስ ።
ኵሎ ፡ አሚረ ፡ ይጼእሉኒ ፡ ጸላእትየ ፤
ወእለኒ ፡ ይሰዱኒ ፡ ይሰካትዩ ፡ ላዕሌየ ።
እስመ ፡ ሐመደ ፡ ከመ ፡ እክል ፡ ቀማሕኩ ፤
ወስቴየኒ ፡ ምስለ ፡ አንብዕየ ፡ ሰተይኩ ።
እምገጸ ፡ መቅሠፍተ ፡ መዐትከ ፤
እስመ ፡ አንሣእከኒ ፡ ወነፃኅከኒ ።
ወመዋዕልየኒ ፡ ከመ ፡ ጽላሎት ፡ ኀለፈ ፤
ወአነሂ ፡ ከመ ፡ ሣዕር ፡ የበስኩ ።
ወአንተሰ ፡ እግዚኦ ፡ ለዓለም ፡ ትነብር ፤
ወዝክርከኒ ፡ ለትውልደ ፡ ትውልድ ።
ተንሥእ ፡ እግዚኦ ፡ ወተሣሀለ ፡ ለጽዮን ፤
እስመ ፡ ጊዜሃ ፡ ውእቱ ፡ ከመ ፡ ተሣሀላ ፡ ወበጽሐ ፡ ዕድሜሃ ።
እስመ ፡ ሠምሩ ፡ አግብርቲከ ፡ እበኒሃ ፤
ወአክበርዎ ፡ ለመሬታ ።
ወይፍርሁ ፡ አሕዛብ ፡ ስመከ ፡ እግዚኦ ፤
ወኵሎሙ ፡ ነገሥት ፡ ለስብሐቲከ ።
እስመ ፡ የሐንጻ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለጽዮን ፤
ወያስተርኢ ፡ በስብሐቲሁ ።
ወነጸረ ፡ ላዕለ ፡ ጸሎተ ፡ ነዳይ ፤
ወኢተቈጥዐ ፡ ስእለቶሙ ።
ወተጽሕፈት ፡ ዛቲ ፡ ለካልእ ፡ ትውልድ ፤
ወሕዝብ ፡ ዘይትፈጠር ፡ ይሴብሖ ፡ ለእግዚአብሔር ።
እስመ ፡ ሐወጸ ፡ እምሰማየ ፡ መቅደሱ ፤
እግዚአብሔር ፡ ሐወጸ ፡ እምሰማይ ፡ ዲበ ፡ ምድር ።
ከመ ፡ ይስማዕ ፡ ገዐሮሙ ፡ ለሙቁሓን ፤
ወከመ ፡ ያሕይዎሙ ፡ ለደቂቀ ፡ ቅቱላን ።
ከመ ፡ ይንግሩ ፡ በጽዮን ፡ ስመ ፡ እግዚአብሔር ፤
ወስብሐቲሁኒ ፡ በኢየሩሳሌም ።
ሶበ ፡ ተጋብኡ ፡ አሕዛብ ፡ ኅቡረ ፤
ወነገሥትኒ ፡ ከመ ፡ ይትቀነዩ ፡ ለእግዚአብሔር ።
ወተሠጥዎሙ ፡ በፍኖተ ፡ ኀይሉ ፤
ንግረኒ ፡ ውሕዶን ፡ ለመዋዕልየ ።
ወኢትሰደኒ ፡ በመንፈቀ ፡ ዐመትየ ።
ለትውልደ ፡ ትውልድ ፡ ዐመቲከ ።
አንተ ፡ እግዚኦ ፡ አቅደምከ ፡ ሳርሮታ ፡ ለምድር ፤
ወግብረ ፡ እደዊከ ፡ እማንቱ ፡ ሰማያት ።
እማንቱሰ ፡ ይትሐጐላ ፡ ወአንተሰ ፡ ትሄሉ ፤
ወኵሉ ፡ ከመ ፡ ልብስ ፡ ይበሊ ፤
ወከመ ፡ ሞጣሕት ፡ ትዌልጦሙ ፡ ወይትዌለጡ ።
ወአንተሰ ፡ አንተ ፡ ክመ ፤
ወዐመቲከኒ ፡ ዘኢየኀልቅ ።
ወደቂቀ ፡ አግብርቲከ ፡ ይነብርዋ ፤
ወዘርዖሙኒ ፡ ለዓለም ፡ ይጸንዕ ።
Copyright information for Geez