Psalms 109

መዝሙር ፡ ዘዳዊት ።
ይቤሎ ፡ እግዚእ ፡ ለእግዚእየ ፡ ንበር ፡ በየማንየ ፤
እስከ ፡ ኣገብኦሙ ፡ ለጸላእትከ ፡ ታሕተ ፡ መከየደ ፡ እገሪከ ።
በትረ ፡ ኀይል ፡ ይፈኑ ፡ ለከ ፡ እግዚአብሔር ፡ እምጽዮን ፤
ወትኴንን ፡ በማእከለ ፡ ጸላእትከ ።
ምስሌከ ፡ ቀዳማዊ ፡ በዕለተ ፡ ኀይል ።
ወብርሃኖሙ ፡ ለቅዱሳን ፡
ወለድኩከ ፡ እምከርሥ ፡ እምቅድመ ፡ ኮከበ ፡ ጽባሕ ።
መሐለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወኢይኔስሕ ፤
አንተ ፡ ካህኑ ፡ ለዓለም ፤ በከመ ፡ ሢመቱ ፡ ለመልከ ፡ ጼዴቅ ።
እግዚአብሔር ፡ በየማንከ ፤
ይቀጠቅጦሙ ፡ ለነገሥት ፡ በዕለተ ፡ መዐቱ ።
ወይኴንኖሙ ፡ ለአሕዛብ ፡ ወያበዝኅ ፡ አብድንተ ፤
ወይሰብር ፡ አርእስተ ፡ ብዙኃን ፡ በዲበ ፡ ምድር ።
እምውሒዝ ፡ ሰትዩ ፡ ማየ ፡ በፍኖት ፤
ወበእንተዝ ፡ ይትሌዐል ፡ ርእስ ።
Copyright information for Geez