Psalms 111

ሀሌሉያ ።
ብፁዕ ፡ ብእሲ ፡ ዘይፈርሆ ፡ ለእግዚአብሔር ፤
ወዘይፈቅድ ፡ ትእዛዞ ፡ ፈድፋደ ።
ወይከውን ፡ ጽኑዐ ፡ ዘርዑ ፡ ውስተ ፡ ምድር ፤
ትውልደ ፡ ጻድቃን ፡ ይትባረኩ ።
ክብር ፡ ወብዕል ፡ ውስተ ፡ ቤቱ ፤
ወጽድቁኒ ፡ ይነብር ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ።
ሠረቀ ፡ ብርሃን ፡ ለራትዓን ፡ በውስተ ፡ ጽልመት ፤
መሓሪ ፡ ወመስተሣህል ፡ እግዚአብሔር ፡ ወጻድቅ ፡ አምላክነ ።
ብእሲ ፡ መሓሪ ፡ መስተሣህል ፡ ወኄር ፤
ወይዔቅም ፡ ቃሎ ፡ በውስተ ፡ ፍትሕ ።
ወኢይትሀወክ ፡ ለዓለም ፤
ዝክረ ፡ ጻድቅ ፡ ለዓለም ፡ ይሄሉ ።
ወኢይፈርህ ፡ እምነገር ፡ እኩይ ፤
ጥቡዕ ፡ ልቡ ፡ ለተወክሎ ፡ በእግዚአብሔር ።
ጽኑዕ ፡ ልቡ ፡ ወኢይትሀወክ ፡ ለዓለም ፤
እስከ ፡ ይሬኢ ፡ በጸላእቱ ።
ዘረወ ፡ ወወሀበ ፡ ለነዳይ ፡
ወጽድቁኒ ፡ ይነብር ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ፤
ወይትሌዐል ፡ ቀርኑ ፡ በክብር ።
ይሬኢ ፡ ኃጥእ ፡ ወይትመዓዕ ፡
ወይሐቂ ፡ ስነኒሁ ፡ ወይትመሰው ፤
ወተኀልቅ ፡ ፍትወቶሙ ፡ ለኃጥኣን ፡፡
Copyright information for Geez