Psalms 125

ማኅሌት ፡ ዘበመዓርጊሁ ።
አመ ፡ ሜጠ ፡ እግዚአብሔር ፡ ፄዋ ፡ ጽዮን ፤
ኮነ ፡ ፍሡሓን ።
አሜሃ ፡ መልአ ፡ ፍሥሓ ፡ አፉነ ፤ ወተሐሥየ ፡ ልሳንነ ።
አሜሃ ፡ ይቤሉ ፡ አሕዛብ ፤
ኣዕበየ ፡ ገቢረ ፡ ሎሙ ፡ እግዚአብሔር ።
[ኣዕበየ ፡ ገቢረ ፡ ለነ ፡ እግዚአብሔር ።]
ወኮነ ፡ ፍሡሓነ ።
ሚጥ ፡ እግዚኦ ፡ ፄዋነ ፤
ከመ ፡ ውሒዝ ፡ ውስተ ፡ አዜብ ።
እለ ፡ ይዘርዑ ፡ በአንብዕ ፡ በሐሤት ፡ የአርሩ ።
ሶበሰ ፡ የሐውሩ ፡ ወፈሩ ፡ እንዘ ፡ ይበክዩ ፡ ወጾሩ ፡ ዘርዖሙ ፤
ወሶበ ፡ የአትዉ ፡ ምጽኡ ፡ እንዘ ፡ ይትፌሥሑ ፡ ወጾሩ ፡ ከላስስቲሆሙ ።
Copyright information for Geez