Psalms 126

ማኅሌት ፡ ዘበመዓርጊሁ ።
እመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ኢሐነጸ ፡ ቤተ ፡
ከንቶ ፡ ይጻምዉ ፡ እለ ፡ የሐንጹ ።
እመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ኢዐቀበ ፡ ሀገረ ፡
ከንቶ ፡ ይተግሁ ፡ እለ ፡ ይሔልዉ ።
ወከንቱ ፡ ገይሶትክሙ ፤
ተንሥኡ ፡ እምድኅረ ፡ ነበርክሙ ፡
እለ ፡ ትሴሰዩ ፡ እክለ ፡ ሕማም ፡
ሶበ ፡ ይሁቦሙ ፡ ንዋመ ፡ ለፍቁራኒሁ ።
ናሁ ፡ ጸጋሁ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ውሉድ ፤
ዕሤተ ፡ ፍሬሃ ፡ ለከርሥ ።
ከመ ፡ አሕጻ ፡ ውስተ ፡ እደ ፡ ኀያል ፤
ከማሁ ፡ ደቂቆሙ ፡ ለንጉፋን ።
ብፁዕ ፡ ብእሲ ፡ ዘይፌጽም ፡ ፍትወቶ ፡ እምኔሆሙ ፤
ወኢይትኀፈር ፡ ሶበ ፡ ይትናገሮሙ ፡ ለጸላእቱ ፡ በአናቅጽ ።
Copyright information for Geez