Psalms 138

ፍጻሜ ፡ መዝሙር ፡ ዘዳዊት ።
እግዚኦ ፡ አመከርከኒ ፡ ወኣእመርከኒ ።
አንተ ፡ ታአምር ፡ ንብረትየ ፡ ወተንሥኦትየ ፤
ወአንተ ፡ ታአምር ፡ ኵሎ ፡ ሕሊና ፡ ልብየ ፡ እምርሑቅ ።
ፍኖትየ ፡ ወአሰርየ ፡ አንተ ፡ ቀጻዕከ ፤
ወኵሉ ፡ ፍናውየ ፡ አንተ ፡ አቅደምከ ፡ ኣእምሮ ።
ከመ ፡ አልቦ ፡ ቃለ ፡ ዐመፃ ፡ ውስተ ፡ ልሳንየ ፤
ናሁ ፡ አንተ ፡ እግዚኦ ፡ ኣእመርከ ፡ ኵሎ ፡ ዘቀዳሚ ፡ ወዘደኃሪ ።
አንተ ፡ ፈጠርከኒ ፡ ወወደይከ ፡ እዴከ ፡ ላዕሌየ ።
ተነክረ ፡ ኣእምሮትከ ፡ በላዕሌየ ፤
ጸንዐተኒ ፡ ወኢይክል ፡ ምስሌሃ ።
አይቴኑ ፡ አሐውር ፡ እመንፈስከ ፤
ወአይቴኑ ፡ እጐይይ ፡ እምቅድመ ፡ ገጽከ ።
እመኒ ፡ ዐረጉ ፡ ውስተ ፡ ሰማይ ፡ ህየኒ ፡ አንተ ፤
ወእመኒ ፡ ወረድኩ ፡ ውስተ ፡ ቀላይ ፡ ህየኒ ፡ ሀሎከ ።
ወእመኒ ፡ ነሣርኩ ፡ ክንፈ ፡ ከመ ፡ ንስር ፤
ወሠረርኩ ፡ እስከ ፡ ማሕለቅተ ፡ ባሕር ።
ህየኒ ፡ እዴከ ፡ ትመርሐኒ ፤ ወታነብረኒ ፡ የማንከ ።
ወእቤ ፡ ጽልመትኑ ፡ እንጋ ፡ ኬደኒ ፤
ወሌሊትኒ ፡ ብሩህ ፡ ውስተ ፡ ትፍሥሕትየ ።
እስመ ፡ ጽልመትኒ ፡ ኢይጸልም ፡ በኀቤከ ፤
ወሌሊትኒ ፡ ብሩህ ፡ ከመ ፡ መዐልት ፤
በአምጣነ ፡ ጽልመታ ፡ ከማሁ ፡ ብርሃነ ።
እስመ ፡ አንተ ፡ ፈጠርከ ፡ ኵልያትየ ፡ እግዚኦ ፤
ወተወከፍከኒ ፡ ከመ ፡ ኣእምር ።
እገኒ ፡ ለከ ፡ እግዚኦ ፡ እስመ ፡ ግሩመ ፡ ተሰባሕከ ፤
መንክር ፡ ግብርከ ፡ ወነፍስየ ፡ ትጤይቆ ፡ ጥቀ ።
ወኢይትኀባእ ፡ እምኔከ ፡ አዕጽምትየ ፡ ዘገበርከ ፡ በኅቡእ ፤
ወኢአካልየ ፡ በመትሕት ፡ ምድር ።
ወዘሂ ፡ ኢገበርኩ ፡ ርእያ ፡ አዕይንቲከ ፡
ወኵሊ ፡ ይጸሐፍ ፡ ወስተ ፡ መጽሐፍከ ፤
መዐልተ ፡ ይትፈጠሩ ፡ ወኢይሄሉ ፡ አሐዱ ፡ እምኔሆሙ ።
ወበኀቤየሰ ፡ ፈድፋደ ፡ ክቡራን ፡ አዕርክቲከ ፡ እግዚኦ ፤
ወፈድፋደ ፡ ጸንዑ ፡ እምቀደምቶሙ ።
ወእኌልቆሙ ፡ እምኆፃ ፡ ይበዝኁ ፤
ተንሣእኩሂ ፡ ወዓዲ ፡ ሀሎኩ ፡ ምስሌከ ።
እመሰ ፡ ቀተልኮሙ ፡ ለኃጥኣን ፡ እግዚኦ ፤
ዕድወ ፡ ደም ፡ ተገሐሠ ፡ እምኔየ ።
እስመ ፡ ይዜሀሩ ፡ በሕሊናሆሙ ፤
ወይነሥእዎን ፡ ለአህጉሪከ ፡ በከንቱ ።
አኮኑ ፡ ጸላእተከ ፡ ጸላእኩ ፡ እግዚኦ ፤
ወተመንሰውኩ ፡ በእንተ ፡ ፀርከ ።
ፍጹመ ፡ ጽልአ ፡ ጸላእክዎሙ ፤ ወኮኑኒ ፡ ፀርየ ።
ፍትነኒ ፡ እግዚኦ ፡ ወአመክር ፡ ልብየ ፤
አመክረኒ ፡ ወርኢ ፡ ፍናውየ ።
ወርኢ ፡ እመ ፡ ትረክብ ፡ ዐመፃ ፡ በላዕሌየ ፤
ወምርሐኒ ፡ ፍኖተ ፡ ዘለዓለም ።
Copyright information for Geez