Psalms 18

ፍጽሜ ፡ መዝሙር ፡ ዘዳዊት ።
ሰማያት ፡ ይነግራ ፡ ስብሐተ ፡ እግዚአብሔር ፤
ወግብረ ፡ እደዊሁ ፡ ያየድዓ ፡ ሰማያት ።
ዕለት ፡ ለዕለት ፡ ትጐሥዕ ፡ ነቢበ ፤
ወሌሊት ፡ ለሌሊት ፡ ታየድዕ ፡ ጥበበ ።
አልቦ ፡ ነገረ ፡ ወአልቦ ፡ ነቢበ ፡ ዘኢተሰምዐ ፡ ቃሎሙ ።
ውስተ ፡ ኵሉ ፡ ምድር ፡ ወፅአ ፡ ነገሮሙ ፡
ወእስከ ፡ አጽናፈ ፡ ዓለም ፡ በጽሐ ፡ ነቢቦሙ ፤
ወውስተ ፡ ፀሓይ ፡ ሤመ ፡ ጽላሎቶ ።
ወውእቱሰ ፡ ከመ ፡ መርዓዊ ፡ ዘይወፅእ ፡ እምጽርሑ ፤
ይትፌሣሕ ፡ ከመ ፡ ይርባሕ ፡ ዘይሜርድ ፡ ፍኖቶ ።
እምአጽናፈ ፡ ሰማይ ፡ ሙፅኡ ፡
ወእስከ ፡ አጽናፈ ፡ ሰማይ ፡ ምእታዉ ፤
ወአልቦ ፡ ዘይትኀባእ ፡ እምላህቡ ።
ሕጉ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ንጹሕ ፡ ወይመይጣ ፡ ለነፍስ ፤
ስምዑ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እሙን ፡ ዘያጠብብ ፡ ሕፃናተ ።
ኵነኔሁ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ርቱዕ ፡ ወይስተፌሥሕ ፡ ልበ ፤
ትእዛዙ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ብሩህ ፡ ወይበርህ ፡ አዕይንተ ።
10 ፈሪሀ ፡ እግዚአብሔር ፡ ንጹሕ ፡ ወየሐዩ ፡ ለዓለም ፤
ፍትሑ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ጽድቅ ፤ ወርትዕ ፡ ኅቡረ ።
11 ወይትፈተው ፡ እምወርቅ ፡ ወእምዕንቍ ፡ ክቡር ፤
ወይጥዕም ፡ እመዓር ፡ ወሶከር ።
12 ወገብርከሰ ፡ የዐቅቦ ፤
ወበዐቂቦቱ ፡ ይትዐሰይ ፡ ብዙኀ ።
13 ለስሒት ፡ መኑ ፡ ይሌብዋ ፤
እምኅቡኣትየ ፡ አንጽሐኒ ።
ወእምነኪር ፡ መሐኮ ፡ ለገብርከ ።
14 እመሰ ፡ ኢቀነዩኒ ፡ ውእተ ፡ ጊዜ ፡ ንጹሐ ፡ እከውን ፤
ወእነጽሕ ፡ እምዐባይ ፡ ኀጢአትየ ።
15 ወይከውን ፡ ሥሙረ ፡ ቃለ ፡ አፉየ ፡
ወሕሊና ፡ ልብየኒ ፡ ቅድሜየ ፡ ውእቱ ፡ በኵሉ ፡ ጊዜ ።
16 እግዚእየ ፡ ረዳኢየ ፡ ወመድኀንየ ።
Copyright information for Geez