Psalms 20

ፍጻሜ ፡ መዝሙር ፡ ዘዳዊት ።
እግዚኦ ፡ በኀይልከ ፡ ይትፌሣሕ ፡ ንጉሥ ፤
ወብዙኀ ፡ ይትሐሠይ ፡ በአድኅኖትከ ።
ፍትወተ ፡ ነፍሱ ፡ ወሀብኮ ፤
ወስእለተ ፡ ከናፍሪሁ ፡ ኢከላእኮ ።
እስመ ፡ በጻሕኮ ፡ በበረከት ፡ ሠናይ ፤
ወአንበርከ ፡ አክሊለ ፡ ዲበ ፡ ርእሱ ፡ ዘእምዕንቍ ፡ ክቡር ።
ሐይወ ፡ ሰአለከ ፡ ወወሀብኮ ፤
ለነዋኅ ፡ መዋዕል ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ።
ዐቢይ ፡ ክብሩ ፡ በአድኅኖትከ ፤
ክብረ ፡ ወስብሐተ ፡ ወሰኮ ።
እስመ ፡ ወሀብኮ ፡ በረከተ ፡ ለዓለመ ፡ ዓለም ፤
ወታስተፌሥሖ ፡ በሐሤተ ፡ ገጽከ ።
እስመ ፡ ተወከለ ፡ ንጉሥ ፡ በእግዚአብሔር ፤
ወኢይትሀወክ ፡ በምሕረቱ ፡ ለልዑል ።
ትርከቦሙ ፡ እዴከ ፡ ለኵሎሙ ፡ ፀርከ ፤
ወትትራከቦሙ ፡ እዴከ ፡ ለኵሎሙ ፡ ጸላእትከ ።
ወትረስዮሙ ፡ ከመ ፡ እቶነ ፡ እሳት ፡ ለጊዜ ፡ ገጽከ ።
እግዚኦ ፡ በመዐትከ ፡ ሁኮሙ ፤ ወትብልዖሙ ፡ እሳት ።
ወፍሬሆሙኒ ፡ ሰዐር ፡ እምድር ፤
ወዘርዖሙኒ ፡ እምእጓለ ፡ እመሕያው ።
እስመ ፡ ሜጥዋ ፡ ለዐመፃ ፡ ላዕሌከ ፤
ወሐለዩ ፡ ምክረ ፡ እንተ ፡ ኢይክሉ ፡ አቅሞ ።
ወታገብኦሙ ፡ ድኅሬሆሙ ፤
ወታስተደሉ ፡ ገጾሙ ፡ ለጊዜ ፡ መዐትከ ።
ተለዐልከ ፡ እግዚኦ ፡ በኀይልከ ፤
ንሴብሕ ፡ ወንዜምር ፡ ለጽንዕከ ።
Copyright information for Geez