Psalms 22

መዝሙር ፡ ዘዳዊት ።
እግዚአብሔር ፡ ይሬዕየኒ ፡ ወአልቦ ፡ ዘየኀጥአኒ ።
ውስተ ፡ ብሔር ፡ ሥዑር ፡ ህየ ፡ ያኀድረኒ ፤
ወኀበ ፡ ማየ ፡ ዕረፍት ፡ ሐፀነኒ ።
ሜጣ ፡ ለነፍስየ ፤
ወመርሐኒ ፡ ፍኖተ ፡ ጽድቅ ፡ በእንተ ፡ ስመ ፡ ዚአሁ ።
እመኒ ፡ ሖርኩ ፡ ማእከለ ፡ ጽላሎተ ፡ ሞት ፡
ኢይፈርሆ ፡ ለእኩይ ፡ እስመ ፡ አንተ ፡ ምስሌየ ፤
በትርከ ፡ ወቀስታምከ ፡ እማንቱ ፡ ገሠጻኒ ።
ወሠራዕከ ፡ ማእደ ፡ በቅድሜየ ፡
በአንጻሪሆሙ ፡ ለእለ ፡ ይሣቅዩኒ ፤
ወአጽሐድከ ፡ በቅብእ ፡ ርእስየ ፡
ጽዋዕከኒ ፡ ጽኑዕ ፡ ያረዊ ።
ምሕረትከ ፡ ይትልወኒ ፡ በኵሉ ፡ መዋዕለ ፡ ሕይወትየ ፤
ከመ ፡ ታንብረኒ ፡ ቤቶ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ለነዋኅ ፡ መዋዕል ።
Copyright information for Geez