Psalms 29

ፍጻሜ ፡ መዝሙር ፡ ማኅሌት ፡ ለተሐድሶ ፡ ቤቱ ፡
ለዳዊት ።
ኣአኵተከ ፡ እግዚኦ ፡ እስመ ፡ ተወከፍክኒ ፤
ወስላተ ፡ ጸላኢየ ፡ ኢረሰይከኒ ።
እግዚኦ ፡ አምላኪየ ፡ ጸራኅኩ ፡ ኀቤከ ፡ ወተሣሀልከኒ ።
እግዚኦ ፡ አውፃእካ ፡ እምሲኦል ፡ ለነፍስየ ፤
ወአድኀንከኒ ፡ እምእለ ፡ ይወርዱ ፡ ውስተ ፡ ግብ ።
ዘምሩ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ጻድቃኑ ፤
ወግነዩ ፡ ለዝክረ ፡ ቅድሳቱ ።
እስመ ፡ መቅሠፍት ፡ እመዐቱ ፡ ወሐይው ፡ እምፈቅዱ ፤
በምሴት ፡ ይደምፅ ፡ ብካይ ፡ ወበጽባሕ ፡ ፍሥሓ ።
አንሰ ፡ እቤ ፡ በትድላየ ፤ ኢይትሀወክ ፡ ለዓለም ።
እግዚኦ ፡ በሥምረትከ ፡ ሀባ ፡ ኀይለ ፡ ለሕይወትየ ፤
ሜጥከሰ ፡ ገጸከ ፡ ወኮንኩ ፡ ድንጉፀ ።
10 ኀቤከ ፡ እግዚኦ ፡ ጸራኅኩ ፡ ኀበ ፡ አምላኪየ ፡ እስእል ።
11 ምንተ ፡ ያሰልጥ ፡ ደምየ ፡ ለእመ ፡ ወረድኩ ፡ ውስተ ፡ ሙስና ፤
መሬትኑ ፡ የአምነከ ፡ ወይነግር ፡ ጽድቀከ ።
ሰምዐ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወተሠሀለኒ ፤
ወኮነኒ ፡ እግዚአብሔር ፡ ረዳኢየ ።
ሜትከ ፡ ላሕየ ፡ ወአስተፈሣሕከኒ ፤
ሰጠጥከ ፡ ሠቅየ ፡ ወሐሤተ ፡ አቅነትከኒ ።
ከመዝ ፡ እዜምር ፡ ለከ ፡ ክብርየ ፡ ወኢይደንግፅ ፤
እግዚኦ ፡ አምላኪየ ፡ እገኒ ፡ ለከ ፡ ለዓለም ።
Copyright information for Geez