Psalms 3

መዝሙር ፡ ዘዳዊት ፡ ዘአመ ፡ ጐየ ፡ እምገጸ ፡
አቤሰሎም ።
አግዚኦ ፡ ሚበዝኁ ፡ እለ ፡ ይሣቅዩኒ ፤
ብዙኃን ፡ ቆሙ ፡ ላዕሌየ ።
ብዙኃን ፡ ይቤልዋ ፡ ለነፍስየ ፤
ኢያድኅነኪ ፡ አምላክኪ ።
አንተሰ ፡ እግዚኦ ፡ ምስካይየ ፡ አንተ ፤
ክብርየ ፡ ወመልዕለ ፡ ርእስየ ።
ቃልየ ፡ ኀበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጸራኅኩ ፤
ወሰምዐኒ ፡ እምደብረ ፡ መቅደሱ ።
አንሰ ፡ ሰከብኩ ፡ ወኖምኩ ፤
ወተንሣእኩ ፡ እስመ ፡ እግዚአብሔር ፡ አንሥአኒ ።
ኢይፈርህ ፡ እምአእላፍ ፡ አሕዛብ ፤
እለ ፡ ዐገቱኒ ፡ ወቆሙ ፡ ላዕሌየ ።
ተንሥእ ፡ እግዚኦ ፡ አምላኪየ ፡ ወአድኅነኒ ፤
እስመ ፡ አንተ ፡ ቀሠፍኮሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ እለ ፡ ይፃረሩኒ ፡ በከንቱ ።
ስነኒሆሙ ፡ ለኃጥኣን ፡ ሰበርከ ።
ዘእግዚአብሔር ፡ አድኅኖ ፤ ወላዕለ ፡ ሕዝብከ ፡ በረከትከ ።
Copyright information for Geez