Psalms 42

መዝሙር ፡ ዘዳዊት ።
ፍታሕ ፡ ሊተ ፡ እግዚኦ ፡ ወተበቀል ፡ በቀልየ ፡
እምሕዝብ ፡ ውፁኣን ፡ እምጽድቅ ፤
እምብእሲ ፡ ዐማፂ ፡ ወጽልሕው ፡ ባልሐኒ ፡
እስመ ፡ አንተ ፡ አምላኪየ ፡ ወኀይልየ ፡ ለምንት ፡ ተኀድገኒ ፤
ወለምንት ፡ ትኩዝየ ፡ ኣንሶሱ ፡ ሶበ ፡ ያመነድቡኒ ፡ ፀርየ ።
ፈኑ ፡ ብርሃነከ ፡ ወጽድቀከ ፡
እማንቱ ፡ ይምርሓኒ ፤ ወይስዳኒ ፡ ደብረ ፡ መቅደስከ ፡
ወውስተ ፡ አብያቲከ ፡ እግዚኦ ።
ወእበውእ ፡ ኀበ ፡ ምሥዋዒሁ ፡ ለእግዚአብሔር ፡
ኀበ ፡ አምላኪየ ፡ ዘአስተፈሥሓ ፡ ለውርዙትየ ፤
እገኒ ፡ ለከ ፡ አምላኪየ ፡ በመሰንቆ ።
ለምንት ፡ ትቴክዚ ፡ ነፍስየ ፡ ወለምንት ፡ ተሀውክኒ ፤
እመኒ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ከመ ፡ እገኒ ፡ ሎቱ ፡
ወድኀኔ ፡ ገጽየ ፡ አምላኪየ ።
Copyright information for Geez