Psalms 47

ማኅሌት ፡ መዝሙር ፡ ዘደቂቀ ፡ ቆሬ ፡
በሳኒታ ፡ ሰንበት ።
ዐቢይ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወብዙኅ ፡ አኰቴቱ ፤
በሀገረ ፡ አምላክነ ፡ በደብረ ፡ መቅደሱ ።
ዘይዔዝዝ ፡ ትፍሥሕተ ፡ ለኰሉ ፡ ምድር ፤
አድባረ ፡ ጽዮን ፡ በገቦ ፡ መስዕ ፡
ሀገሩ ፡ ለንጉሥ ፡ ዐቢይ ።
እግዚአብሔር ፡ ያአምር ፡ ክበዲሃ ፡ ሶበ ፡ ተመጠውዋ ።
እስመ ፡ ናሁ ፡ ነገሥተ ፡ ምድር ፡ ተጋብኡ ፤ ወመጽኡ ፡ ኅቡረ ።
እሙንቱሰ ፡ ዝንተ ፡ ርእዮሙ ፡ አንከሩ ፤
ደንገፁ ፡ ወፈርሁ ።
ወአኀዞሙ ፡ ረዐድ ፡
ወሐሙ ፡ በህየ ፡ ከመ ፡ እንተ ፡ ትወልድ ።
በነፋስ ፡ ኀያል ፡ ትቀጠቅጦን ፡ ለአሕማረ ፡ ተርሴስ ።
በከመ ፡ ሰማዕነ ፡ ከማሁ ፡ ርኢነ ፡
በሀገረ ፡ እግዚአ ፡ ኀያላን ፡ በሀገረ ፡ አምላክነ ፤
እግዚአብሔር ፡ ሳረራ ፡ ለዓለም ።
ተወከፍነ ፡ እግዚኦ ፡ ሣህለከ ፡ በማእከለ ፡ ሕዝብከ ።
ወበከመ ፡ ስምከ ፡ ከማሁ ፡ ስብሐቲከ ፡ በኵሉ ፡ አጽናፈ ፡ ምድር ፤
ጽድቅ ፡ ምሉእ ፡ የማንከ ።
ይትፌሥሓ ፡ አድባረ ፡ ጽዮን ፡ ወይትሐሠያ ፡ አዋልደ ፡ ይሁዳ ፤
በእንተ ፡ ፍትሕከ ፡ እግዚኦ ።
ዕግትዋ ፡ ለጽዮን ፡ ወሕቀፍዋ ፤
ወተናገሩ ፡ በውስተ ፡ መኃፍዲሃ ።
ደዩ ፡ ልበክሙ ፡ ውስተ ፡ ኀይላ ፤
ወትትካፈልዎ ፡ ለክበዲሃ ፤
ከመ ፡ ትንግሩ ፡ ለካልእ ፡ ትውልድ ።
ከመ ፡ ዝንቱ ፡ ውእቱ ፡ አምላክነ ፡
ለዓለም ፡ ወለዓለመ ፡ ዓለም ፤
ወውእቱ ፡ ይሬዕየነ ፡ እስከ ፡ ለዓለም ።
Copyright information for Geez