Psalms 5

ፍጻሜ ፡ በእንተ ፡ ተወርሶ ፤ መዝሙር ፡ ዘዳዊት ።
ቃልየ ፡ አፅምእ ፡ እግዚኦ ፡ ወለቡ ፡ ጽራኅየ ።
ወአፅምአኒ ፡ ቃለ ፡ ስእለትየ ፤
ንጉሥየኒ ፡ ወአምላክየኒ ።
እስመ ፡ ኀቤከ ፡ እጼሊ ።
እግዚኦ ፡ በጽባሕ ፡ ስምዐኒ ፡ ቃልየ ።
በጽባሕ ፡እቀውም ፡ ቅድሜከ ፡ ወኣስተርኢ ፡ ለከ ።
እስመ ፡ ኢኮንከ ፡ አምላከ ፡ ዘዐመፃ ፡ ያፈቅር ፡
ወኢየኀድሩ ፡ እኩያን ፡ ምስሌከ ።
ወኢይነብሩ ፡ ዐማፅያን ፡ ቅድመ ፡ አዕይንቲከ ፡
ጸላእከ ፡ እግዚኦ ፡ ኵሎሙ ፡ ገበርተ ፡ ዐመፃ ፤
ወትገድፎሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ እለ ፡ ይነቡ ፡ ሐሰተ ።
ብእሴ ፡ ደም ፡ ወጕሕላዌ ፡ ይስቆርር ፡ እግዚአብሔር ።
ወአንሰ ፡ በብዝኀ ፡ ምሕረትከ ፡ እበውእ ፡ ቤተከ ፤
ወእሰግድ ፡ ውስተ ፡ ጽርሐ ፡ መቅደስከ ፡ በፍሪሆትከ ።
እግዚኦ ፡ ምርሐኒ ፡ በጽድቅከ ፤
ወበእንተ ፡ ጸላእትየ ፡ አርትዕ ፡ ፍኖትየ ፡ ቅድሜከ ።
10 እስመ ፡ አልቦ ፡ ጽድቀ ፡ ውስተ ፡ አፉሆሙ ፤
ወልቦሙኒ ፡ ከንቱ ።
11 ከመ ፡ መቃብር ፡ ክሡት ፡ ጐራዒቶሙ ፤
ወጸልሕዉ ፡ በልሳናቲሆሙ ።
12 ኰንኖሙ ፡ እግዚኦ ፡ ወይደቁ ፡ በውዴቶሙ ፤
ወበከመ ፡ ብዝኀ ፡ ሕብሎሙ ፡ ስድዶሙ ፤
እስመ ፡ አምረሩከ ፡ እግዚኦ ።
ወይትፌሥሑ ፡ ብከ ፡ ኵሎሙ ፡ እለ ፡ ይትዌከሉከ ፡
ለዓለም ፡ ይትሐሠዩ ፡ ወተኀድር ፡ ላዕሌሆሙ ።
ወይትሜክሑ ፡ ብከ ፡ ኵሎሙ ፡ እለ ፡ ያፈቅሩ ፡ ስመከ ።
እስመ ፡ አንተ ፡ ትባርኮ ፡ ለጻድቅ ፤
እግዚኦ ፡ ከመ ፡ ወልታ ፡ ሥሙር ፡ ከለልከነ ።
Copyright information for Geez