Psalms 55

ፍጻሜ ፡ ዘበእንተ ፡ ሕዝብ ፡ እለ ፡ እምቅዱሳን ፡ ርሕቁ ፡
ዘዳዊት ፡ አርአያ ፡ መጽሐፍ ፤
ዘአመ ፡ አኀዝዎ ፡ ኢሎፍሊ ፡ በጌት ።
ተሣሀለኒ ፡ እግዚኦ ፡ እስመ ፡ ኬደኒ ፡ ሰብእ ፤
ወኵሎ ፡ አሚረ ፡ አስርሐኒ ፡ ቀትል ።
ወኬዱኒ ፡ ፀርየ ፡ ኵሎ ፡ አሚረ ፡ በኑኀ ፡ ዕለት ፤
እስመ ፡ ብዙኃን ፡ እለ ፡ ፀብኡኒ ፡ ወፈራህኩ ።
ወአንሰ ፡ ኪያከ ፡ ተወከልኩ ፡ እግዚኦ ።
በእግዚአብሔር ፡ እሴብሕ ፡ ቃልየ ፤
ወበእግዚአብሔር ፡ ተወከልኩ ፡ ኢይፈርህ ፤ ምንተ ፡ ይሬስየኒ ፡ ዘሥጋ ።
ወኵሎ ፡ አሚረ ፡ ያስቆርሩኒ ፡ ዘነበብኩ ።
ወላዕሌየ ፡ ይመክሩ ፡ ኵሎ ፡ እኩየ ።
ይጸንሑኒ ፡ ወይትኀብኡኒ ።
ወእሙንቱሰ ፡ ሰኰናየ ፡ ያስተሓይጹኒ ፤
ወዘልፈ ፡ ይጸንሕዋ ፡ ለነፍስየ ።
ወኢታድኅኖሙ ፡ ወኢበምንትኒ ፤
ወታጸድፎሙ ፡ ለአሕዛብ ፡ በመዐትከ ።
አምላኪየ ፡ እነግረከ ፡ ሕይወትየ ፤
ወአንበርኩ ፡ አንብዕየ ፡ ቅድሜከ ፡ በከመ ፡ አዘዝከ ።
ለይግብኡ ፡ ፀርየ ፡ ድኅሬሆሙ ፡
10 አመ ፡ ዕለተ ፡ እጼውዐከ ፤
ናሁ ፡ ኣእመርኩ ፡ ከመ ፡ አምላኪየ ፡ አንተ ።
11 በእግዚአብሔር ፡ እሴብሕ ፡ ቃልየ ፤
በእግዚአብሔር ፡ ይከብር ፡ ዘነበብኩ ።
ወበእግዚአብሔር ፡ ተወከልኩ ፡ ኢይፈርህ ፤ ምንተ ፡ ይሬስየኒ ፡ ሰብእ ።
12 እምኀቤይ ፡ እሁብ ፡ ብፅአትየ ፡ ለስብሓቲከ ።
13 እስመ ፡ አድኀንካ ፡ እሞት ፡ ለነፍስየ ፡
ወለአዕይንትየኒ ፡ እምአንብዕ ፤
ወለእገርየኒ ፡ እምዳኅፅ ።
ከመ ፡ ኣሥምሮ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ በብሔረ ፡ ሕያዋን ።
Copyright information for Geez