Psalms 58

ፍጻሜ ፡ ኢታማስን ፡ ዘዳዊት ፡ አርአየ ፡ ምስሐፍ ፤
አመ ፡ ፈነወ ፡ ሳኦል ፡ ይዕቀቡ ፡ ቤቶ ፡ ከመ ፡ ይቅትሎ ።
አድኅነኒ ፡ እግዚኦ ፡ እምፀርየ ፤
ወአንግፈኒ ፡ እምእለ ፡ ቆሙ ፡ ላዕሌየ ።
ወባልሐኒ ፡ እምገበርተ ፡ ዐመፃ ፤
ወአድኅነኒ ፡ እምዕድወ ፡ ደም ።
እስመ ፡ ናሁ ፡ ናዐውዋ ፡ ለነፍስየ ፤
ወቆሙ ፡ ላዕሌየ ፡ ኀያላን ፤
አኮ ፡ በአበሳየ ፡ ወአኮ ፡ በጌጋይየ ፡ እግዚኦ ።
ዘእንበለ ፡ ዐመፃ ፡ ሮጽኩ ፡ ወአርታዕኩ ፤
ተንሥእ ፡ ተቀበለኒ ፡ ወርኢ ።
አንተ ፡ እግዚኦ ፡ አምላከ ፡ ኀያላን ፡ ንጉሠ ፡ እስራኤል ፡
ሐውጾሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ አሕዛብ ፡ ወተሣሀሎሙ ፤
ወኢትሣሀሎሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ ገበርተ ፡ ዐመፃ ።
ይትመየጡ ፡ ሰርከ ፡ ወይርኀቡ ፡ ከመ ፡ ከልብ ፤ ወይዑዱ ፡ ሀገር ።
ናሁ ፡ ይነቡ ፡ በአፉሆሙ ፡ ወሰይፍ ፡ ውስተ ፡ ከናፍሪሆሙ ፤
ወዘሂ ፡ ይሰምዖሙ ።
ወአንተ ፡ እግዚኦ ፡ ትስሕቆሙ ፤
ወነንኮሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ አሕዛብ ።
10 ኣምኀፅን ፡ ኀቤከ ፡ ኀይልየ ፤
እስመ ፡ አምላኪየ ፡ ወምስካይየ ፡ አንተ ።
ይብጽሐኒ ፡ ሣህሉ ፡ ለአምላኪየ ፤
11 አምላኪየ ፡ አርእየኒ ፡ በጸላእትየ ።
ኢትቅትሎሙ ፡ ከመ ፡ ኢይርስዑ ፡ ሕገከ ፡
ዘርዎሙ ፡ በኀይልከ ፡
ወአጽድፎሙ ፡ አምላኪየ ፡ ወረዳእየ ።
ኀጢአተ ፡ አፉሆሙ ፡ ቃለ ፡ ከናፍሪሆሙ ፤
ወይሠገሩ ፡ በትዕቢቶሙ ።
ወበመርገሞሙ ፡ ወእምሐሰቶሙ ፡ ይትዐወቅ ፡ ደኃሪቶሙ ።
ወየኀልቁ ፡ በደኃሪ ፡ መቅሠፍት ፤
ወያእምሩ ፡ ከመ ፡ አምላከ ፡ ያዕቆብ ፡ ይኴንን ፡ እስከ ፡ አጽናፈ ፡ ምድር ።
ይትመየጡ ፡ ሰርከ ፡ ወይርኀቡ ፡ ከመ ፡ ከልብ ፡ ወይዑዱ ፡ ሀገረ ።
እሙንቱሰ ፡ ይዘረዉ ፡ ለበሊዕ ፤
ወእስመ ፡ ኢጸግቡ ፡ ወአንጐርጐሩ ።
ወአንሰ ፡ እሴብሕ ፡ ለኀይልከ ፡
ወእትፌሣሕ ፡ በጽባሕ ፡ በምሕረትከ ፤
እስመ ፡ ኮንከኒ ፡ ምስካይየ ፡
ወጸወንየ ፡ በዕለተ ፡ ምንዳቤየ ።
ረዳእየ ፡ አንተ ፡ ወለከ ፡ እዜምር ፡ አምላኪየ ፤
እስመ ፡ አምላኪየ ፡ ወምስካይየ ፡ አንተ ፡
አምላኪየ ፡ ውእቱ ፡ ሣህልየ ።
Copyright information for Geez