Psalms 61

ፍጻሜ ፡ ዝበእንተ ፡ ኢዶቱም ፡ መዝሙር ፡ ዘዳዊት ።
አኮኑ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ትገኒ ፡ ነፍስየ ፤
እስመ ፡ ኀቤሁ ፡ መድኀነትየ ።
እስመ ፡ ውእቱ ፡ አምላኪየ ፡ ወመድኀኒየ ፤
ወውእቱ ፡ ርዳእየ ፡ ወኢይትሀወክ ፡ ለዝሉፉ ።
እስከ ፡ ማእዜኑ ፡ ትቀውሙ ፡ ላዕለ ፡ ብእሲ ፡
ወትቀትልዎ ፡ ኵልክሙ ፤
ከመ ፡ አረፍት ፡ ጽንንት ፡ ወከመ ፡ ጥቅም ፡ ንሑል ።
ወባሕቱ ፡ መከሩ ፡ ይስዐሩ ፡ ክብርየ ፡
ወሮጽኩ ፡ በጽምእየ ፤
በአፉሆሙ ፡ ይድሕሩ ፡ ወበልቦሙ ፡ ይረግሙ ።
ወባሕቱ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ትገኒ ፡ ነፍስየ ፤
እስመ ፡ ኀቤሁ ፡ ተስፋየ ።
እስመ ፡ ውእቱ ፡ አምላኪየ ፡ ወመድኀኒየ ፤
ወርዳእየ ፡ ውእቱ ፡ ኢይትሀወክ ።
በእግዚአብሔር ፡ መድኀነትየ ፡ ወበእግዚአብሔር ፡ ክብርየ ፤
አምላከ ፡ ረድኤትየ ፡ ወተስፋየ ፡ እግዚአብሔር ።
ተወከሉ ፡ ቦቱ ፡ ኵልክሙ ፡ ማኅበሩ ፡ አሕዛብ ፡
ወከዐዉ ፡ ልበክሙ ፡ ቅድሜሁ ፤
ወእግዚአብሔር ፡ ውእቱ ፡ ርዳኢነ ።
ወባሕቱ ፡ ከንቱ ፡ ኵሉ ፡ ደቂቀ ፡ እጓለ ፡ እመሕያው፡
ሐሳውያን ፡ ደቂቀ ፡እጓለ ፡ እመሕያው፡ ወይዔምፁ ፡ መዳልወ ፤
እሙንቱሰ ፡ እምከንቱ ፡ ውስተ ፡ ከንቱ ፡ ክመ ።
ከመ ፡ ኢትሰፈዉዋ ፡ ለዓመፃ ።
ወኢትትአመንዎ ፡ ለሀይድ ፤
ብዕል ፡ ለእመ ፡ በዝኀ ፡ ኢታዕብዮ ፡ ልበክሙ ።
ምዕረ ፡ ነበበ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወዘንተ ፡ ከመ ፡ ሰማዕኩ ፤
እስመ ፡ ዘእግዚአብሔር ፡ ሣህል ።
ወዚአከ ፡ እግዚኦ ፡ ኀይል ፤
እስመ ፡ አንተ ፡ ትፈድዮ ፡ ለኵሉ ፡ በከመ ፡ ምግባሩ ።
Copyright information for Geez