Psalms 62

መዝሙር ፡ ዘዳዊት ፤ አመ ፡ ሀሎ ፡ ውስተ ፡ ገዳመ ፡
ኢዶምያስ ።
አምላኪየ ፡ አምላኪየ ፡ እገይስ ፡ ኀቤከ ፤
ጸምአት ፡ ነፍስየ ፡ ለከ ፤
እፎ ፡ እስፋሕ ፡ ለከ ፡ ሥጋየ ፡
በምደረ ፡ በድው ፡ ኀበ ፡ አልቦ ፡ ዕፀ ፡ ወማየ ።
ከመዝ ፡ በመቅደስከ ፡ አስተርአይኩከ ፤
ከመ ፡ ኣእምር ፡ ኀይለከ ፡ ወስብሐቲከ ።
እስመ ፡ ይኄይስ ፡ እምሐይው ፡ ሣህልከ ፤
ከናፍሪየ ፡ ይሴብሓከ ።
ከመዝ ፡ እባርከከ ፡ በሕይወትየ ፤
ወበስመ ፡ ዚአከ ፡ ኣነሥእ ፡ እደውየ ።
ከመ ፡ ዘእምሥቡሕ ፡ ወእምአንጕዕ ፡ ጸግበት ፡ ነፍስይ ፤
ከናፍርየ ፡ ፍሡሓት ፡ ይሴብሓ ፡ ለስምከ ።
ወበምስካብየኒ ፡ እዜክረከ ፤
ወጽባሕ ፡ ኣነብብ ፡ ለከ ።
እስመ ፡ ኮንከኒ ፡ ረዳእየ ፤
ወእትዌከል ፡ በጽላሎተ ፡ ክነፊከ ።
ተለወት ፡ ነፍስየ ፡ ድኅሬከ ፤
ሊተሰ ፡ ተወክፈተኒ ፡ የማንከ ።
እሙንቱሰ ፡ ለከንተ ፡ ኀሠሥዌ ፡ ለነፍስየ ፤
ለይባኡ ፡ ውስተ ፡ መዓምቅቲሃ ፡ ለምድር ።
ወይግብኡ ፡ ውስተ ፡ እደ ፡ ሰይፍ ፤
ክፍለ ፡ ቈናጽል ፡ ለይኩኑ ።
10 ወንጉሥሰ ፡ ይትፌሣሕ ፡ በእግዚአብሔር ፤
ወይከብር ፡ ኵሉ ዘይምሕል ፡ ኪያሁ ።
እስመ ፡ ይትፈፀም ፡ አፍ ፡ ዘይነብብ ፡ ዐመፃ ።
Copyright information for Geez