Psalms 64

ፍጻሜ ፡ ማኅሌት ፡ መዝሙር ፡ ዘዳዊት ።
ለከ ፡ ይደሉ ፡ እግዚኦ ፡ ስብሐት ፡ በጽዮን ፤
ወለከ ፡ ይትፌነው ፡ ጸሎት ፡ በኢየሩሳሌም ።
ስማዕ ፡ ጸሎተ ፡ ኵሉ ፡ ዘሥጋ ፡ ዘመጽአ ፡ ኀቤከ ።
ነገረ ፡ ዐማፂያን ፡ ኀየለነ ፡
ወኀጢአትነሰ ፡ አንተ ፡ ትሰሪ ፡ ለነ ።
ብፁዕ ፡ ዘኀረይኮ ፡ ወዘተወከፍኮ ፡
ወዘኣኅደርኮ ፡ ውስተ ፡ አዕጻዲከ ።
ጸገብነ ፡ እምበረከተ ፡ ቤትከ ፡
ቅዱስ ፡ ጽርሕከ ፡ ወመንክር ፡ በጽዱቅ ።
ስምዐነ ፡ አምላክነ ፡ ወመድኀኒነ ፤
ተስፋሆሙ ፡ ለኵሎሙ ፡ አጽናፈ ፡ ምድር ፡
ወለእለሂ ፡ ውስተ ፡ ባሕር ፡ ርሑቅ ።
አጽናዕኮሙ ፡ ለአድባር ፡ በኀይልከ ፤
ወቅኑታን ፡ እሙንቱ ፡ በኀይል ።
ዘየሀውኮ ፡ ለዐንበረ ፡ ባሕር ፤
ወመኑ ፡ ይትቃወሞ ፡ ለድምፀ ፡ ማዕበላ ።
ይደነግፁ ፡ አሕዛብ ፡ ወይፈርሁ ፡
እለ ፡ ይነብሩ ፡ ውስተ ፡ አጽናፍ ፡ እምተአምሪከ ፤
ይወፅኡ ፡ በጽባሕ ፡ ወሰርከ ፡ ይትፌሥሑ ።
ሐወጽካ ፡ ለምድር ፡ ወአርወይካ ፡
ወአብዛኅኮ ፡ ለብዕላ ፡
10 ፈለገ ፡ እግዚአብሔር ፡ ምሉእ ፡ ማያት ፤
አስተዳሎከ ፡ ሲሳዮሙ ፡ እስመ ፡ ከማሁ ፡ ታስተዴሉ ።
አርውዮ ፡ ለትሌሚሃ ፡ ወአስምር ፡ ለማእረራ ፤
ወበነጠብጣብከ ፡ ትበቍል ፡ ትፈሢሓ ።
ወትባርክ ፡ አክሊለ ፡ ዓመተ ፡ ምሕረትከ ፤
ወይጸግቡ ፡ ጠላተ ፡ ገዳማት ።
ወይረውዩ ፡ አድባረ ፡ በድው ፤
ወይትሐሠዩ ፡ አውግር ፡ ወይቀንቱ ።
ወይለብሱ ፡ አብሐኰ ፡ አባግዕ ፡
ወቈላትኒ ፡ ይመልኡ ፡ ስርናየ ፤
ይጸርኁ ፡ እንዘ ፡ ይሴብሑ ።
Copyright information for Geez