Psalms 79

ፍጻሜ ፡ ዘበእንተ ፡ እለ ፡ ተበዐዱ ፤ ስምዕ ፡ ዘአሳፍ ፡
መዝሙር ፡ ዘበእንተ ፡ አሶርዮን ።
ኖላዊሆሙ ፡ ለእስራኤል ፡ አፅምእ ፤
ዘይርዕዮሙ ፡ ከመ ፡ አባግዕ ፡ ለዮሴፍ ።
ዘይነብር ፡ ላዕለ ፡ ኪሩቤል ፡ አስተርአየ ።
በቅድመ ፡ ኤፍሬም ፡ ወብንያም ፡ ወምናሴ ፡
አንሥእ ፡ ኀይለከ ፤ ወነዐ ፡ አድኅነነ ።
አምላከ ፡ ኀያላን ፡ ሚጠነ ፤
አብርህ ፡ ገጸከ ፡ ላዕሌነ ፡ ወንድኀን ።
እግዚኦ ፡ አምላከ ፡ ኀያላን ፡
እስከ ፡ ማእዜኑ ፡ ትትመዓዕ ፡ ላዕለ ፡ ጸሎተ ፡ ገብርከ ።
ወትሴስየነ ፡ እክለ ፡ እንብዕነ ፤
ወታሰትየነ ፡ አንብዐነ ፡ በመስፈርት ።
ወረሰይከነ ፡ ነገሩ ፡ ለጎርነ ፤
ወተሳለቁ ፡ ላዕሌነ ፡ ጸላእትነ ።
እግዚኦ ፡ አምላከ ፡ ኀያላን ፡ ሚጠነ ፤
አብርህ ፡ ገጸከ ፡ ላዕሌነ ፡ ወንድኀን ።
ዐጸደ ፡ ወይን ፡ አፍለስከ ፡ እምግብጽ ፤
ሰደድከ ፡ አሕዛብ ፡ ወተከልከ ፡ ኪያሃ ።
10 ወጼሕከ ፡ ግኖተ ፡ ቅድሜሃ ፤
ወተከልከ፡ ሥረዊሃ ፡ ወመልአት ፡ ምድረ ።
11 ወከደነ ፡ አድባረ ፡ ጽላሎታ ፤
ወአዕጹቂሃኒ ፡ ከመ ፡ አርዘ ፡ እግዚአብሔር ።
12 ወሰፍሐ ፡ አዕጹቂሃ ፡ እስከ ፡ ባሕር ፤
ወእስከ ፡ አፍላግ ፡ ሠርፃ ።
13 ለምንት ፡ ትነሥት ፡ ፀቈና ፤
ወይበልዓ ፡ ኵሉ ፡ ኀላፌ ፡ ፍኖት ።
ወአርኰሳ ፡ ሐራውያ ፡ ሐቅል ፤
ወተርዕያ ፡ እንስሳ ፡ ገዳም ።
አምላከ ፡ ኀያላን ፡ ተመየጥሶ ፤
ሐውጽ ፡ እምሰማይ ፡ ወርኢ ፡
ወተሣሀላ ፡ ለዛ ፡ ዐጸደ ፡ ወይን ።
ወአስተናሥኣ ፡ ወአጽንዓ ፡ ዘተከለት ፡ የማንከ ፤
በወልደ ፡ እጓለ ፡ እመሕያው ፡ ዘአጽናዕከ ፡ ለከ ።
ለውዒት ፡ በእሳት ፡ ወምልኅት ፤
ወእምተግሣጸ ፡ ገጽከ ፡ ይትሐጐሉ ።
ለይኩን ፡ እዴከ ፡ ላዕለ ፡ ብእሴ ፡ የማንከ ፤
በወልደ ፡ እጓለ ፡ እመሕያው ፡ ዘአጽናዕከ ፡ ለከ ።
ወኢንርሐቅ ፡ እምኔከ ፤
ኣሕይወነ ፡ ወንጼውዕ ፡ ስመከ ።
እግዚኦ ፡ አምላከ ፡ ኀያላን ፡ ሚጠነ ፤
አብርህ ፡ ገጸከ ፡ ላዕሌነ ፡ ወንድኀን ።
Copyright information for Geez