Psalms 8

ፍጻሜ ፡ በእንተ ፡ መክብብት ፤ መዝሙር ፡ ዘዳዊት ።
እግዚኦ ፡ እግዚእነ ፡ ጥቀ ፡ ተሰብሐ ፡ ስምክ ፡ በኵሉ ፡ ምድር ፤
እስመ ፡ ተለዐለ ፡ እበየ ፡ ስብሓቲከ ፡ መልዕልተ ፡ ሰማያት ።
እምአፈ ፡ ደቂቅ ፡ ወሕፃናት ፡ አስተዳሉከ ፡ ስብሐተ ፡
በእንተ ፡ ጸላኢ ፤
ከመ ፡ ትንሥቶ ፡ ለጸላኢ ፡ ወለገፋዒ ።
እስመ ፡ ንሬኢ ፡ ሰማያተ ፡ ግብረ ፡ አጻብዒከ ፤
ወርኀ ፡ ወከዋክብተ ፡ ዘለሊከ ፡ ሳረርከ ።
ምንትኑ ፡ ውእቱ ፡ ሰብእ ፡ ከመ ፡ ትዝክሮ ፤
ወምንትኑ ፡ እጓለ ፡ እመሕያው ፡ ከመ ፡ ተሐውጾ ።
ሕቀ ፡ አሕጸጽኮ ፡ እምላእክቲከ ፤
ክብረ ፡ ወስብሐተ ፡ ከለልኮ ።
ወሢምኮ ፡ ዲበ ፡ ኵሉ ፡ ግብረ ፡ እደዊከ ፤
ወኵሎ ፡ አግረርከ ፡ ሎቱ ፡ ታሕተ ፡ እገሪሁ ።
አባግዐኒ ፡ ወኵሎ ፡ አልህምተ ፤
ወዓዲ ፡ እንስሳ ፡ ዘገዳም ።
አዕዋፈ ፡ ሰማይኒ ፡ ወዐሣተ ፡ ባሕር ፤
ወዘኒ ፡ የሐውር ፡ ውስተ ፡ ፍኖተ ፡ ባሕር ።
እግዚኦ ፡ እግዚእነ ፡ ጥቀ ፡ ተሰብሐ ፡ ስምከ ፡ በኵሉ ፡ ምድር ።
Copyright information for Geez