Psalms 84

ፍጻሜ ፡ ዘደቂቀ ፡ ቆሬ ፡ መዝሙር ፡ ጸሎት ፡
ዘዳዊት ።
ተሣሀልከ ፡ እግዚኦ ፡ ምድረከ ፤
ወሜጥከ ፡ ፄዋሁ ፡ ለያዕቆብ ።
ወኀደገ ፡ ኃጢአቶሙ ፡ ለሕዝብከ ፤
ወከደንከ ፡ ኵሎ ፡ አበሳሆሙ ።
ወኀደገ ፡ ኵሎ ፡ መዐትከ ።
ወሜጥከ ፡ መቅሠፍተ ፡ መዐተከ ።
ሚጠነ ፡ አምላክነ ፡ ወመድኀኒነ ፤
ወሚጥ ፡ መዐተከ ፡ እምኔነ ።
ወለዓለምሰ ፡ ኢትትመዐዐነ ።
ወኢታኑኅ ፡ መዐተከ ፡ ላዕለ ፡ ትውልደ ፡ ትውልድ ።
አንተ ፡ አምላክነ ፡ ተመየጠነ ፡ ወኣሕይወነ ፤
ወሕዝብከኒ ፡ ይትፌሥሑ ፡ ብከ ።
አርእየነ ፡ እግዚኦ ፡ ሣህለከ ፤
ወሀበነ ፡ አምላክነ ፡ አድኅኖተከ ።
ኣፀምእ ፡ ዘይነበኒ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላኪየ ፤
እስመ ፡ ይነብብ ፡ ሰላመ ፡ ላዕለ ፡ ሕዝቡ ፡
ላዕለ ፡ ጻድቃኑ ፡ ወላዕለ ፡ እለ ፡ ይመይጡ ፡ ልቦሙ ፡ ኀቤሁ ።
10 ወባሕቱ ፡ ቅሩብ ፡ አድኅኖቱ ፡ ለእለ ፡ ይፈርህዎ ፤
ከመ ፡ ይኅድር ፡ ስብሐቲሁ ፡ ውስተ ፡ ምድርነ ።
11 ሣህል ፡ ወርትዕ ፡ ተራከባ ፤
ጽድቅ ፡ ወሰላም ፡ ተሳዐማ ።
12 ርትዕሰ ፡ እምድር ፡ ሠረጸት ፤
ወጽድቅኒ ፡ እምሰማይ ፡ ሐወጸ ።
ወእግዚአብሔርኒ ፡ ይሁብ ፡ ምሕረቶ ፤
ወምድርኒ ፡ ትሁብ ፡ ፍሬሃ ።
ጽድቅ ፡ የሐውር ፡ ቅድሜሁ ፤
ወየኀድግ ፡ ውስተ ፡ ፍኖት ፡ አሰሮ ።
Copyright information for Geez