Psalms 85

ጸሎት ፡ ዘዳዊት ።
አፅምእ ፡ እግዚኦ ፡ እዝነከ ፡ ኀቤየ ፡ ወስምዐኒ ፤
እስመ ፡ ነዳይ ፡ ወምስኪን ፡ አነ ።
ዕቀባ ፡ ለነፍስየ ፡ እስመ ፡ የዋህ ፡ አን ፤
አድኅኖ ፡ ለገብርከ ፡ አምላኪየ ፡ ዘተወከለ ፡ ኪያከ ።
ተሣሀለኒ ፡ እግዚኦ ፡ እስመ ፡ ኀቤከ ፡ እጸርኅ ፡ ኵሎ ፡ አሚረ ።
ወአስተፈሥሓ ፡ ለነፍሰ ፡ ገብርከ ፤
እስመ ፡ ኀቤከ ፡ አንቃዕደውኩ ፡ ነፍስየ ።
እስመ ፡ መሓሪ ፡ አንተ ፡ እግዚኦ ፡ ወመስተሣህል ፤
ወብዙኅ ፡ ሣህልከ ፡ ለኵሎሙ ፡ እለ ፡ ይጼውዑከ ።
አፅምእ ፡ እግዚኦ ፡ ጸሎትየ ፤
ወነጽር ፡ ቃለ ፡ ስእለትየ ።
በዕለተ ፡ ምንዳቤየ ፡ ጸራኅኩ ፡ እስመ ፡ ሰማዕከኒ ።
አልቦ ፡ ዘይመስለከ ፡ እምነ ፡ አማልክት ፡ እግዚኦ ፤
ወአልቦ ፡ ዘከመ ፡ ምግባሪከ ።
ኵሎሙ ፡ አሕዛብ ፡ እለ ፡ ገበርከ ፡
ይምጽኡ ፡ ወይስግዱ ፡ ቅድሜከ ፡ እግዚኦ ፤
ወይሰብሑ ፡ ለስምከ ።
እስመ ፡ ዐቢይ ፡ አንተ ፡ እግዚኦ ፡ ወትገብር ፡ መንክረ ፤
አንተ ፡ እግዚአብሔር ፡ ባሕቲትከ ፡ ዐቢይ ።
10 ምርሐኒ ፡ እግዚኦ ፡ ፍኖተከ ፡ ወእሖር ፡ በጽድቅከ ፤
ይትፌሣሕኒ ፡ ልብየ ፡ ለፈሪሀ ፡ ስምከ ።
11 እገኒ ፡ ለከ ፡ እግዚኦ ፡ በኵሉ ፡ ልብየ ፡ አምላኪየ ፤
ወእሴብሕ ፡ ለስምከ ፡ ለዓለም ።
12 እስመ ፡ ዐብየት ፡ ምሕረትከ ፡ ላዕሌየ ፤
ወአድኀንካ ፡ ለነፍስየ ፡ እምሲኦል ፡ ታሕቲት ።
13 አምላኪየ ፡ ዐማፅያን ፡ ቆሙ ፡ ላዕሌየ ፡
ወማኅበረ ፡ እኩያን ፡ ኀሠሥዋ ፡ ለነፍስየ ፤
ወኢረሰዩከ ፡ ቅድሜሆሙ ።
ወአንተሰ ፡ እግዚኦ ፡ መሓሪ ፡ ወመስተሣህል ፤
ርሑቀ ፡ መዐት ፡ ወብዙኀ ፡ ምሕረት ፡ ወጻድቅ ።
ነጽር ፡ ላዕሌየ ፡ ወተሣሀለኒ ፤
ሀቦ ፡ ኀይለ ፡ ለገብርከ ፡ ወአድኅኖ ፡ ለወልደ ፡ አመትከ ።
ግበር ፡ ምስሌነ ፡ ትእምርተ ፡ ለሠናይ ፤
ወይርአዩ ፡ ጸላእትነ ፡ ወይትኀፈሩ ፡
ከመ ፡ አንተ ፡ እግዚኦ ፡ ረዳእከነ ፡ ወአስተፈሣሕከነ ።
Copyright information for Geez