Psalms 89

ጸሎት ፡ ዘሙሴ ፡ ዘብእሴ ፡ እግዚአብሔር ።
እግዚኦ ፡ ጸወነ ፡ ኮንከነ ፡ ለትውልደ ፡ ትውልድ ።
ዘእንበለ ፡ ይቁም ፡ አድባር ፡ ወይትፈጠር ፡ ዓለም ፡ ወምድር ፤
እምቅድመ ፡ ዓለም ፡ ወእስከ ፡ ለዓለም ፡ አንተ ፡ ክመ ።
ኢትሚጦ ፡ ለሰብእ ፡ ለኀሳር ፤
ወትቤ ፡ ተመየጡ ፡ ደቂቀ ፡ እጓለ ፡ እመሕያው ።
እስመ ፡ ዐሠርቱ ፡ ምእት ፡ ዐመት ፡ በቅድሜከ ፡
ከመ ፡ ዕለት ፡ እንተ ፡ ትማልም ፡ ኀለፈት ፤
ወሰዓተ ፡ ሌሊት ።
ምኑን ፡ ዐመታት ፡ በቅድሜሆሙ ፤
በጽባሕ ፡ ከመ ፡ ሣዕር ፡ የኀልፍ ።
በጽባሕ ፡ ይሠርጽ ፡ ወየኀልፍ ፤
ወሰርከሰ ፡ ይወድቅ ፡ የቢሶ ፡ ወአንፂዎ ።
እስመ ፡ ኀለቅነ ፡ በመዐትከ ፤
ወደንገፅነ ፡ በመቅሠፍትከ ።
ወሤምከ ፡ ኀጢአተነ ፡ ቅድሜከ ፤
ወዓለምነሂ ፡ ውስተ ፡ ብርሃነ ፡ ገጽከ ።
እስመ ፡ ኀልቃ ፡ ኵሎን ፡ መዋዕሊነ ፡
ወኀለቅነ ፡ በመቅሠፍትከ ።
10 ወዐመቲነኒ ፡ ከመ ፡ ሳሬት ፡ ይከውና ።
ወመዋዕለ ፡ ዐመቲነ ፡ ሰብዓ ፡ ክራማት ፡
11 ወእመሰ ፡ በዝኃ ፡ ሰማንያ ፡ ዓም ፤
ወፈድፋድንሰ ፡ እምእላ ፡ ጻማ ፡ ወሕማም ።
12 እስመ ፡ ኀለፈት ፡ የዋሃት ፡ እምኔነ ፡ ወተገሠጽነ ።
13 መኑ ፡ ያአምር ፡ ኀይለ ፡ መቅሠፍትከ ፤
ወእምግርማ ፡ መዐትከ ፡ ኀልቁ ።
14 ከመዝ ፡ አርኢ ፡ የማነከ ፤
ለምሁራን ፡ ልብ ፡ በጥበብ ።
15 ተመየጥ ፡ እግዚኦ ፡ እስከ ፡ ማእዜኑ ፤
ወተናበብ ፡ በእንተ ፡ አግብርቲከ ።
16 እስመ ፡ ጸገብነ ፡ በጽባሕ ፡ ምሕረተከ ፤
ወተፈሣሕነ ፡ ወተሐሠይነ ፡ በኵሉ ፡ መዋዕሊነ ፤
17 ወተፈሣሕነ ፡ ህየንተ ፡ መዋዕል ፡ ዘኣሕመምከነ ፤
ወህየንተ ፡ ዐመት ፡ እንተ ፡ ርኢናሃ ፡ ለእኪት ።
18 ርኢ ፡ ላዕለ ፡ አግብርቲከ ፡ ወላዕለ ፡ ተግባርከ ፡ እግዚኦ ፤
ወምርሖሙ ፡ ለደቂቆሙ ።
19 ለይኩን ፡ ብርሃኑ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ አምላክነ ፡ ላዕሌነ ፤
[ወይሠርሕ ፡ ለነ ፡ ተግባረ ፡ እደዊነ ፡]
ወይሠርሕ ፡ ተግባረ ፡ እደዊነ ።
Copyright information for Geez