Psalms 93

መዝሙር ፡ ዘዳዊት ፡ ዘበረቡዕ
ሰንበት ።
እግዚአብሔር ፡ እግዚእ ፡ መስተበቅል ፤
እግዚአብሔር ፡ መስተበቅል ፡ ገሀደ ።
ተለዐለ ፡ ዘይኴንና ፡ ለምድር ፤
ፍድዮሙ ፡ ፍዳሆሙ ፡ ለዕቡያን ።
እስከ ፡ ማእዜኑ ፡ ኃጥኣን ፡ እግዚኦ ፤
እስከ ፡ ማእዜኑ ፡ ይዜሀሩ ፡ ኃጥኣን ።
ይትዋሥኡ ፡ ወይነቡ ፡ ዐመፃ ፤
ወይነቡ ፡ ኵሎሙ ፡ ገበርተ ፡ ዐመፃ ።
ወአኅሰሩ ፡ ሕዝበከ ፡ እግዚኦ ፤
ወሣቀዩ ፡ ርስተከ ።
ወቀተሉ ፡ እቤረ ፡ ወእጓለ ፡ ማውታ ፤
ወቀተሉ ፡ ፈላሴ ።
ውይቤሉ ፡ ኢይሬኢ ፡ እግዚአብሔር ፤
ወኢያአምር ፡ አምላከ ፡ ያዕቆብ ።
ለብዉ ፡ አብዳነ ፡ ሕዝብ ፤
አብዳንኬ ፡ ማእዜኑ ፡ ይጠቡ ።
ወተከላሁ ፡ ለእዝን ፡ ኢይሰምዕኑ ፤
ወዘፈጠራሁ ፡ ለዐይን ፡ ኢይሬኢኑ ።
ዘይጌሥጾሙ ፡ ለአሕዛብ ፡ ኢይዛለፍኑ ፤
ዘይሜህሮሙ ፡ ለሰብእ ፡ ጥበበ ።
እግዚአብሔር ፡ ያአምር ፡ ሕሊናሆሙ ፡ ለጠቢባን ፡ ከመ ፡ ከንቱ ፡ ውእቱ ።
ብፁዕ ፡ ብእሲ ፡ ዘአንተ ፡ ገሠጽኮ ፡ እግዚኦ ፤
ወዘመሀርኮ ፡ ሕገከ ።
ከመ ፡ ይትገሐስ ፡ እምዋዕል ፡ እኩያት ፤
እስከ ፡ ይትከረይ ፡ ግብ ፡ ለኃጥኣን ።
እስመ ፡ ኢይገድፎሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሕዝቡ ፤
ወኢየኀድጎሙ ፡ ለርስቱ ።
እስከ ፡ ይገብእ ፡ ፍትሕ ፡ ለዘ ፡ ይጸድቅ ፤
ወኵሎሙ ፡ ርቱዓነ ፡ ልብ ፡ እለ ፡ ኪያሃ ፡ ቦሙ ።
መኑ ፡ ይትናሥአኒ ፡ በእንተ ፡ እኩያን ፤
ወመኑ ፡ ይትቃወመኒ ፡ በእንተ ፡ ገበርተ ፡ ዐመፃ ።
ሶበ ፡ አኮ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘረድአኒ ፤
ሕቀ ፡ ከመ ፡ ዘእምኀደረት ፡ ነፍስየ ፡ ውስተ ፡ ሲኦል ።
ወሶበ ፡ እቤ ፡ ድኅፃ ፡ እገርየ ፤
ምሕረትከ ፡ እግዚኦ ፡ ረድአኒ ።
እግዚኦ ፡ በከመ ፡ ብዙኀ ፡ ሕማማ ፡ ለልብየ ፤
ናዝዞትከ ፡ አስተፈሥሓ ፡ ለነፍስየ ።
ወኢይትቃወመከ ፡ መንበረ ፡ ዐመፃ ፤
ዘይፈጥር ፡ ጻማ ፡ ዲበ ፡ ትእዛዝ ።
ወይንዕውዋ ፡ ለነፍሰ ፡ ጻድቅ ፤
ወይኴንኑ ፡ ደመ ፡ ንጹሕ ።
ወኮነኒ ፡ እግዚአብሔር ፡ ጸወንየ ፤
አምላኪየ ፡ ወረድኤተ ፡ ተስፋየ ።
ወይፈድዮሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ በከመ ፡ እከዮሙ ፤
ወያጠፍኦሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክነ ።
Copyright information for Geez