Psalms 98

መዝሙር ፡ ዘዳዊት ።
እግዚአብሔር ፡ ነግሠ ፡ ደንገፁ ፡ አሕዛብ ፤
ዘይነብር ፡ ዲበ ፡ ኪሩቤል ፡ አድለቅለቃ ፡ ለምድር ።
እግዚአብሔር ፡ ዐቢይ ፡ በጽዮን ፤
ወልዑል ፡ ውእቱ ፡ ላዕለ ፡ ኵሉ ፡ አሕዛብ ።
ኵሉ ፡ ይገኒ ፡ ለስምከ ፡ ዐቢይ ፤
እስመ ፡ ግሩም ፡ ወቅዱስ ፡ ውእቱ ።
ክቡር ፡ ንጉሥ ፡ ፍትሐ ፡ ያፈቅር ፤
አንተ ፡ አጽናዕካ ፡ ለጽድቅ ፡
ፍትሐ ፡ ወጽድቀ ፡ ለያዕቆብ ፡ አንተ ፡ ገበርከ ።
ተለዐለ ፡ እግዚአብሔር ፡ ፈጣሪነ ፡
ወይሰግዱ ፡ ሎቱ ፡ ታሕተ ፡ መከየደ ፡ እገሪሁ ፤
እስመ ፡ ቅዱሳን ፡ እሙንቱ ።
ሙሴ ፡ ወአሮን ፡ በክህነቶሙ ፡
ወሳሙኤልኒ ፡ ምስለ ፡ እለ ፡ ይጼውዑ ፡ ስሞ ፤
ይጼውዕዎ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ወውእቱኒ ፡ ይሰጠዎሙ ።
ወይትናገሮሙ ፡ በዐምደ ፡ ደመና ፤
ወየዐቅቡ ፡ ስምዖ ፡ ወትእዛዞሂ ፡ ዘወሀቦሙ ።
እግዚኦ ፡ አምላክነ ፡ አንተ ፡ ሰማዕኮሙ ፤
እግዚኦ ፡ አንተ ፡ ተሣህልኮሙ ፡
ወትትቤቀል ፡ በኵሉ ፡ ምግባሮሙ ።
ተለዐለ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክነ ፡
ወይሰግዱ ፡ ሎቱ ፡ ውስተ ፡ ደብረ ፡ መቅደሱ ፤
እስመ ፡ ቅዱስ ፡ ውእቱ ፡ እግዚአብሔር ፡ አምላክነ ።
Copyright information for Geez