Ruth 3

ወትቤላ ፡ ኖሔሚን ፡ ሐማታ ፡ ወለትየ ፡ ኢየኀሥሥኑ ፡ ለኪ ፡ ዕረፍተ ፡ ከመ ፡ ትሠኒ ፡ ላዕሌኪ ። ወይእዜኒ ፡ አኮኑ ፡ ቦዖስ ፡ ማእምርነ ፡ ዘምስለ ፡ አዋልዲሁ ፡ ሀሎኪ ፡ ናሁ ፡ ውእቱ ፡ ይገብር ፡ ውስተ ፡ ዐውደ ፡ እክሉ ፡ ዮም ፡ በዛቲ ፡ ሌሊት ። ወአንቲሰ ፡ ተኀፀቢ ፡ ወተቀብኢ ፡ ወተለበሲ ፡ አልባሰኪ ፡ ወሑሪ ፡ ኀበ ፡ ዐውደ ፡ እክሉ ፡ ወአልቦ ፡ ሰብእ ፡ ዘይርአይኪ ፡ እስከ ፡ የኀልቅ ፡ በሊዐ ፡ ወሰትየ ። ወሶበ ፡ ሰክበ ፡ አእምርዮ ፡ መካኖ ፡ ኀበ ፡ ኖመ ፡ ህየ ፡ ወሑሪ ፡ ወክሥቲ ፡ ኀበ ፡ እገሪሁ ፡ ወስክቢ ፡ ወውእቱ ፡ ለሊሁ ፡ ይኤዝዘኪ ፡ ዘከመ ፡ ትገብሪ ። ወትቤላ ፡ ሩት ፡ ኵሎ ፡ ዘከመ ፡ ትቤልኒ ፡ እገብር ። ወወረደት ፡ ኀበ ፡ ዐውደ ፡ እክል ፡ ወገብረት ፡ ኵሎ ፡ ዘከመ ፡ አዘዘታ ፡ ሐማታ ። ወበልዐ ፡ ቦዖስ ፡ ወተፈሥሐ ፡ ልቡ ፡ ወሖረ ፡ ወሰክበ ፡ ኀበ ፡ ክምር ፡ ወመጽአት ፡ ጽምሚተ ፡ ወከሠተት ፡ ኀበ ፡ እገሪሁ ፡ ወሰከበት ። ወመንፈቀ ፡ ሌሊት ፡ ከዊኖ ፡ ነቅሀ ፡ ብእሲ ፡ ወደንገፀ ፡ ወረከበ ፡ ብእሲተ ፡ ኀበ ፡ እገሪሁ ። ወይቤላ ፡ መኑ ፡ አንቲ ፡ ወትቤሎ ፡ አነ ፡ ሩት ፡ አመትከ ፡ ወክድነኒ ፡ ጽንፈ ፡ ልብስከ ፡ እስመ ፡ መስተሐምው ፡ አንተ ። 10 ወይቤላ ፡ ቦዖስ ፡ ቡርክት ፡ አንቲ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ወለትየ ፡ እስመ ፡ ኀየሰት ፡ ምሕረት ፡ ደኃሪት ፡ እምነ ፡ ቀዳሚትኪ ፡ ዘኢሖርኪ ፡ ወኢተለውኪ ፡ አቀልዳተ ፡ እለ ፡ ነዳያት ፡ ወኢለአብዕልት ። 11 ወይእዜኒ ፡ ወለትየ ፡ ኢትፍርሂ ፡ ኵሎ ፡ ዘትቤሊ ፡ እገብር ፡ ለኪ ፡ ወያአምር ፡ ኵሉ ፡ ነገደ ፡ ሕዝብየ ፡ ከመ ፡ ብእሲተ ፡ ኀይሎሙ ፡ አንቲ ፡ ወከመ ፡ መስተሐምው ፡ አነ ። 12 ወባሕቱ ፡ ቦ ፡ መስተሐምወ ፡ ዘይቀርብ ፡ እምኔየ ። 13 ቢቲ ፡ ዛተ ፡ ሌሊተ ፡ ወሶበ ፡ ጸብሐ ፡ ለእመ ፡ ተሐመወ ፡ ሠናይ ፡ ለይትሐመውኪ ፡ ውእቱ ፡ ወእመሰ ፡ ኢፈቀደ ፡ ይትሐሞ ፡ ውእቱ ፡ ሕያው ፡ እግዚአብሔር ፡ ከመ ፡ አነ ፡ እትሐመወኪ ፡ ወቢቲ ፡ እስከ ፡ ይጸብሕ ። 14 ወቤተት ፡ ኀበ ፡ እገሪሁ ፡ እስከ ፡ ይጸብሕ ፡ ወተንሥአት ፡ እንበለ ፡ ይትራአይ ፡ ሰብእ ፡ ወይቤ ፡ ቦዖስ ፡ አልቦ ፡ ዘያአምር ፡ ከመ ፡ መጽአት ፡ ብእሲት ፡ ኀበ ፡ ዐውደ ፡ እክል ። 15 ወይቤላ ፡ አምጽኢ ፡ ልብሰ ፡ ዘላዕሌኪ ፡ ወአኀዘ ፡ ወሰፈረ ፡ ውስቴቱ ፡ ስድሰ ፡ እክለ ፡ ስገም ፡ ወአጾራ ፡ ወቦአት ፡ ውስተ ፡ ሀገር ። 16 ወአተወት ፡ ሩት ፡ ኀበ ፡ ሐማታ ፡ ወትቤላ ፡ ምንት ፡ ዝንቱ ፡ ወለትየ ፡ ወአይድዐታ ፡ ኵሎ ፡ ዘከመ ፡ ገብረ ፡ ላቲ ፡ ውእቱ ፡ ብእሲ ። 17 ወትቤላ ፡ እላንተ ፡ ስድሰ ፡ እክለ ፡ ስገም ፡ ወሀበኒ ፡ እስመ ፡ ይቤለኒ ፡ ኢትእትዊ ፡ ዕራቅኪ ፡ ኀበ ፡ ሐማትኪ ። 18 ወትቤላ ፡ ንበሪ ፡ ወለትየ ፡ እስከ ፡ ትሬእዪ ፡ ከመ ፡ ኢይስ[ሕ]ት ፡ ቃልየ ፡ እስመ ፡ ኢያረምም ፡ ውእቱ ፡ ብእሲ ፡ ወኢያዐርፍ ፡ ዮም ፡ እስከ ፡ ይገብሮ ፡ ለዝንቱ ፡ ነገር ።
Copyright information for Geez